Jonge-Kindspecialisten

Binnen de LBBO werkt een groep bevlogen jonge-kindspecialisten gericht aan de positionering en verdere professionalisering van het specialisme jonge kind.

Wil je weten welke resultaten er dit jaar worden opgeleverd voor de jonge-kindspecialisten, neem dan contact op met ons kantoor.

Tot voor kort werkte deze groep onder de naam LBjk.

Het spel is de meest wezenlijke bezigheid van het veilige kind met een wereld die nog van alles kan blijken te zijn…
Langeveld