Register

Om de kwaliteit van begeleiders te borgen hebben wij een kwaliteitsregister ontwikkeld. Onze leden kunnen zich laten registreren en verbinden zich daarmee aan onze kwaliteitscriteria en de ethische code. Deze ethische code, die de professionele houding van de begeleider beschrijft, is opgenomen in onze beroepsstandaarden.

Kijk wie er in ons kwaliteitsregister zijn opgenomen.

Lezen over de achtergrond van het kwaliteitsregister?

Meer lezen over de achtergrond van het kwaliteitsregister? In Beter Begeleiden (september 2018) verscheen een artikel over het kwaliteitsregister.

 

Uitgangspunten kwaliteitsregistratie

Als je je wilt registeren in het kwaliteitsregister, dien je een op de begeleidersrol gerichte voortgezette opleiding te hebben genoten. Deze opleiding dient gericht te zijn op de specifieke kennis, vaardigheden en attitude die je als begeleider nodig hebt om in het onderwijs te kunnen werken. Je ontwikkelt tevens aantoonbaar kennis, vaardigheden en attitude door je werkzaamheden in de praktijk binnen verschillende taakgebieden.
Beide aspecten – zowel de vooropleiding als de aantoonbare ontwikkeling binnen het werk – zijn de basis voor registratie in het kwaliteitsregister. Verder zijn er per afdeling specifieke instroomeisen.

Aanmelden kwaliteitsregistratie

Aanvragen voor opname in het kwaliteitsregister kunnen worden ingediend bij de registratiecommissie van de LBBO. Een verzoek tot registratie wordt ingediend via ‘mijn LBBO’ op het afgesloten gedeelte van de website, middels een online formulier onder het kopje certificering. De door de LBBO ingestelde registratiecommissie streeft ernaar om binnen vier weken uitsluitsel te geven. In de periode juni t/m augustus kan dit proces langer duren en indien er meer informatie nodig is. Na de definitieve toekenning ontvang je een certificaat. Lees meer over de registratie en herregistratie; eisen en bewijslast

Ben je lid van de LBBO en wil je je registreren? Je kunt je registratie aanvragen via ‘mijn LBBO‘ als je bent ingelogd.

Ben je nog geen lid en wil je registreren en gebruik maken van de voordelen van het lidmaatschap?
Lees meer over het lidmaatschap van de LBBO.

Speciaal Logo

Als je staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor begeleiders, kun je een speciaal beeldmerk gebruiken: een fris en herkenbaar logo waarmee je aan anderen duidelijk maakt dat je voldoet aan de kwaliteitscriteria van de LBBO. Je kunt het beeldmerk bijvoorbeeld gebruiken in je CV, sociale media, website of andere communicatie.