Arbeidsvoorwaardelijke ondersteuning

Heb je een vraag op arbeidsvoorwaardelijk gebied?

De LBBO biedt arbeidsvoorwaardelijke ondersteuning. Per 1 januari 2024 hebben wij dit ondergebracht bij Altersum.

Leden van de LBBO kunnen Altersum ondersteuning krijgen bij de volgende gebieden:

 • interpretatie/uitleg CAO;
 • vragen omtrent het sociaal zekerheidsrecht (WW, WIA, WAO en/of wachtgeld);
 • vragen omtrent arbeidscontracten
 • overige werk gerelateerde CAO vragen.
 • financiële onzekerheid m.b.t.:
  • onzekerheid bij overlijden
  • onzekerheid bij arbeidsongeschiktheid
  • onzekerheid door ontslag
  • onzekerheid over demotie
  • onzekerheid over promotie
  • onzekerheid over stoppen met werken

Medewerkers van Altersum zijn geen juristen en kunnen je daarom in een gerechtelijke procedure niet bij staan. Daar waar de medewerker van Altersum geen ondersteuning kan bieden zal tijdens de intake dit worden besproken.

Neem je contact op met Altersum? Hou je lidmaatschapsnummer van de LBBO bij de hand, deze vind je terug bij ‘Mijn lidmaatschap’ in Mijn LBBO.

Wie is Altersum?

Altersum ondersteunt en begeleidt bedrijfstakken, bedrijven en ondernemingsraden op het gebied van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Als onafhankelijk adviesbureau maken wij de vertaalslag van collectieve regelingen naar individuele werknemers en andersom. Vaak ontwikkelen we daarbij zogenaamde reken- en communicatieprogramma’s die de, veelal ingewikkelde, regelingen inzichtelijk en begrijpelijk maken.

Altersum werkt intensief samen met verschillende werkgeversorganisaties en vakbonden en weet wat er speelt in sociaal-economisch Nederland. Door de unieke bundeling van jarenlange kennis en ervaring op het gebied van arbeidsverhoudingen, financiële planning en projectmanagement wordt Altersum door opdrachtgevers gezien als de juiste partner.

Contactgegevens

Altersum
info@altersum.nl
Telefoon: 033 – 467 1000
Spitsstraat 29
8102 HW Raalte