Register

Om de kwaliteit van begeleiders te borgen hebben wij een kwaliteitsregister ontwikkeld. Onze leden kunnen zich laten registreren en verbinden zich daarmee aan onze kwaliteitscriteria en de ethische code. Deze ethische code, die de professionele houding van de begeleider beschrijft, is opgenomen in onze beroepsstandaarden.

Kijk wie er in ons kwaliteitsregister zijn opgenomen.

Momenteel is het niet mogelijk om je te (her)registeren voor het kwaliteitsregister. Het bestuur van de LBBO is momenteel aan het overwegen om het register een andere vorm en inhoud te geven. Op dit moment staan de (her)registraties daarom ‘on hold’. Zodra er meer bekend is zullen we dit via de gebruikelijke kanalen en deze website laten weten. Voor vragen hierover kun je met het kantoor bellen of ons een mail sturen.

Lezen over de achtergrond van het kwaliteitsregister?

Meer lezen over de achtergrond van het kwaliteitsregister? In Beter Begeleiden (september 2018) verscheen een artikel over het kwaliteitsregister.