Agenda

17 oktober 2019

17 oktober 2019 (Assen) Masterclass Kei in Hoogbegaafdheid

18 oktober 2019

Masterclass TOS op WereldTOSdag

Op 18 oktober is het WereldTOSdag. In de klas komt het voor dat onderwijsprofessionals zich soms handelingsverlegen voelen in het omgaan met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Op deze dag besteed Lannoo Campus op speciale wijze aandacht aan TOS. Lees meer...

29 oktober 2019

29 oktober 2019 (Dongen) PBS: School Wide Positive Behavior Support; geen sprint maar een marathon

29 oktober 2019

29 oktober 2019 (Hengelo) Van Werkdruk naar Werkgeluk

31 oktober 2019

Conferentie Onderwijs – Jeugd

Ieder kind heeft recht op een kansrijke ontwikkeling en recht op onderwijs. Wanneer ouders, kinderen en professionals vanuit gemeente, jeugdhulp en onderwijs de handen ineen slaan ontstaan en ontwikkelkansen voor kinderen! Samen maken we het verschil! ‘Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij’, zo luidt de kernboodschap in het rapport ‘Mét andere ogen’ van René Peeters. Een krachtige samenwerking tussen onderwijs en jeugd vraagt erom dat men elkaar kent. Alleen zo kan inhoud worden gegeven aan daadwerkelijk interprofessioneel samenwerken. En dáár draait het om tijdens de conferentie onderwijs – jeugd op donderdag 31 oktober 2019 bij Van der Valk Veenendaal. Lees meer...

5 november 2019

Jaarcongres Leve het Jonge kind

Ook dit jaar is de LBjk vertegenwoordigd op dit congres Lees meer...

12 november 2019

Werkhoudingsproblemen bij kinderen van 4 tot 12 jaar

Training in Eindhoven Lees meer...

12 november 2019

Congres Gedragsproblemen in de klas 2019

Nieuw programma met veel verschillende workshops en verdiepende masterclasses van onder meer: Peter Mol, Marcel van Herpen, Kees van Overveld, Peter Mol, Anton Horeweg, Peter Teitler en Elena Carmona van Loon. Lees meer...

14 november 2019

14 november Kwaliteiten in Pedagogisch Handelen (KIPH) in Beeld

19 november 2019

Symposium ‘De aandachtsfunctionaris maakt het verschil!’

De LVAK organiseert in de ‘Week tegen Kindermishandeling’ op dinsdag 19 november 2019 het symposium ‘De aandachtsfunctionaris maakt het verschil!’ in DeFabrique te Utrecht. Op het symposium staat de rol van de aandachtsfunctionaris binnen een organisatie centraal.
Lees meer...

28 november 2019

3e landelijke vmbo-mbo conferentie te Nijkerk

In deze derde landelijke conferentie over de samenwerking tussen vmbo en mbo gaan we in op het hoe van samenwerken en integreren. Lees meer...

28 november 2019

Het verhaal achter Verdiepend Leren.

Met Michael Fullan en Joanne Quinn. Wordt gehouden in Drunen. Lees meer...

16 januari 2020

16 januari 2020 (Tilburg) De ib'er in de schijnwerpers

12 februari 2020

Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs

Kortgeleden is het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs opgericht. Onderwijsorganisaties in po, vo, mbo en so/vso, gemeenten en hun partners wisselen daarin veelbelovende praktijken uit, doen inspiratie op, leren van elkaar en werken aan praktijkverbetering. De eerste landelijke startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs vindt plaats in SPANT! Congrescentrum in Bussum op 12 februari 2020. Lees meer...

6 maart 2020

6 maart 2020 (Utrecht) De ib'er in de schijnwerpers

18 maart 2020

18 maart 2020 (Hengelo) Differentiëren; what else!

30 maart 2020

30 maart 2020: Klein Probleemgedrag: voorkomen en aanpakken! (Vught)

1 april 2020

Congres Het Jonge Kind