Agenda

26 maart 2019

26 maart 2019 (Drachten): Grensoverschrijdend gedrag! Wat is normaal?

27 maart 2019

27 maart 2019 (Enschede) Formatief Toetsen

27 maart 2019

Nationale Dyslexie Conferentie 2019

Over Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie Lees meer...

27 maart 2019

Studiedag Van Moetivatie naar Motivatie

27 maart 2019

Mediawijsheid congres

3 april 2019

3 april 2019 (‘s-Hertogenbosch) Bijscholingsbijeenkomst Kijken met kinderen

3 april 2019

Met alle respect

Samen voor een sociaal veilige school Lees meer...

5 april 2019

DCD Anno 2019

Developmental coordination Disorder, waar staan we nu?

Nu de richtlijn Diagnostiek en behandeling DCD eraan komt, is er veel te bespreken.
Op 5 april wordt er daarom een speciale dag georganiseerd in Lunteren Lees meer...

9 april 2019

9 april 2019 (Cuijk): Schrijven is meer dan het leren van een motorische vaardigheid!

10 april 2019

Congres Brein, gedrag en leren in de klas

Op 10 april 2019 organiseert EduCampus het congres Congres Brein, gedrag en leren in de klas te Utrecht Lees meer...

11 april 2019

11 april 2019 (Haren): Fonemisch bewustzijn bij jonge kinderen

11 april 2019

Congres overvraging, stress en burn-out bij kinderen

11 april 2019

Congres overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners

Op 11 april in de jaarbeurs (hallencomplex) te Utrecht. Lees meer...

17 april 2019

Vechtscheidende ouders, wanhopige kinderen

Middagsymposium in Zaltbommel Lees meer...

1 mei 2019

Congres Challenging Education

In Bracknel (Zuid Engeland) wordt op 1 mei 2019 het congres Challeging Education verzorgd.
Deze conferentie is georganiseerd door Changing Behaviour en Slim! Educatief. Lees meer...

9 mei 2019

Methode ‘Gelukskoffercoaching’

De missie van Gelukskoffer is om kinderen op jonge leeftijd positief te ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.
Wat is er bekend vanuit de positieve psychologie over kinderen en geluk? Hoe kun je invloed uitoefenen op het welzijn van de kinderen? De volgende onderwerpen komen aan bod: Wat is geluk, Positief denken, Dankbaarheid, Zelfvertrouwen, Talenten, Toekomstdromen en Geluk doorgeven. Lees meer...

17 mei 2019

LBRT-Gedragscongres met ledenkorting voor LBBO leden

Op 17 mei in Nieuwegein met speciale korting voor LBBO leden. Lees meer...

18 mei 2019

Kinderen in Beweging: samen onze zorg

Kinderen hebben steeds vaker een achterstand in hun motorische ontwikkeling. Ook zijn er kinderen die door een chronische aandoening beperkt worden in hun beweging. Deze kinderen zijn onze gezamenlijke zorg. Dit congres richt zich op professionals zoals vakleerkrachten bewegingsonderwijs, intern begeleiders, jeugdartsen, (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)oefentherapeuten, (kinder)ergotherapeuten, psychomotorisch therapeuten en revalidatieartsen. Lees meer...

21 mei 2019

21 mei 2019 (Dongen) Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

22 mei 2019

22 mei 2019 Inspiratiemiddag: Krachtgerichte beeldcoaching: benutten van het psychologisch kapitaal

23 mei 2019

23 mei 2019 (Drachten) Werkplezier, leerplezier en beter onderwijs

23 mei 2019

Jeugd in onderzoek

Weten, leren en doen wat werkt

De 15e editie van Jeugd in Onderzoek vindt op donderdag 23 mei 2019 plaats in Hotel Casa Amsterdam. Daar inspireren jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders elkaar door kennis en ervaringen uit te wisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren.
Lees meer...

29 mei 2019 t/m 29 mei 2020

Studiemiddag Passend Onderwijs in al haar facetten

Studiemiddag met Erik van Meersbergen, Anton Horeweg en Peter Mol te Utrecht Lees meer...

5 juni 2019

Methode ‘Gelukskoffercoaching’

De missie van Gelukskoffer is om kinderen op jonge leeftijd positief te ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.
Wat is er bekend vanuit de positieve psychologie over kinderen en geluk? Hoe kun je invloed uitoefenen op het welzijn van de kinderen? De volgende onderwerpen komen aan bod: Wat is geluk, Positief denken, Dankbaarheid, Zelfvertrouwen, Talenten, Toekomstdromen en Geluk doorgeven. Lees meer...

18 juni 2019

Werken met migranten: jeugd en gezinnen

19 juni 2019

Landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo: Kansrijk van School naar Werk.

De conferentie staat in het teken van het onderwijs aan en de arbeidstoeleiding van jongeren die waarschijnlijk geen startkwalificatie halen. Meer specifiek gaat de conferentie over het belang van goede samenwerking tussen speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en (v)mbo én tussen onderwijs, gemeenten en (leer-) bedrijven. De conferentie is voor iedereen toegankelijk. Lees meer...