Toon resultaten uit
Gepubliceerd in

Nieuws

12 december 2017

Vanuit de FvOv: Leraren staken massaal

Het overgrote deel van de scholen is vandaag dicht, leraren en ondersteunend personeel hebben massaal het werk neergelegd. Hoewel ouders er misschien meer moeite mee hebben om voor hun kinderen opvang te zoeken, blijven zij achter de eisen van de leraren staan. Een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Lees meer...

9 december 2017

Vanuit de FvOv: Lerarentekort loopt langzamer op

Nu en in de komende jaren blijft actie hard nodig om een dreigend lerarentekort af te wenden. Wel is er iets meer tijd om de problemen aan te pakken, doordat het tekort langzamer oploopt dan eerder voorspeld. Ministers Van Engelshoven en Slob (Onderwijs) zijn samen met alle betrokkenen hard aan de slag om het tij te keren, zo schrijven ze in een brief aan Tweede Kamer. Lees meer...

7 december 2017

Info BBB2018 aangevuld

Alvast een impressie van de sprekers tijdens de Beurs Beter Begeleiden 2018?
Kijk dan nu op de speciale site Lees meer...

5 december 2017

Stakingsoproep voor 12 december naar onze leden

De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties), waarbij de LBBO is aangesloten, roept op tot staking op dinsdag 12 december a.s.

Voor een eerlijk salaris en minder werkdruk!

De Onderwijsbonden FvOv, AOb, FNV Overheid en CNV Onderwijs roepen hun leden werkzaam in het PO op voor een staking. Deze staking wordt georganiseerd vanuit het PO-Front, waaraan ook PO#inactie, AVS en de PO-Raad deelnemen. Er zal geen centrale actie worden georganiseerd en leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen hoeven zich niet bij hun vereniging aan te melden als staker.

Laat weten dat je staakt via po-front.nl
Op www.pofront.nl staat een gezamenlijke teller. Geef daar alsjeblieft aan dat je gaat staken, alvast bedankt!


Lees meer...

3 december 2017

Vanuit de FvOv: Meet-up met de onderwijsminister- het vervolg?

In een rumoerige zaal ging minister Slob afgelopen woensdagmiddag in gesprek met leerkrachten, schoolleiders en bestuurders. Hij zocht duidelijk naar de verbinding met de zaal en het veld maar aan het begin stelde hij klip en klaar dat er geen extra geld gaat komen, want hij is gebonden aan het regeerakkoord. Lees meer...

1 december 2017

Word nu lid en ontvang een gratis boek

Altijd al lid willen worden van de LBBO en willen profiteren van de vele voordelen zoals ons magazine Beter Begeleiden? Dan is nu je kans. Lees meer...

30 november 2017

Alleen vandaag nog 20 euro vroegboekkorting voor Beurs Beter Begeleiden 2018

Profiteer vandaag van de laatste dag vroegboekkorting voor de Beurs Beter Begeleiden 2018.
Nog geen lid? Profiteer dan dubbel. Voor ledenprijs naar de beurs en ontvang een boek naar keuze. Lees meer...

22 november 2017

Kwaliteitsregister compleet

De instroomeisen voor het kwaliteitsregister en de eisen voor herregistratie staan op de website.
Lees meer...

21 november 2017

PO-Front: openbare meet-up met de onderwijsminister

Openbare meet-up met minister Slob op 29 november. Belangrijk dat je erbij bent! Kijk mee via Live-stream of bestel je gratis ticket.

Lees meer...

20 november 2017

Week tegen de kindermishandeling

Er is maar een betekenisvolle andere nodig! Begeleiders blijf kindermishandeling bespreken in je team. #weekvandekindermishandeling.
Lees meer...

14 november 2017

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP - CMHF zoekt kandidaten die onze pensioenbelangen bij ABP willen behartigen

CMHF zoekt kandidaten die onze pensioenbelangen bij ABP willen behartigen
De afgelopen vier jaar heeft de CMHF-fractie in het verantwoordingsorgaan van ABP uw belangen behartigd. Pauline van Tets, Hans Couzy (en later Roel van der Voort), Paul Müller en Jacqueline van Langeraad, die in april 2014 gekozen zijn via verkiezingen, vertegenwoordigen op dit moment de werknemers en gepensioneerden. Iedere vier jaar vinden er nieuwe verkiezingen plaats. De CMHF zal in 2018 meedoen aan die verkiezingen en zoekt enthousiaste kandidaten die het ABP-bestuur gevraagd én ongevraagd willen adviseren over bijvoorbeeld de hoogte van de pensioenpremie en indexaties, de regels voor beleggen en de communicatie naar de deelnemers.
Lees meer...

8 november 2017

Vanuit de FvOv: inzet voor nieuwe cao-vo

De cao-onderhandelingen zijn onlangs begonnen, de partijen hebben hun inzetten uitgewisseld. Hierbij de inzet van de FvOv, zo gauw er nieuws is melden we ons! Lees meer...

8 november 2017

Vanuit de FvOv: PO-Front overhandigt ultimatum

Het PO-Front heeft vandaag de ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan minister Slob van Onderwijs. De samenwerkende onderwijsorganisaties verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking. Lees meer...

1 november 2017

Vanuit de FvOv: Actiebereidheid is groot.

De verenigingen van de FvOv hebben de mening van hun in het PO-werkzame leden gepeild. Duidelijk is dat de actiebereidheid groot is. Wel worden er vraagtekens gezet bij het actiemiddel van een massale meerdaagse staking (in november). Lees meer...

1 november 2017

Eerste exemplaar

Op dinsdagmiddag heeft de uitreiking van het eerste exemplaar beroepsstandaard Jonge-kindspecialisten plaatsgevonden. Lees meer...

30 oktober 2017

Vanuit de FvOv: Lerarenregister is niet het doel maar een middel!

Op dit moment is het lerarenregister in de media een hot item. Met name de tegenstanders roeren zich flink. Dit schooljaar is een jaar waarin het vrijwillige register wordt omgezet in een verplicht register, met een wettelijke basis. Zoals dat bij dit soort grote operaties altijd gaat, is er sprake van een grote tijdsdruk terwijl er in het veld nog veel onduidelijk is over de inrichting van het register en de gevolgen van de wet voor de praktijk. 'We zijn zeker niet doof voor de geluiden uit het veld', aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv, 'we willen met de criticasters in gesprek, er valt zeker het nodige van hen te leren maar ook nog het nodige uit te leggen'. Lees meer...

26 oktober 2017

Week tegen Kindermishandeling 20 t/m 26 november

Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is ‘verbind voor het kind’, omdat we vooral samen écht het verschil kunnen maken in de aanpak van kindermishandeling. Als je bij wil dragen aan deze verbinding, organiseer dan een activiteit tijdens de Week. Lees meer...

24 oktober 2017

Vanuit de FvOv: Stichting van het Onderwijs: aanpak lerarentekort, werkdruk en kansenongelijkheid vraagt om meer ambitie

De werkgevers- en werknemersorganisaties (waaronder de FvOv) binnen de Stichting van het Onderwijs vinden het terecht dat het nieuwe kabinet structureel investeert in onderwijs. Immers, investeren in onderwijs loont voor de toekomst van Nederland. Tegelijkertijd signaleren de sociale partners dat het regeerakkoord op punten vragen oproept over de verdere uitwerking. Daarover gaat de Stichting van het Onderwijs graag met het kabinet in gesprek. Lees meer...

11 oktober 2017

Vanuit de FvOv: Onderwijsatlas primair onderwijs 2017

Van alle overheidssectoren is het personeel in het primair onderwijs het meest bevlogen. Zo’n 94 procent is trots op zijn werk en 88 procent is enthousiast over zijn beroep. Tegelijkertijd is het verzuim gestegen, mede door werkdruk. De tevredenheid van de pabo-studenten stijgt. Lees meer...

11 oktober 2017

Vanuit de FvOv: VCP: Tussen het zoet nog het nodige zuur voor de professional

‘Het regeerakkoord is hoopvol van toon, maar tussen het zoet zit nog het nodige zuur voor de professional. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein in een eerste reactie op het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ tussen VVD, CDA, D66 en CU. De partijen geven aan op sommige onderwerpen afspraken te willen maken met sociale partners. De VCP zoekt altijd naar gedeelde belangen, maar het moet wel resulteren in verbeteringen Lees meer...

11 oktober 2017

Vanuit de FvOv: Reactie op regeerakkoord

Mede namens de LBBO heeft de FvOv een reactie geschreven op het regeerakkoord. Lees meer...

Vanuit de FvOv: Programma stakingsdag bekend! Kom ook!
29 september 2017

Vanuit de FvOv: Programma stakingsdag bekend! Kom ook!

Het programma voor de stakingsdag op 5 oktober is bekend. De middag in het Haagse Zuiderpark zal een afwisseling worden van cabaret, filosofie, serieuze zaken, muziek en andere activiteiten.
Lees meer...


20 september 2017

Vanuit de FvOv: Een begroting van een demissionaire regering

‘Er viel weinig te verwachten van een demissionair kabinet, en die verwachting is uitgekomen,’ aldus FvOv-voorzitter Jilles Veenstra. ‘Problemen worden vooruitgeschoven of halfslachtig aangepakt kortom 2018 lijkt voor het onderwijs een verloren jaar te worden. In woorden wordt het belang van onderwijs onderstreept maar het had nu vooral een moment van daden moeten zijn.’ Lees meer...

Vanuit de FvOv: nieuws m.b.t. staking 5 oktober 2017
18 september 2017

Vanuit de FvOv: nieuws m.b.t. staking 5 oktober 2017

Nieuws met betrekking tot de staking van 5 oktober via de FvOv Lees meer...


CODE ROOD IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
6 september 2017

CODE ROOD IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

Staking donderdag 5 oktober!

De Federatie van Onderwijsvakorganisaties, Algemene Onderwijsbond, de Algemene Vereniging Schoolleiders, CNV Onderwijs, de FNV en POinactie roepen alle leden op om op de dag van de leraar, donderdag 5 oktober, de hele dag te staken. Lees meer...


5 september 2017

Beter Begeleiden voordeel september en oktober

Van de verschillende uitgevers hebben wij weer aanbiedingen voor onze leden mogen ontvangen.
De volgende aanbiedingen staan klaar in de Beter Begeleiden Voordeel. Lees meer...

13 juli 2017

Vanuit de FvOv: Aanpassing in CAO PO 2016-2017

De CAO PO 2016-2017 is op een enkel punt gewijzigd. Lees meer...

10 juli 2017

Vanuit de FvOv: Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren

Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Lees meer...

3 juli 2017

Vanuit de FvOv: Cao primair onderwijs opgezegd

De FvOv en de overige vakbonden hebben de lopende cao voor het primair onderwijs opgezegd. Met deze formele handeling richting de PO-Raad wordt voorkomen dat de cao stilzwijgend wordt verlengd en er een juridische belemmering ontstaat voor het voeren van acties voor een hoger salaris en een lagere werkdruk. Lees meer...

28 juni 2017

Reactie van de LBBO op de elfde voortgangsrapportage Passend Onderwijs

De LBBO heeft een reactie geschreven op de elfde voortgangsrapportage Passend Onderwijs
Lees meer...

Bereikbaarheid kantoor LBBO 27 juni
26 juni 2017

Bereikbaarheid kantoor LBBO 27 juni

Op 27 juni is de LBBO aanwezig op het Malieveld in Den Haag om samen met vele ander onderwijsmensen te laten zien dat het tijd is voor minder werkdruk en een eerlijke beloning.
Lees meer...


Samen op het Malieveld?!
21 juni 2017

Samen op het Malieveld?!

27 juni, PO-FRONT op het Malieveld in Den Haag.
De LBBO is ook aanwezig, begeleider en leerkracht: samen voor voldoende middelen en waardering.
Het programma

Lees meer...


PO-FRONT: Teken de petitie! Voer actie! Kom naar Den Haag!
7 juni 2017

PO-FRONT: Teken de petitie! Voer actie! Kom naar Den Haag!

Het is vijf voor twaalf! In het manifest 'Primair onderwijs verdient meer' roepen we de politiek op om in een regeerakkoord extra geld vrij te maken voor een eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk. Goed onderwijs is van groot maatschappelijk belang. Voor goed onderwijs zijn voldoende, goede leraren een vereiste. Lees meer...


30 mei 2017

Operatie Regels Ruimen 21 juni in Den Haag

Kom woensdag 21 juni 2017 naar de inspiratiebijeenkomst van Operatie Regels Ruimen en leer van andere scholen hoe zij werken aan het verminderen van regeldruk. Lees meer...

1 mei 2017

Beter Begeleiden Voordeel met nieuwe aanbiedingen

De Beter Begeleiden voordeel van mei en juni staat weer online met nieuwe voordelen voor onze leden. Lees meer...

1 mei 2017

Notulen ALV 2017 online voor onze leden

De notulen van de ALV van 22 maart 2017 staan online voor onze leden. Lees meer...

6 april 2017

Save the date! Inspiratiemiddag voor beeldbegeleiders op 8 november 2017

De eerste inspiratiemiddag voor beeldbegeleiders afgelopen november voldeed aan een behoefte.
Daarom hebben we besloten om een nieuwe inspiratiemiddag te organiseren.

De tweede inspiratiemiddag is op 8 november 2017.
Lees meer...

30 maart 2017

Nieuwe Blog op passendonderwijs.nl geschreven door bestuurslid en redactielid Engelien Houben-Feddema

Bestuurslid en redactielid Engelien Houben-Feddemab schreef een blog voor passend onderwijs Lees meer...

27 maart 2017

Vanuit de FvOv: CAO-HBO met een jaar verlegen

De onderwijsbonden waaronder de FvOv en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen zijn in een concept-principeakkoord overeengekomen de cao-hbo met een jaar te verlengen. Lees meer...

23 maart 2017

FvOv ondersteunt PO in Actie

De Facebookgroep ‘PO in Actie’ stelt dat het ‘vijf voor twaalf’ is en eist invoering van de salarisschalen van VO in het PO en dat er meer onderwijsondersteuners komen, meer tijd voor lesvoorbereiding, minder administratie en kleinere klassen.
Lees meer...

13 maart 2017

Vanuit de FvOv: pensioen van meer dan 100.000 deeltijdwerkers in gevaar.

Voor meer dan honderdduizend deeltijdwerkers dreigt een lager pensioen als zij fiscaal minder kunnen opbouwen. Veel politieke partijen willen de grens waarbinnen fiscaal gunstig pensioen kan worden opgebouwd verlagen. Lees meer...

DE BEELDBEGELEIDER IN BEELD, nu alvast te bestellen
9 maart 2017

DE BEELDBEGELEIDER IN BEELD, nu alvast te bestellen

Met trots mogen wij je alvast laten weten dat de landelijke beroepsgroep voor beeldbegeleiders samen met Marijke Bouwhuis de beroepswaaier: DE BEELDBEGELEIDER IN BEELD heeft ontwikkeld. Lees meer...


8 maart 2017

De problemen van het PO: als sector aantrekkelijk worden in een aantrekkende markt!

Leg het maar eens uit: je hebt allebei een lerarenopleiding op HBO niveau gedaan, kies je voor het PO (pabo) is je standaard salarisschaal LA terwijl die voor de leraar in het VO op LB ligt! De FvOv, die de LBBO vertegenwoordigt, vindt al jaren dat dat niet uit te leggen is en zet in op een reparatie van dit onrecht. Hoe bereiken we dat we in de toekomst de goede leerkrachten en begeleiders voor de sector werven en behouden? Door nu te investeren de leerkrachten en begeleiders in het PO! Als eerste stap zal de schaal LA in het PO moeten verdwijnen en gelijk worden getrokken met die in het VO, LB dus. Daarnaast zullen de salarissen in het onderwijs in zijn geheel flink moeten stijgen om de opgelopen achterstand (door onder andere de jarenlange nullijn) in te lopen. Juist nu, met een aantrekkende economie, is de tijd daarvoor rijp. Lees meer...

1 maart 2017

Beter Begeleiden Voordeel voor maart en april staat online voor onze leden.

De nieuwe aanbiedingen voor de leden staan in de Beter Begeleiden Voordeel op onze website Lees meer...

28 februari 2017

Nieuwsflits LBjk

De Landelijke Beroepsgroep voor Jonge Kindspecialsten (LBjk) vertellen in deze nieuwsflits wat ze het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en geven je een kijkje in hun werkzaamheden. Lees meer...

28 februari 2017

Nieuwe Blog op passendonderwijs.nl geschreven door bestuurslid Peter Mol

Bestuurslid Peter Mol schreef een blog voor passend onderwijs Lees meer...

28 februari 2017

Nieuwe Blog op passendonderwijs.nl door redactielid Lidy Peters

Redactielid Lidy Peters schreef een blog voor passend onderwijs Lees meer...

27 februari 2017

Vanuit de FvOv: vacatures bij de Onderwijscooperatie

De Onderwijscooperatie zoekt leraren voor diverse functies. Lees meer...

21 februari 2017

Eerste Kamer ingestemd met invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister

De Eerste Kamer heeft op 21 februari ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap over de uitoefening van hun beroep. Het aannemen van deze wet mag met recht een mijlpaal in de professionalisering van de beroepsgroep genoemd worden. Lees meer...

16 februari 2017

Onderwijspartijen roepen Tweede Kamer op voorstel curriculumherziening te bespreken

Gisteren werden de onderwijspartijen verrast door het annuleren van het debat op initiatief van het CDA. De Onderwijscoöperatie (waaronder de FvOv), PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs voelen zich samen verantwoordelijk voor goed onderwijs voor de komende generaties en vrezen dat uitstel van het debat forse gevolgen krijgt. De partijen roepen de Tweede Kamer op het voorstel zo spoedig mogelijk te bespreken. Lees meer...

15 februari 2017

LBBO participeert in operatie regels ruimen

Bekijk het filmpje Lees meer...

10 februari 2017

Vanuit de FvOv: Politiek belooft investeringen op Nationaal Onderwijsdebat

Tijdens het debat in Nieuwspoort gingen onderwijswoordvoerders Jasper van Dijk (SP), Rik Grashoff (GL), Paul van Meenen (D66), Michel Rog (CDA), Karin Straus (VVD) en Loes Ypma (PvdA) met elkaar in debat over actuele onderwijsthema’s. Meer dan 150 betrokkenen bij het onderwijs waren aanwezig. Lees meer...

9 februari 2017

Vanuit FvOv: G4 slaan handen ineen tegen thuiszitten

De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden hebben voor het eerst samen concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen. Lees meer...

Bootcamp Lansbrekers online! Ook jij kunt deelnemen
6 februari 2017

Bootcamp Lansbrekers online! Ook jij kunt deelnemen

De LBBO organiseert samen met Ingrado, Gedragswerk, het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO), Onderwijsconsulenten en Ouders & Onderwijs, de tweede bootcamp Passend onderwijs zonder thuiszitters op 16 maart 2017. Lees meer...


VALIDERING LERARENREGISTER Conferentie Beter Begeleiden
26 januari 2017

VALIDERING LERARENREGISTER Conferentie Beter Begeleiden

De Conferentie Beter Begeleiden 'Verdieping voor de praktijk' is gevalideerd door het Lerarenregister voor 6 registeruren Lees meer...


