Privacyverklaring LBBO

Privacyverklaring

Voor het laatst gewijzigd op: datum 24 april 2018

Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO), gevestigd aan Leyenseweg 113 A5 3721 BC Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.lbbo.nl/ Leyenseweg 113 A5 3721 BC Bilthoven 085 - 760 62 46

De Functionaris Gegevensbescherming van Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) is te bereiken via kantoor@lbbo.nl o.v.v. Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) verwerkt je persoonsgegevens zodat je gebruik kunt maken van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken (opleidingsgegevens, werkomgeving).
 • De door jou bijgewoonde activiteiten van de LBBO
 • Betaalgegevens zoals bankrekeningnummer of factuuradres
 • Gegevens m.b.t. werk zoals schooladres en brinnummer

Nieuwsbrieven (e-brief)

Als lid van de LBBO ontvang je e-brieven die betrekking hebben op jouw beroepsgroep. In jouw account, dat is afgeschermd met een door jou gekozen wachtwoord, kun je aangeven of je ook van de overige  beroepsgroepen al dan niet specifieke informatie wil ontvangen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, noch andere gevoelige persoonsgegevens. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kantoor@lbbo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) verwerkt jouw persoonsgegevens op grondslag van gerechtvaardigde belangen en voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Het verzenden van het magazine Beter Begeleiden met incidenteel extra flyers.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om een account te creëren zodat je je gegevens kunt inzien en wijzigen.
 • Je op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van vakbondsaangelegenheden, zoals verslagen bij fusietrajecten waarbij de bonden zijn betrokken en de cao onderhandelingen. De informatie verstrekking zal altijd via de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) lopen en de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO), zal geen persoonlijk informatie aan derden verstrekken. Het aangeven van het aantal leden in betreffende sectie van het onderwijs met leeftijdscategorieën geven wij geanonimiseerd door. Er is dus niet te herleiden om wie dit gaat.
 • Het verwerken van je aanmelding in ons kwaliteitsregister.

Geautomatiseerde besluitvorming

Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO)) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) accountgegevens > 5 jaar na inactivatie lidmaatschap, de reden hiervoor is dat wij een lidmaatschap dan eenvoudig kunnen heractiveren zonder dat gegevens t.b.v. registratie in het register opnieuw te hoeven worden aangeleverd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) verstrekt conform onze statuten geen gegevens aan derden m.u.v. het verstrekken van adresgegevens voor de verzending van het magazine. Met de betrekkende partij is een verwerkingsovereenkomst afgesloten om de privacy en veiligheid van deze gegevens te waarborgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Bepaalde gegevens kunnen niet door jezelf worden aangepast. Een mail naar administratie@lbbo.nl is voldoende, Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) past het dan voor je aan.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze vereniging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar kantoor@lbbo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor dit kan via kantoor@lbbo.nl.