Aanmelden - Veelgestelde vragen


Ik krijg mijn aanmelding niet verstuurd en ik heb toch alles goed ingevuld.

Erg vervelend dat het niet wil lukken. Het kan liggen aan een aantal redenen:

Door het scrollen verschuiven velden, Het systeem wordt beveiligd en vraagt dan gegevens opnieuw in te vullen. Je kunt dit voorkomen door naast elk veld te klikken of de tab te gebruiken.

Bij betalingswijze mogen geen puntjes tussen de cijfers staan.

Mocht je problemen houden, neem dan telefonisch contact op met het officemanagement 030-2417070


De lettercode, verstrekt voor het collectief lidmaatschap, wordt niet geaccepteerd. Hoe kan dit?

Het komt vaak voor dat er puntjes tussen het bank- giro rekeningnummer worden gebruikt. Dan krijg je een foutmelding en verdwijnen automatisch het wachtwoord en de lettercode.

Zonder puntjes bij de betalingswijze wordt de lettercode wel geaccepteerd.


Wat nu als je als intern begeleider in schaal 10 van het Onderwijs Ondersteunend Personeel valt? Vergeleken met een LB-leerkracht met IB-taken lijkt dat erg nadelig.

De cao-afspraken zijn erop gericht om met name de salarisachterstand van leraren ten opzichte van het VO te verkleinen. Leraren worden in een hogere schaal ingeschaald, dit geldt niet voor het OOP. Een IB’er die in een OOP-functie is geplaatst wordt dus geen hogere functie aangeboden. Overigens kent een OOP-functie schaal 10 wel een iets hoger eindbedrag dan de L10-schaal.
Door deze ontwikkeling zal het functiebouwwerk uit balans raken en dit zal er naar alle waarschijnlijkheid toe leiden dat werkgevers opnieuw naar de functie van IB’er zullen kijken om te beoordelen of een nieuwe beschrijving en een herwaardering van de functie nodig is.