Vakbond - Veelgestelde vragen


Bied de LBBO rechtspositionele ondersteuning?

Ik heb een vraag op juridisch gebied. Waar kan ik terecht?


Nu de LBBO is aangesloten bij de FvOv, bieden wij je rechtspositionele ondersteuning. Dit hebben wij ondergebracht bij Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten (VGA). Als lid van de LBBO kun je hier terecht voor adviezen en juridische ondersteuning.
Klik hier voor de juridische voorwaarden.

Neem je contact op met VGA? Hou je lidmaatschapsnummer van de LBBO bij de hand. Je wordt dan direct doorverbonden met één van de advocaten.

Contactgegevens
Van Gelderen Advocaten
info@vangelderen.nl
Telefoon: 030 – 23 10 888
Computerweg 8
3542 DR Utrecht


Is de LBBO aangesloten bij een vakbond?

De LBBO is als onderwijsorganisatie aangesloten bij de CMHF, de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs, Bedrijven en Instellingen. Binnen deze centrale is de LBBO vertegenwoordigd in het Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). De FvOv behartigt jouw belangen als lid van de FvOv op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied. 

Meer informatie


Kan ik een deel van mijn contributie via een fiscale regeling terugvragen

Voor leden van de LBBO is het op basis van de cao's mogelijk om een deel van de LBBO contributie terug te krijgen.

Dit is een fiscale regeling waarbij je werkgever de contributie via jouw brutoloon verrekent met de eindejaarsuitkering. Afhankelijk van je belastingtarief kan je voordeel oplopen tot ruim € 40,00 per jaar!

Wat moet je doen?

Je hebt een bewijs nodig van de contributie die je als lid van de LBBO in het lopende jaar betaald hebt. Zodra de betaling van de contributie bij ons is verwerkt, ontvang je hier een bevestiging per mail welke je tezamen met het aanvraag formulier kunt gebruiken. Het aanvraagformulier en betalingsbewijs lever je voor 1 november bij je werkgever in. Je werkgever zorgt vervolgens voor de administratieve verwerking. Let op, dit geldt niet als je werkgever jouw contributie betaald.

Hoe vindt de verrekening plaats?

Je werkgever verrekent het bedrag op het betaalbewijs eenmalig met je eindejaarsuitkering. Je betaalt hierdoor minder belasting over je eindejaarsuitkering en deze zal daardoor netto hoger uitvallen.

Hoeveel voordeel kun je krijgen?

Wanneer je de maximum contributie van € 78,75 betaalt, en je valt in het maximum belastingtarief van 52%, kan je dit tot wel € 40,95 korting per jaar opleveren! Uiteraard valt niet iedereen (was het maar waar!) in dit maximumtarief, maar deze regeling levert toch voor veel van de werkzame leden een voordeel van 42% op (€ 33,08).


Vragen?

Wij hebben de belangrijkste veel gestelde vragen over deze regeling  hier voor je op een rijtje gezet.

Het aanvraag formulier vind je hier
 


Heeft de LBBO een stakingskas? En heb ik recht op een uitkering bij staking?

De LBBO heeft geen stakingskas. Dit houdt in dat in het geval je staakt en de werkgever de niet gewerkte uren inhoudt op jouw salaris, dit voor eigen rekening is. Het is echter niet gezegd dat de werkgever de gestaakte uren zal inhouden op het salaris; vele besturen ondersteunen de actie en zullen naar alle waarschijnlijkheid niet overgaan tot inhouden van de gestaakte uren. De beslissing al dan niet doorbetalen ligt uiteindelijk bij de werkgever. Voor het opbouwen van een stakingskas zou een stevige verhoging van de contributie hebben moeten plaatsvinden, de LBBO heeft er voor gekozen om dat niet te doen.


Kan mijn werkgever mij verbieden om te staken?

Nee, dat kan de werkgever niet. Mochten er zich in de aanloop naar de stakingen problemen voordoen met jouw werkgever, raden we je aan om contact te zoeken met de juridische afdeling van de LBBO.
  


Ik heb een tijdelijke aanstelling. Ik ben vervanger. Mag ik staken?

Stakingsrecht is niet gebonden aan een tijdelijke of vaste aanstelling. Toch is het voor mensen met een tijdelijke aanstelling verstandig hier voorzichtig mee om te gaan.


Kan een niet stakende collega worden verplicht de les(sen) van een stakende collega over te nemen?

Nee. De niet stakende collega kan wel worden belast met het opvangen van leerlingen als de les vervalt doordat de betrokken leraar deelneemt aan de staking. Dit binnen de afspraken over ‘opvang’ van klassen in het taakbeleid van de school.


Moet ik de gestaakte uren in halen?

Nee. Staken is een grondrecht. De gestaakte uren hoeven niet te worden ingehaald.


Ik ben leerkracht met een taak ib, kom ik in de OOP schalen of is het voor mij aantrekkelijker om hier naar toe over te stappen?

Of je als IB’er in een schaal OOP-11 functie terecht komt hangt af van de inhoud van de functie. Functies in het PO worden beschreven en gewaardeerd op basis van het functiewaarderingssysteem fuwa-po. De inhoud kan per bestuur en zelfs per school verschillen aangezien het systeem het mogelijk maakt om nieuwe functies te beschrijven en te waarderen. Wanneer je inderdaad naar een OOP-11 functie zou kunnen gaan zou het gunstig voor je zijn aangezien het eindbedrag in een 11-schaal hoger is (maar wel met 18 treden) dan in de L-11 schaal.  


Als ik nu in de LB schaal zit, ga ik dan straks naar schaal 11 en krijg ik ook de 42%?

Een IB’er die op dit moment in een L-schaal zit wordt van een LB-schaal naar een L11-schaal overgezet, Daarbij heeft deze IB’er dan ook recht op de 42% van het maandsalaris over oktober. 


Waarom zijn mensen die dit jaar van LA naar LB schaal zijn gegaan er financieel niet op vooruit?

Dit is niet correct. Deze mensen gaan er wel op vooruit doordat ze van een LB-schaal ingeschaald worden in een LC-schaal. Waarbij ze tevens in aanmerking komen voor de eenmalige uitkering van 750 euro en de 42% over de maand oktober (en de 2,5% salarisstijging)