Toon resultaten uit
Gepubliceerd in

Nieuws

8 januari 2019

LinkedIn-groep Specialisten begaafdheid

De LBBO heeft op LinkedIn een groep aangemaakt voor de specialisten begaafdheid.
Lees meer...

7 januari 2019

Nieuwe aanbiedingen

We beginnen 2019 al weer met een paar mooie aanbiedingen voor onze leden. Lees meer...

10 december 2018

De LBBO zoekt een administratief-secretarieel medewerker

Met zo spoedig mogelijke ingang zijn we op zoek naar een ervaren secretarieel medewerker Lees meer...

7 december 2018

Dag van de vrijwilliger

7 december, de dag van de vrijwilliger. De LBBO sterk door haar vrijwilligers! Lees meer...

29 november 2018

Vanuit de FvOv– Q&A over vastlopen van de pensioenonderhandelingen

Aan de hand van vragen en antwoorden wordt toelichting gegeven over het vastlopen van de pensioenonderhandelingen met het kabinet en werkgevers op 20 november 2018. Lees meer...

27 november 2018

Vanuit de FvOv: Themabijeenkomst loopbaanbeleid OOP

In de CAO VO 2018-2019 is er door sociale partners afgesproken dat Voion, gedurende de looptijd van de cao, in de regio’s gezamenlijke themabijeenkomsten organiseert om van loopbaanbeleid OOP meer werk te maken. Lees meer...

27 november 2018

Vanuit de FvOv: Landelijke subsidie aanpak regionale tekorten PO en VO

Tijdens een landelijke bijeenkomst op dinsdagmiddag 11 december wordt de subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten bekend gemaakt en toegelicht. Lees meer...

22 november 2018

Aansluiting Landelijke Beroepsgroep Specialist Begaafdheid

Met ingang van 1 januari 2019 sluit de Landelijke Beroepsgroep Specialist Begaafdheid zich bij ons aan. Lees meer...

20 november 2018

Vanuit de FvoV: Onderhandelingen pensioenakkoord gaan weer verder;

Vorige week waren de verwachtingen hoog gespannen. Premier Rutte was naast minister Koolmees aangeschoven en er werd in de nacht van donderdag op vrijdag ‘tot het gaatje’ onderhandeld. Tot op heden zonder resultaat, maar deze week wordt verder gepraat.

De CMHF nodigt de leden van de aangesloten verenigingen uit voor een pensioenmiddag. Lees meer...

19 november 2018

Week tegen de kindermishandeling 2018

Deze week vragen we extra aandacht voor kindermishandeling. Hoe maak jij het verschil?
De LBBO publiceert regelmatig artikelen over dit thema en heeft o.a. meegewerkt bij de ontwikkeling van het nieuwe afwegingskader.

Lees meer...

29 oktober 2018

Vanuit de FvOv: Zorgen over voorgenomen bezuinigingen

In aanloop naar het Kamerdebat over de onderwijsbegroting 2019 op 30 oktober en 1 november uit de Stichting van het Onderwijs opnieuw in een brief haar zorgen over de doelmatigheidskorting en nieuwe taakstellingen in de begrotingsplannen. Dat doet zij in het belang van de leerlingen, studenten en docenten. Als Nederland in de top van concurrerende kenniseconomieën wil blijven, zijn juist structurele investeringen in onderwijs en wetenschap cruciaal. Lees meer...

29 oktober 2018

Vanuit de FvOv: Werkdruk aanpakken?

Kom naar de stappensessies en ga aan de slag! Lees meer...

8 oktober 2018

Vanuit de FvOv: Lerarenfuncties primair onderwijs gelijkwaardig aan voortgezet onderwijs

De lerarenfuncties in het primair onderwijs zijn gelijkwaardig aan de functies in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de waardering van actuele functiebeschrijvingen voor het primair onderwijs met een genormeerd functiewaarderingssysteem. Deze uitkomst ondersteunt de claim van de sociale partners in het primair onderwijs dat de beloningen in beide sectoren vergelijkbaar zouden moeten zijn. Dat is nog steeds niet het geval. Lees meer...

2 oktober 2018

Vanuit de FvOv: Platform Werkdruk biedt kennis en tools

18 september 2018

Artikelen BBM september in materialenbank

De artikelen van de Beter Begeleiden van september zijn weer opgenomen in onze materialenbank. Lees meer...

18 september 2018

Vanuit de FvOv: VCP-reactie Prinsjesdag 2018

Investeer in professionals, dan komt Nederland verder

Het kabinet moet de komende jaren over de volle breedte investeren in de ontwikkeling van werknemers, zodat zij verzekerd zijn van werk, een goed inkomen hebben en gezond de eindstreep halen. Daarnaast moet er meer gedaan worden aan verdere lastenverlichting, ook lokaal. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een eerste reactie op de troonrede.
Lees meer...

14 september 2018

Vanuit de FvOv: Onderhandelaarsakkoord over CAO MBO 2018-2020

Nieuwe cao mbo investeert in loon, werkplezier en het mbo van de toekomst! Vakbonden en werkgevers in het mbo zijn een onderhandelaarsakkoord overeengekomen voor een nieuwe cao mbo met een looptijd van bijna twee jaar. Lees meer...

11 september 2018

Frea Janssen-Vos Goeroe van het Nederlands kleuteronderwijs

Gelezen in de Volkskrant van 10 september. Prachtig stuk over Frea Janssen-Vos, waarin ook het interview met haar in de Beter Begeleiden van de LBBO wordt aangehaald. Lees meer...

10 september 2018

Bewegen en leren gaan hand in hand

Vandaag in het nieuws: Advies: Laat kinderen extra bewegen op school.
Dat bewegen en leren hand in hand gaan, beschreef Marieke Westendorp in het Themanummer motoriek van Beter Begeleiden Magazine (mei 2018) Lees meer...

4 september 2018

Vanuit de FvOv: VCP: pensioenakkoord hangt niet alleen af van AOW

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) geeft in reactie op berichtgeving in de media aan dat een pensioenakkoord niet alleen afhangt van de AOW en herkent niet dat er bijna sprake is van een akkoord, al wordt daar wel hard aan gewerkt. Lees meer...

29 augustus 2018

Vanuit de FvOv: Brief van minister Slob mist sense of urgency!

In de kamerbrief ‘Extra actie tegen het lerarentekort’ van de ministers Slob en van Engelshoven leggen deze het zwaartepunt van de acties om het lerarentekort tegen te gaan in de regio. Lees meer...

27 augustus 2018

vanuit de FvOv: Laatste etappe estafettestakingen PO-Front

In februari startte de PO-Front-estafette in Groningen, het onderwijspersoneel in de provincies Zuid-Holland en Zeeland sluiten met een grote stakingsdag de reeks af. Jilles Veenstra, voorzitter FvOv: ‘Komt allen naar Rotterdam, dat is de laatste mogelijkheid om voor Prinsjesdag nog een helder signaal af te geven naar de minister en het kabinet. Lees meer...

21 augustus 2018

Overlijden Frea Janssen-Vos

Geschrokken namen we kennis van het bericht dat Frea Janssen-Vos plotseling is overleden.
Frea heeft velen van ons geïnspireerd met haar ideeën over onderwijs aan jonge kinderen.

In oktober 2014 publiceerde we een uitgebreid interview door ons redactielid Lidy Peters met haar in onze Beter Begeleiden Magazine.

Lees meer...

20 augustus 2018

Vanuit de FvOv: Definitieve teksten cao’s PO en VO zijn gereed

De teksten van de cao's primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn weer tbeschikbaar.
Je kunt ze ook terugvinden in onze materialenbank. Lees meer...

9 juli 2018

FvOv: Leden stemmen in met onderhandelaarsakkoord CAO-VO

Op maandag 2 juli sloot de digitale raadpleging en hebben de verenigingen van de FvOv de balans opgemaakt. De conclusie was helder, bij alle verenigingen was een ruime meerderheid van de uitgebrachte reacties voor het akkoord (over alle verenigingen gemeten 75%). Daarmee is er in de sector het nodige werk aan de winkel in de komende tijd. Op de scholen zal het gesprek moeten worden gevoerd over een andere invulling van de onderwijstijd en de besteding van de vrijvallende ruimte, de sociale partners zullen in de komende tijd een sterke lobby moeten opzetten in de richting van het kabinet. Om echt stappen te kunnen zetten in de sector is er namelijk een flinke investering nodig in het VO! Lees meer...

9 juli 2018

Vanuit de FvOv: Uitwerking opheffing Onderwijscoöperatie

Per 1 januari 2019 is de opheffing van de Onderwijscoöperatie definitief. Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd. Dat zijn het LOF/Onderwijs Pioniers MBO, Leraar24, de Bevoegdhedencommissie en de ondersteuning van het Lerarenparlement. Alle andere activiteiten van de Onderwijscoöperatie zijn stopgezet. De komende maanden wordt het bureau van de Onderwijscoöperatie ontmanteld. Voor het personeel wordt een sociaal plan opgesteld. Lees meer...

3 juli 2018

Afwegingskader Meldcode opgenomen in materialenbank

De nieuwe afwegingskaders bij de Meldcode zijn opgenomen in onze materialenbank.

Lees meer...

2 juli 2018

Nieuwe aanbiedingen voor onze leden

De Beter Begeleiden voordeel staat weer online met nieuwe aanbiedingen voor onze leden Lees meer...

2 juli 2018

Leden van de FvOv-verenigingen stemmen in met CAO-PO, maar ……

Tot afgelopen donderdag 18 uur konden de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen hun oordeel geven over het op 6 juni afgesloten onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het PO. Een ruime meerderheid heeft uiteindelijk voor gestemd maar er zijn ook de nodige bedenkingen. Lees meer...

2 juli 2018

Presentatie afwegingskaders voor verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Minister Hugo de Jonge (VWS) ontvangt van beroepsgroepen de afwegingskaders voor de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de Meldcode aangeboden aan minister De Jonge. Lees meer...

20 juni 2018

UPDATE – Formele toezegging sociale partners bij het onderhandelaarsakkoord

UPDATE – Formele toezegging sociale partners* bij het onderhandelaarsakkoord: IB’ers en vergelijkbare begeleiders (ook zij die momenteel feitelijk niet lesgeven) die op dit moment in een L-schaal (LA-, LB- of LC-functie) zitten, zullen per 1 september 2018 conform de in de cao beschreven systematiek worden overgeschaald naar de nieuwe L-schaal (L10, L11 of L12). Ook ontvangen zij in oktober een eenmalige uitkering van 42% van het maandsalaris van september.

Lees meer...

18 juni 2018

Vanuit de FvOv: Lonen omhoog en verlaging lestaak in het VO

De salarissen van leraren en ondersteuners worden per 1 juni 2018 verhoogd met 2,35 procent, en per 1 juni 2019 nog eens met 2,15 procent. Daarnaast krijgen de leraren en ondersteuners in oktober dit jaar een eenmalige uitkering van 1 procent. Lees meer...

13 juni 2018

LBBO strijdt voor aanpassing cao po

Beste begeleider,

Op korte termijn volgt een peiling over de nieuwe cao po.

Lees meer...

12 juni 2018

Kijktip: De monitor - Een zoektocht naar hoogbegaafdheid en de Wet Passend Onderwijs.

Klik hier voor meer informatie over de uitzending Lees meer...

6 juni 2018

Vanuit de FvOv: Een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao-po is een feit!

