Gepubliceerd in

Agenda

25 januari 2018

25 januari 2018 (Zeist) Groepsplanloos werken (VOL)

25 januari 2018 t/m 26 januari 2018

Marzano Congres Betrokkenheid

Op 25 en 26 januari organiseren Bazalt, HCO en RPCZ het Marzano Congres in het NBC te Nieuwegein Lees meer...

30 januari 2018

Utrecht - 30 januari: Beeldbegeleiding: Inspirerend en Uitdagend

30 januari 2018

's-Hertogenbosch - 30 januari: Beeldbegeleiding: Inspirerend en Uitdagend

30 januari 2018

Zwolle - 30 januari: Beeldbegeleiding: Inspirerend en Uitdagend

30 januari 2018

Den Haag - 30 januari: Beeldbegeleiding: Inspirerend en Uitdagend

31 januari 2018

Vlissingen - 31 januari: Beeldbegeleiding: Inspirerend en Uitdagend

31 januari 2018

Amsterdam - 31 januari: Beeldbegeleiding: Inspirerend en Uitdagend

6 februari 2018

6 februari 2018 (Hoogezand) "Sterke rol van de IB’er"

7 februari 2018

Workshop Funtionele gedragsanalyse bij de leerkrachtmethode Druk in de klas

Druk, ongeconcentreerd of opstandig gedrag in de klas is niet alleen vervelend voor de leerling in kwestie, maar ook voor medeleerlingen en voor de leerkracht. Voordat je dit gedrag kunt aanpakken, is het van belang om eerst de leerling en diens gedrag beter te begrijpen. Betty Veenman, auteur van leerkrachtmethode Druk in de klas van Boom uitgevers Amsterdam, en Anouck Staff leren je in deze workshop onder andere een functionele gedragsanalyse opstellen. Deze workshop is voor iedereen die meer wil weten over functionele gedragsanalyse, of verdieping wil bij Druk in de klas. Lees meer...

7 februari 2018

Post-hbo cursus Psychodiagnostiek in het onderwijs (Saxion Deventer)

Deze cursus is een must voor professionals (leerkrachten, IB'ers, RT'ers, logopedisten, orthopedagogen, testassistenten en ambulant begeleiders) die betrokken zijn bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs).

De cursus voorziet in theoretische en praktische kennis van verschillende vormen van diagnostiek, waaronder het in kaart brengen van leerachterstanden en het interpreteren van resultaten van cognitieve tests op het gebied van intelligentie, executieve functies en geheugen.
Lees meer...

13 februari 2018

13 februari 2018 (Zwolle) Bijscholingsbijeenkomst "Ik coach bijna een halve buurt"

21 februari 2018

21 februari 2018 (Enschede): Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

28 februari 2018 t/m 23 mei 2018

Driedaagse Cursus 'Kijken met kinderen' - Vincent Klabbers

Kijken met kinderen is een nieuwe toepassing van de methodiek beeldbegeleiding. Bij deze aanpak formuleren kinderen persoonlijke leervragen die aansluiten bij een ontwikkelvraag op groepsniveau. Zo ontstaat een groepshandelingsplan voor de hele groep met aandacht voor individuele leerbehoeften. Kinderen leren door samen te kijken naar beeldopnames en door hierop samen te reflecteren. De kinderen zijn in hoge mate eigenaar van hun eigen leerproces. Dit is een van de redenen waarom Kijken met kinderen in praktijk zo effectief is. Lees meer...

7 maart 2018

7 maart 2018 (Goes) Groepsplanloos werken

13 maart 2018

13 maart 2018 (Zeist) Cognitieve functies, De bouwstenen van het denken

13 maart 2018

13 maart 2018 (Dongen) Groepsplanloos werken (VOL)

21 maart 2018

de Nationale Dyslexie Conferentie

3 april 2018

3 april 2018 (Bergen op Zoom): Ouderbetrokkenheid als levensweg

17 april 2018

17 april 2018 Beurs Beter Begeleiden

16 mei 2018

16 mei 2018 (Goes) Teken je gesprek

22 mei 2018

22 mei 2018 (Dongen) Teken je gesprek

24 mei 2018

24 mei 2018 (Zeist) 'Slecht-nieuws gesprekken' (met ouders)