Motivatie en ontwikkelingsvoorsprong: een gouden combinatie?!

Spreker Mirjam Veldhoven

Inhoud

Peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong worden steeds vaker vroeg gesignaleerd en dat is van groot belang. Gezien en gehoord worden betekent dat je behoeften gezien en gehoord worden, je mag er zijn!

De motivatie bij deze groep kinderen om te leren en te ontwikkelen is groot, ze worden ook weleens sponsen genoemd. Toch hapert het soms, de motivatie en betrokkenheid lijkt te ontbreken in de groep of de klas. Wat kan dat verdwijnen of verminderen van motivatie als oorzaak hebben? Welke behoeften hebben deze kinderen? Hoe kun je aan de slag met de Zelf Determinatie Theorie en de omgeving om tegemoet te komen aan deze behoeften en zo de motivatie weer te vergroten?

Opbrengst

 • Wat is ontwikkelingsvoorsprong bij peuters en kleuters- kenmerken, behoeften en signalen
 • Wat zijn belemmerende en stimulerende factoren in de omgeving voor de motivatie van deze jonge kinderen
 • Hoe kan de ZDT ingezet worden en wat kun je in de omgeving aanpassen om de motivatie (weer) te vergroten
 • Praktische tips voor het hele systeem: kind, ouders en professionals

Voor wie?

Intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren, jonge-kind specialisten, beeldbegeleiders, gedragsspecialisten, specialisten begaafdheid

Programma

Deze webinar vindt 15 oktober van 19:30 tot 21:30 uur plaats.

19:30Start webinar- introductie in de theorie ontwikkelingsvoorsprong
20:15Relatie tussen (behoeften bij) ontwikkelingsvoorsprong en motivatievoorwaarden
20:15Uitwisseling van tips en inzichten
21:30Afsluiting

Benodigde voorkennis

Voor deze bijeenkomst is geen voorkennis nodig.

Over de speker(s)

Mirjam Veldhoven is onderdeel van de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong. Deze groep ontwikkelt signaleringsinstrumenten voor o.a. peuters, kleuters en werkers in de jeugdzorg. Ook deelt de Expertgroep kennis door het geven van trainingen en (jaar)opleidingen. Verder werkt Mirjam individueel en groepsgewijs met hoogbegaafde peuters, kleuters en thuiszitters in de basisschoolleeftijd.

Annuleringsvoorwaarden

Op de inschrijvingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Je kunt de aanmelding tot een week voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.  De LBBO behoudt zich het recht de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

 • 15 oktober 2024
 • Leden
  € 47,50
  Niet-leden
  € 67,50
 • Online bijeenkomst