Vandaag 6 juni hebben vakbonden en de PO-raad een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao-po. Het hart van dit akkoord wordt gevormd door afspraken over flink hogere salarissen voor leraren en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de PO-sector. In de komende weken zal dit aan de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen worden voorgelegd. Een belangrijke stap is hiermee gezet maar we hebben meer geld nodig om de achterstand ten opzichte van de VO-sector in te lopen. Lees meer...

28 mei 2018

Vanuit de FvOv: ‘Samenwerken aan werkdruk’ kan nu!

Aanmelden voor project ‘Samenwerken aan werkdruk’ kan nu!

Lees meer...

17 mei 2018

Vanuit de FvOv: Nog altijd aanleiding voor estafette-actie: op 30 mei komen stakende leraren bijeen in Deventer

Op woensdag 30 mei staken duizenden leraren en ander onderwijspersoneel uit het primair onderwijs in de provincies Gelderland en Overijssel. Op de Beestenmarkt in Deventer wordt een actiebijeenkomst gehouden. Het PO-Front organiseert de estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. Het kabinet moet meer geld investeren in de lerarensalarissen. Ondanks acties sinds voorjaar 2017 is deze noodzaak nog altijd zeer actueel: nog steeds geldt #POcodeRood. Lees meer...

16 mei 2018

Vanuit de FvOv: Internetconsultatie leraarfuncties po verlengd

Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders uit het primair onderwijs kunnen nog tot donderdag 17 mei, 11 uur meedenken over de nieuwe functiebeschrijvingen voor leraren in het basis-, speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs Lees meer...

15 mei 2018

Vanuit de FvOv: Bestuur Onderwijscooperatie beraadt zich op voortbestaan

Bestuur Onderwijscoöperatie (OC) beraadt zich op voortbestaan rechtspersoon OC

Bericht van bestuur Onderwijscoöperatie:
Minister Slob heeft in zijn brief van 26 april 2018 het bestuur van de OC opgeroepen alle activiteiten die direct en indirect samenhangen met de Wet Beroep Leraar zo snel mogelijk stop te zetten.
Lees meer...

14 mei 2018

Artikelen Beter Begeleiden mei opgenomen in materialenbank

De artikelen uit het Beter Begeleiden Magazine van mei met als thema Motoriek, zijn weer opgenomen in onze materialenbank. Lees meer...

1 mei 2018

Nieuwe Beter Begeleiden Voordeel

Ook nieuwsgierig naar het voordeel van de maanden mei en juni? De Beter Begeleiden Voordeel voor deze maanden staat weer online. Lees meer...

1 mei 2018

Vanuit de FvOv: Herziene Zar per 1 mei ingevoerd

Per 1 mei is de herziene ZAR worden ingevoerd. De CAO MBO is daarop ook tekstueel aangepast. Verder is er voor gekozen om errata etc te verwerken. Lees meer...

24 april 2018

Provocatieve Pedagogiek, een open brief

Provocatie: ‘Uitlokken tot een reactie’.

Bestuurslid Peter Mol schreef deze open brief over provocatieve pedagogiek. Lees meer...

24 april 2018

vanuit de FvOv: Anw-hiaat verzekeren

De Anw-compensatie van ABP voor de achterblijvende partner in geval van overlijden, vervalt per 1 mei 2018. Lees meer...

23 april 2018

Tip: AVG en ZBO/ZZP

Handige tool voor zelfstandig begeleiders in het onderwijs van veiliginternetten.nl
Ook op de website van ZZP Nederland is hier informatie over terug te vinden.
Lees meer...

19 april 2018

Vanuit de FvOv: Acties vo uitgebreid

De acties voor een nieuwe cao met meer salaris en minder werkdruk worden uitgebreid. Lees meer...

10 april 2018

Broedplaats010: leergang voor ambitieuze onderwijsprofessionals

Ben jij een enthousiaste, ambitieuze en gemotiveerde onderwijsprofessional in Rotterdam? Lees meer...

