Vakbond/FvOv

Om meer impact te hebben op de positionering van de begeleider in het onderwijs hebben wij ons aangesloten bij een vakbond. Op deze manier kunnen wij de belangen van de begeleider behartigen tijdens de cao-onderhandelingen.

FvOv

Wij hebben gekozen voor aansluiting bij de FvOv, omdat dit een federatie is van verschillende vakorganisaties in het onderwijs. Door de manier waarop de FvOv is georganiseerd, behouden wij als LBBO onze eigenheid.
Door onze aansluiting behartigt de FvOv ook jouw belang, op zowel onderwijsinhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk gebied. Zo onderhandelt de FvOv over de cao’s in de verschillende onderwijssectoren.
Leden van de LBBO kunnen bij Altersum terecht voor arbeidsvoorwaardelijke ondersteuning.

Resultaten

De aansluiting van de LBBO bij de FvOv heeft er bij de cao-onderhandelingen in 2018 toe geleid dat begeleiders die vrijgesteld zijn van lesgevende taken niet werden uitgesloten bij de salarisverhogingen. In het cao-akkoord was deze uitsluiting aanvankelijk opgenomen, omdat de cao-partners van mening waren dat beschikbare gelden bestemd zijn voor het dichten van de salariskloof van de ‘feitelijk’ lesgevenden: het ‘lerarenakkoord’. Onder druk van de LBBO en de FvOv worden begeleiders die benoemd zijn in de L-schaal en vrijgesteld zijn van lesgevende taken nu wel degelijk meegenomen in de verhoging.

Meer weten?

Lees meer over wat de FvOv voor leden van de LBBO betekent in het artikel ‘Wat doet de FvOv voor mij?’ (uit: Beter Begeleiden). Of kijk op www.fvov.nl.