Verkiezing het Onderwijsboek van 2020

LBBO-begeleiders kiezen het Onderwijsboek van het Jaar.

In het afgelopen jaar verschenen weer veel interessante, relevante en waardevolle onderwijsboeken. Welk boek was voor jou het meest van waarde? Wat vind jij hét Onderwijsboek van het Jaar 2020?

Na het succes van voorgaande jaren, organiseerde de LBBO opnieuw de Verkiezing van het Onderwijsboek van het Jaar.

Tot 28 maart kon je je stem uitbrengen en dat is ook massaal gebeurd.

Het beste onderwijsboek van het Jaar 2020 is……

Technisch lezen in een doorlopende lijn

Marita Eskes

 

Overige uitslag

2. Bordwerk en aantekeningen, Marcel Schmeier – Uitgeverij Pica – 16%
3. Talentgedreven onderwijs geven, Els Pronk en Elke Busschots – Van Gorcum – 13,0%
4. De kleutervriendelijke school, Betsy van de Grift – Onderwijs Maak je Samen -10,5%
5. Wat doen goede leraren anders, Frans Ottenhof en Gerard Rozing – Ten Brink Uitgevers -8.5%
5. Werken in een kleuterwereld, Bianca Antonissen – Leuker.nu -8.5%
7. Het meertalige kind, Marinella Orioni – SWP uitgevers – 7,5%
8. Werk maken van gelijke kansen, Linda van den Bergh, Eddie Denessen, Monique Volman, Bea Ros en Monique Marreveld – Ten Brink Uitgevers – 4%
9. Meer dan slim, Corry Wolters – Uitgeverij Pica – 3.5%
10. Een jaar uit het leven van een basisschooldirecteur – Cordula Rooijendijk – Atlas contact– 2,5%

Overig stemmen 3%

Voorwaarden

  • Reacties met onvolledige gegevens komen niet in aanmerking voor de verkiezing van het Onderwijsboek van 2020 en de daaraan gekoppelde verloting.
  • De winnaar van de verkiezing van het Onderwijsboek van 2020 wordt vermeld op https://www.lbbo.nl/publicaties/verkiezing-het-onderwijsboek-van-2020 en op social media.
  • Winnaars krijgen per e-mail bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Indien een winnaar zich binnen 30 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.
  • De prijzen kunnen niet ingewisseld worden tegen geld of andere goederen
  • De prijzen zijn niet overdraagbaar.
  • Op de actie en bijbehorende actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  • Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. Je gegevens zullen gebruikt worden in het kader van deze verkiezing en de verloting van de shortlist van de redactie.
  • LBBO behoudt zich het recht voor om deelnemers om zwaarwegende redenen, met opgaaf van reden, uit te sluiten van deelname aan de verkiezing en verloting. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van misbruik.
  • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs.