Vacature voorzitter

Over het bestuur

De LBBO wil gaan werken met een kleiner en strategischer bestuur. Dat betekent dat het bestuur de koers van de vereniging bepaalt en monitort, over belangrijke beleidsinhoudelijke vraagstukken spreekt en de lijnen uitzet. Bestuursleden doen niet zelf ook de uitvoering. Dat is de verantwoordelijkheid van de directeur en het kantoor, samen met veel actieve leden.

Het bestuur gaat bestaan uit 5 personen. In het bestuur zitten minimaal drie personen vanuit de groep leden van de LBBO. De penningmeester en voorzitter kunnen ook van buiten komen. Bestuursleden zitten maximaal twee termijnen van vier jaar in het bestuur. Bestuursleden zijn onafhankelijk en zitten niet in een van de afdelingsbesturen. Vanzelfsprekend zal er wel veel contact zijn tussen het bestuur en de leden in de LBBO. Die inbreng is onmisbaar! Bij de werving en benoeming van bestuursleden letten we op diversiteit in het bestuur wat betreft leeftijd, werkveld, regio, of welke andere achtergrond op dat moment relevant is.

Het bestuur is samen verantwoordelijk voor het LBBO-beleid. Het bestuur gaat werken met aandachtsgebieden. Een aandachtsgebied betekent dat een bestuurslid de ontwikkelingen op dit terrein volgt, daarover in de vergaderingen kennis of visie inbrengt, op verzoek van de directie een rol kan hebben bij externe vertegenwoordiging of bij bepaalde verenigingsbijeenkomsten of trajecten.

Het huidige bestuur zal op de komende ALV in het voorjaar aftreden. Een of twee leden stellen zich opnieuw verkiesbaar. We zoeken dus naar 3-4 nieuwe bestuursleden die met ons de toekomst willen vormgeven. Hieronder staat het functieprofiel voor de voorzitter, maar lees vooral ook de functieprofielen van andere bestuursfuncties.

 

Over de functie

Wie zoeken we?

 • Een netwerker, bruggenbouwer en verbinder
 • Iemand die bekend is met de onderwijssector, met ervaring als begeleider of in een andere rol in het onderwijs
 • Iemand met bestuurlijke ervaring als voorzitter en boegbeeld
  De voorzitter is samen met de directeur vertegenwoordiger van de LBBO in overleggen en is technisch voorzitter van bestuursvergaderingen en ALV
 • We vragen een beschikbaarheid van ca. 0,5 dag per week, met name voor belangenbehartigende en vertegenwoordigende taken samen met de directeur. Dit voorzitterschap is een bezoldigde bestuursfunctie.

Naast de verschillende functies, is het voor het bestuur relevant om minimaal één bestuurslid met kennis van en/of ervaring met de volgende zaken te hebben:

 • Politieke beïnvloeding
 • Personeelsbeleid en goed werkgeverschap
 • (Besturen van) verenigingen en verdienmodellen
 • De huidige opleidingen en masterstudies voor begeleiders in het onderwijs

De taken

 • Voorbereiden (met de directeur) en voorzitten van bestuursvergaderingen
 • Periodiek contact met de directeur over verloop van de uitvoering
 • Contact onderhouden met de verschillende geledingen in de vereniging
 • In overleg met de directeur de LBBO bestuurlijk vertegenwoordigen bij externe contacten
 • Werken aan bestuurlijke eenheid in het bestuur

Wat vraagt het?

Van de voorzitter die we zoeken vragen we ongeveer een halve dag per week beschikbaarheid.  Voor de voorzitter is er in de begroting een bezoldiging beschikbaar van ca. €12.000 bruto per jaar. De andere functies zijn niet bezoldigd. Er is wel vacatiegeld. Als gewoon bestuurslid ben je ongeveer een dag per maand kwijt aan het werk, met natuurlijk piekperiodes en stillere periodes. Vergaderingen zijn meestal in de avonduren, zowel fysiek als online.

Wat krijg je terug voor het werk?

De LBBO heeft een stem bij veel overleggen en heeft daarmee invloed op beleid. Als bestuurslid kun je belangrijke ontwikkelingen in het vakgebied stimuleren. Je bouwt in het vak en in de onderwijssector een netwerk op. Je draagt echt ergens aan bij.

 

Belangstelling?

Stuur uiterlijk donderdag 23 maart 2023 een e-mail met een cv naar onze interim-directeur Marike Kuperus: m.kuperus@lbbo.nl. Wil je meer weten, of iemand tippen? Bellen kan ook 06-55178557.