28 maart 2018

Verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van het ABP

Werk jij in dienstverband en ben je zo deelnemer aan het pensioenfonds ABP?

Lees meer...

27 maart 2018

Vanuit de FvOv: 29 maart eerste actie voor cao vo in Nieuwegein

Leraren in het VO eisen minder werkdruk en meer salaris. De gezamenlijke onderwijsbonden (FvOv, CNV Onderwijs, FNV Overheid en AOb) voeren donderdag 29 maart de eerste actie voor een goede cao in
het voortgezet onderwijs. Tussen 9.00 en 10.00 uur ‘s ochtends demonstreren leerkrachten en ondersteuners buiten bij de start van het jaarlijkse congres van de VO-raad in Nieuwegein. Lees meer...

27 maart 2018

Vanuit de FvOv: Gratis ontwikkeladvies beschikbaar voor 45-plussers in po

Hoe kunt u vitaal en gemotiveerd aan het werk blijven tot aan uw pensioen? En welke stappen zijn daarvoor nodig? Leerkrachten, schoolleiders, conciërges en ander personeel uit het primair onderwijs van 45 jaar en ouder kunnen in een ontwikkeltraject aan de slag met deze vragen. De subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt hiervoor de mogelijkheid. Lees meer...

23 maart 2018

Vanuit de FvOv: Principeakkoord cao-hbo 2018-2020

De onderwijsvakorganisaties, waaronder de FvOv, en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen zijn een principeakkoord overeengekomen voor de cao-hbo 2018 – 2020. Daarbij zijn afspraken gemaakt over looptijd en salarisontwikkeling, werkdruk, tijdelijkheid en verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten, professionalisering en duurzame inzetbaarheid, functiewaardering en loongebouw en faciliteiten medezeggenschap en een aantal technische wijzigingen in de cao-hbo. Lees meer...

21 maart 2018

Vanuit de FvOv: Overeenstemming over CAO OMO 2018

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en de vakcentrales hebben op donderdag 15 maart 2018 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO OMO: met afspraken over werkzekerheid, mobiliteit, experimenteerruimte, professionalisering en loopbaanmogelijkheden OOP. De CAO OMO gaat in per 1 april 2018 en loopt tot 1 januari 2019. Lees meer...

14 maart 2018

Vanuit de FvOv: 50 lerearen PO gezocht voor focusgroep

Wij (PO-Front, waaronder de FvOv) zijn op zoek naar 50 leraren, 20 schoolleiders en 20 schoolbestuurders die werken in het primair onderwijs en een bijdrage willen leveren aan nieuwe functiebeschrijvingen voor leraar basisonderwijs en speciaal onderwijs. Want het beroep van leraar is veranderd en het is hoog tijd om de veranderingen tot uitdrukking laten komen in een reeks van functiebeschrijvingen van toenemende functiezwaarte en een beloning. We hebben daarbij jouw hulp nodig. Lees meer...

14 maart 2018

Materialenbank weer aangevuld

De materialenbank is weer aangevuld met:
Artikelen en recensies uit de BBM van maart
Functieomschrijving van de gedragsspecialist, n.a.v. de vernieuwde beroepsstandaard. Lees meer...

10 maart 2018

Vanuit de FvOv: Alles over de Code Rood Loop in Amsterdam

Op 14 maart staken de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. In Amsterdam start om 12.00 uur een grote demonstratie, die loopt vanaf de Stopera naar het Museumplein. Die woensdag laten we luid en duidelijk weten dat het Code Rood is in het primair onderwijs. Meer salaris, minder lerarentekort. Lees meer...

9 maart 2018

Vanuit de FvOv: Aanvraagronde Lerarenbeurs 2018/2019 start op 1 april

De kwaliteit van het schoolteam is van doorslaggevende betekenis voor het geven van goed onderwijs dat leerlingen uitdaagt om hun talenten te ontwikkelen. Dit betekent ook dat leerkrachten voortdurend investeren in hun eigen ontwikkeling en professionalisering. Het volgen van een (master)opleiding kan daarbij helpen. Dit is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school. Lees meer...