Groepsplannen en spel! op conferentie Beter Begeleiden
25 januari 2017

Groepsplannen en spel! op conferentie Beter Begeleiden

Tijdens de conferentie Beter Begeleiden, Verdieping voor de praktijk ga je samen met de spreker Emilie Groot-Ketelaars en andere deelnemers actief bezig om (meer) ruimte te maken voor spel in het groepsplan.

Vragen die je tijdens de conferentie gaat verkennen zijn:
- Hoe zet je spel in om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het leren van jonge
kinderen?
- Hoe krijg je goed zicht op speelbehoeften van jonge kinderen, hoe stem je daarop af via
spelbegeleiding en hoe integreer je dit in je groepsplan?
- Is er een verschil tussen onderwijsbehoeften en speelbehoeften?
- Wat is er nodig om meer ruimte te creeren voor spel en spelbegeleiding binnen het
groepsplan?
Lees meer...


Redactie Beter Begeleiden bij opening NOT met Maxima
24 januari 2017

Redactie Beter Begeleiden bij opening NOT met Maxima

Ons redactielid Josje Jaasma is uitgenodigd om als persbezoeker bij de opening van de NOT en het bezoek aan diverse stands met Maxima en Jet Bussemaker aanwezig te zijn. Lees meer...


24 januari 2017

Groot verkiezingsdebat over passend onderwijs

Ieder kind op de juiste onderwijsplek. Hoe realiseren we dat in Nederland?
Lees meer...

Interview Steven Pont in de nieuwe BBM en op de Conferentie Beter Begeleiden 'Verdieping voor de praktijk'
19 januari 2017

Interview Steven Pont in de nieuwe BBM en op de Conferentie Beter Begeleiden 'Verdieping voor de praktijk'

Het eerste Beter Begeleiden Magazine van 2017 ligt weer bij onze leden op de mat.
Hierin staat onder andere een interview met Steven Pont. Lidy Peters interviewde hem onder andere over de invloed van systemen op gedrag, over diagnosticeren en opvoeden.
Lees meer...


11 januari 2017

Tweede Bootcamp Lansbrekers

Save the date 16 maart 2017
Passend onderwijs zonder thuiszitters? Het kan wel! Lees meer...

9 januari 2017

Vanuit de FvOv: Nationaal onderwijsdebat

Nationaal onderwijsdebat op 6 februari, initiatief van de Stichting van het Onderwijs. Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen beperkt. Lees meer...

Pensioenspecial P`oen
20 december 2016

Pensioenspecial P`oen

Pensioenspecial P`oen is een digitaal informatief magazine van de CMHF. Lees meer...


20 december 2016

'De AB'er als spil! bij Thuiszitten op conferentie Beter Begeleiden

Uitgangspunt voor deze interactieve-lezing-workshop is de Ambulant Begeleider als spil in het
'Expertisevliegwiel'dat de verbinding maakt tussen het regulier en speciaal onderwijs, de Jeugdhulp
en daar waar gewenst Arbeid en Participatie. Een begeleider van alle markten thuis, die in staat is om
arrangementen op maat te maken voor een leerling of een groep van leerlingen. Arrangementen
voor alle leerlingen. Dus ook voor de leerlingen die dreigen uit te vallen, dan wel al 'thuiszitten'.
Welke rollen heb je dan als AB'er, wat mag dan van jou worden verwacht en hoe krijg je iedereen aan
boord om ook te blijven gaan voor die ene leerling? Antwoorden krijg je onder andere op deze vragen.
Lees meer...

Nog slechts 1 stand beschikbaar op de Beurs Beter Begeleiden 2016!!
15 februari 2016

Nog slechts 1 stand beschikbaar op de Beurs Beter Begeleiden 2016!!

Wat betekent dit voor de bezoeker? Wederom een volle expozaal met de nieuwste producten en diensten op het gebied van begeleiding in onderwijs.
Dit jaar weer een uitverkocht Beatrixtheater?! # 5 april 2016
Lees meer...


Nieuwe brochure aanpak thuiszitters
10 december 2015

Nieuwe brochure aanpak thuiszitters

Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? Wij denken van niet. Of eigenlijk weten we dat wel zeker. Lees meer...