7 maart 2018

Vanuit de FvOv: Model extra middelen aanpak werkdruk 2018/2019 in het PO

Met dit model wordt, na het invullen van het BRIN-nummer van de school, het budget berekend dat deze school ontvangt voor de aanpak werkdruk vanuit het regeerakkoord 2017-2021. Lees meer...

5 maart 2018

Nieuwe acties in de BBV

Er staan voor onze leden weer nieuwe acties klaar in de Beter Begeleiden Voordeel;
Dit keer o.a. het nieuwste boek van Anton Horeweg, De traumasensitieve school, De gelukkige rekenklas en korting op de basisset Tempo Test Automatiseren.
Lees meer...

5 maart 2018

Verwarring

Er is op dit moment veel verwarring over een proefabonnement. Dit is niet van de LBBO, maar van een commerciële uitgever. De LBBO verspreidt het tijdschrift Beter Begeleiden gratis onder haar leden.
We verzoeken jullie om met de uitgever zelf contact op te nemen als er vragen of opmerkingen zijn over dit proefabonnement.
Lees meer...

1 maart 2018

Hulp gevraagd: Estafettestaking van PO-Front: in Amsterdam op 14 maart!

Beste begeleider,

Ga jij woensdag 14 maart staken en kom je naar de manifestatie in Amsterdam?
Wij als LBBO/FvOv/PO-front zijn daar aanwezig. Wij zijn op zoek naar personen die het leuk vinden om deze dag te helpen bij de organisatie. Er zijn héél veel vrijwilligers nodig: Een paar honderd. Vanwege de veiligheidseisen zijn er veel goed herkenbare begeleiders van de stakers nodig.

Wil jij het PO-front als vrijwilliger helpen? Stuur dan een mail naar kantoor@lbbo.nl. Wij zorgen dan voor het aanmelden bij de organisatie. Enkele dagen voor de staking krijg je meer informatie vanuit PO-Front.
Lees meer...

22 februari 2018

Nieuwsflits LBjk

De Landelijke Beroepsgroep voor Jonge Kindspecialsten (LBjk) vertellen in deze nieuwsflits over de beroepsstandaard en ze zijn op zoek naar nieuwe actieve leden die zich willen aansluiten bij de LBjk. Lees meer...

20 februari 2018

Gratis seminar Armoede in de klas

Stichting Kinderpostzegels en het Jeugdeducatiefonds organiseren op woensdagmiddag 14 maart samen met ABN AMRO Foundation een gratis seminar met als thema Armoede in de klas. Lees meer...

20 februari 2018

vanuit de FvOv: Cao-overleg voortgezet onderwijs mislukt

Vandaag, 20 februari 2018, hebben de bonden, FvOv, AOb, CNVO en FNV-overheid, geconstateerd dat het niet mogelijk is om met de werkgevers tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao. De VO-Raad biedt een structurele loonsverhoging van 2,35% voor 2018 waarin de 1 % incidentele verhoging van 2017 al is verwerkt. Lees meer...

15 februari 2018

De Beter Begeleiden Digitaal van februari staat op onze website.

Hierin kun je onder andere de volgende artikelen en recensies bekijken: Lees meer...

14 februari 2018

Vanuit de FvOv: Aanpak werkdruk onderwijs in po hard nodig

Het aanpakken van werkdruk is een belangrijke vereiste om professionals goed hun werk te kunnen laten doen. Dat zegt de VCP naar aanleiding van het werkdrukakkoord dat in het primair onderwijs is gesloten. De druk die onderwijzers in hun dagelijkse werk ervaren is groot, onder meer door extra taken en gebrek aan mankracht.. ‘Voor docent, leerling en samenleving is het beter als leerkrachten zich kunnen concentreren op hun kerntaak, namelijk lesgeven. Daar is professionele ruimte voor nodig’, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.
Lees meer...

14 februari 2018

Vanuit de FvOv: Geslaagde actiedag PO-Front in Groningen, Friesland en Drenthe

Deze dag is geslaagd! Ruim 6000 stakers! Wat een opkomst en wat een kracht van een sector die zich verenigt in het PO-Front! Lees meer...

12 februari 2018

Vanuit de FvOv: verschillende pensioenleeftijden: Wat betekent dit voor mij

Bij veel mensen is niet bekend dat er verschillende pensioenleeftijden bestaan voor de AOW en het aanvullende pensioen. Veel mensen weten dan ook niet wat dit voor hen betekent of hebben hier vragen over. Klaartje de Boer van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) geeft tekst en uitleg over de verschillende leeftijden en wat dit voor uw pensioen kan betekenen. Lees meer...

8 februari 2018

Praktische informatie PO-Front: staking in Groningen 14 februari

De PO-leden van de FvOv zijn op 14 februari van harte welkom in de Suikerfabriek aan de Energieweg 10, 9743 AN Groningen! Inloop is vanaf 12.00, het programma start om 13.00 uur en loopt tot 14.45 uur. Lees meer...

6 februari 2018

Belangrijke informatie met betrekking tot afschaffen ANW-compensatie

Het bestuur van ABP heeft gehoor gegeven aan de oproep tot uitstel van het afschaffen van de ANW-compensatie. Dit houdt in dat tot 1 mei 2018 het beleid ongewijzigd blijft en er daarna voor enkele groepen een coulanceregeling van kracht wordt. Lees meer...

1 februari 2018

PO-front onderhandelt over cao


De sociale partners in het primair onderwijs zijn vandaag begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Dat hebben zij vandaag per brief aan minister Slob gemeld. Daarnaast wordt er 14 februari toch gestaakt in Noord-Nederland: als PO-Front stellen de betrokken partijen vast dat het kabinet te weinig actie onderneemt om de problemen in de sector op te kunnen lossen. Ook de tweede stap in de estafetteacties wordt gezet, met een staking op 14 maart in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.
Lees meer...

31 januari 2018

Investeren in onderwijskansen

Minister Slob schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 31 januari 2018 dat de omgeving van een kind nooit een belemmering zou mogen zijn in zijn of haar ontwikkeling. ‘Ieder kind heeft gaven en talenten. Ik wil dat ieder kind in Nederland, ongeacht in welke omgeving hij of zij opgroeit, de kans krijgt deze gaven en talenten tot bloei te laten komen’, aldus de minister. Een minder gunstige thuissituatie kan een negatieve invloed hebben op de schoolloopbaan van een kind. Scholen en gemeenten ontvangen extra geld om de onderwijskansen voor deze kinderen te vergroten. Lees meer...

24 januari 2018

Vanuit de FvOv: Acties in het PO, hoe nu verder?

Na de staking van 5 oktober en de grote manifestatie in het Zuiderpark en de staking van 12 december is er tot nu toe nog niets concreets bereikt. De 700 miljoen euro wordt door Slob gezien als een gegeven en alhoewel er gesprekken met OCW zijn gevoerd is er nog geen toezegging voor het naar voren halen van de middelen voor het bestrijden van de werkdruk. Hoe staan we hier als FvOv in?
Lees meer...

18 januari 2018

Vanuit de FvOv: Staking Noord-Nederland op 14 februari

Scholen in het primair onderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe blijven op 14 februari dicht. Dat laat het PO-Front weten. De Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in Actie, FvOv, AVS en PO-Raad zijn hoopvol over de stappen die Slob zet op het dossier werkdruk, maar deze hebben vooralsnog geen tastbaar resultaat opgeleverd. Perspectief op een eerlijk salaris blijft uit. Acties blijven dus hard nodig. Lees meer...