Toon resultaten uit
Gepubliceerd in

Nieuws

11 oktober 2017

Vanuit de FvOv: Onderwijsatlas primair onderwijs 2017

Van alle overheidssectoren is het personeel in het primair onderwijs het meest bevlogen. Zo’n 94 procent is trots op zijn werk en 88 procent is enthousiast over zijn beroep. Tegelijkertijd is het verzuim gestegen, mede door werkdruk. De tevredenheid van de pabo-studenten stijgt. Lees meer...

11 oktober 2017

Vanuit de FvOv: VCP: Tussen het zoet nog het nodige zuur voor de professional

‘Het regeerakkoord is hoopvol van toon, maar tussen het zoet zit nog het nodige zuur voor de professional. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein in een eerste reactie op het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ tussen VVD, CDA, D66 en CU. De partijen geven aan op sommige onderwerpen afspraken te willen maken met sociale partners. De VCP zoekt altijd naar gedeelde belangen, maar het moet wel resulteren in verbeteringen Lees meer...

11 oktober 2017

Vanuit de FvOv: Reactie op regeerakkoord

Mede namens de LBBO heeft de FvOv een reactie geschreven op het regeerakkoord. Lees meer...

Vanuit de FvOv: Programma stakingsdag bekend! Kom ook!
29 september 2017

Vanuit de FvOv: Programma stakingsdag bekend! Kom ook!

Het programma voor de stakingsdag op 5 oktober is bekend. De middag in het Haagse Zuiderpark zal een afwisseling worden van cabaret, filosofie, serieuze zaken, muziek en andere activiteiten.
Lees meer...


20 september 2017

Vanuit de FvOv: Een begroting van een demissionaire regering

‘Er viel weinig te verwachten van een demissionair kabinet, en die verwachting is uitgekomen,’ aldus FvOv-voorzitter Jilles Veenstra. ‘Problemen worden vooruitgeschoven of halfslachtig aangepakt kortom 2018 lijkt voor het onderwijs een verloren jaar te worden. In woorden wordt het belang van onderwijs onderstreept maar het had nu vooral een moment van daden moeten zijn.’ Lees meer...

Vanuit de FvOv: nieuws m.b.t. staking 5 oktober 2017
18 september 2017

Vanuit de FvOv: nieuws m.b.t. staking 5 oktober 2017

Nieuws met betrekking tot de staking van 5 oktober via de FvOv Lees meer...


CODE ROOD IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
6 september 2017

CODE ROOD IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

Staking donderdag 5 oktober!

De Federatie van Onderwijsvakorganisaties, Algemene Onderwijsbond, de Algemene Vereniging Schoolleiders, CNV Onderwijs, de FNV en POinactie roepen alle leden op om op de dag van de leraar, donderdag 5 oktober, de hele dag te staken. Lees meer...


5 september 2017

Beter Begeleiden voordeel september en oktober

Van de verschillende uitgevers hebben wij weer aanbiedingen voor onze leden mogen ontvangen.
De volgende aanbiedingen staan klaar in de Beter Begeleiden Voordeel. Lees meer...

13 juli 2017

Vanuit de FvOv: Aanpassing in CAO PO 2016-2017

De CAO PO 2016-2017 is op een enkel punt gewijzigd. Lees meer...

10 juli 2017

Vanuit de FvOv: Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren

Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Lees meer...

3 juli 2017

Vanuit de FvOv: Cao primair onderwijs opgezegd

De FvOv en de overige vakbonden hebben de lopende cao voor het primair onderwijs opgezegd. Met deze formele handeling richting de PO-Raad wordt voorkomen dat de cao stilzwijgend wordt verlengd en er een juridische belemmering ontstaat voor het voeren van acties voor een hoger salaris en een lagere werkdruk. Lees meer...

28 juni 2017

Reactie van de LBBO op de elfde voortgangsrapportage Passend Onderwijs

De LBBO heeft een reactie geschreven op de elfde voortgangsrapportage Passend Onderwijs
Lees meer...

Bereikbaarheid kantoor LBBO 27 juni
26 juni 2017

Bereikbaarheid kantoor LBBO 27 juni

Op 27 juni is de LBBO aanwezig op het Malieveld in Den Haag om samen met vele ander onderwijsmensen te laten zien dat het tijd is voor minder werkdruk en een eerlijke beloning.
Lees meer...


Samen op het Malieveld?!
21 juni 2017

Samen op het Malieveld?!

27 juni, PO-FRONT op het Malieveld in Den Haag.
De LBBO is ook aanwezig, begeleider en leerkracht: samen voor voldoende middelen en waardering.
Het programma

Lees meer...


PO-FRONT: Teken de petitie! Voer actie! Kom naar Den Haag!
7 juni 2017

PO-FRONT: Teken de petitie! Voer actie! Kom naar Den Haag!

Het is vijf voor twaalf! In het manifest 'Primair onderwijs verdient meer' roepen we de politiek op om in een regeerakkoord extra geld vrij te maken voor een eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk. Goed onderwijs is van groot maatschappelijk belang. Voor goed onderwijs zijn voldoende, goede leraren een vereiste. Lees meer...


30 mei 2017

Operatie Regels Ruimen 21 juni in Den Haag

Kom woensdag 21 juni 2017 naar de inspiratiebijeenkomst van Operatie Regels Ruimen en leer van andere scholen hoe zij werken aan het verminderen van regeldruk. Lees meer...

1 mei 2017

Beter Begeleiden Voordeel met nieuwe aanbiedingen

De Beter Begeleiden voordeel van mei en juni staat weer online met nieuwe voordelen voor onze leden. Lees meer...

1 mei 2017

Notulen ALV 2017 online voor onze leden

De notulen van de ALV van 22 maart 2017 staan online voor onze leden. Lees meer...

6 april 2017

Save the date! Inspiratiemiddag voor beeldbegeleiders op 8 november 2017

De eerste inspiratiemiddag voor beeldbegeleiders afgelopen november voldeed aan een behoefte.
Daarom hebben we besloten om een nieuwe inspiratiemiddag te organiseren.

De tweede inspiratiemiddag is op 8 november 2017.
Lees meer...

30 maart 2017

Nieuwe Blog op passendonderwijs.nl geschreven door bestuurslid en redactielid Engelien Houben-Feddema

Bestuurslid en redactielid Engelien Houben-Feddemab schreef een blog voor passend onderwijs Lees meer...

27 maart 2017

Vanuit de FvOv: CAO-HBO met een jaar verlegen

De onderwijsbonden waaronder de FvOv en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen zijn in een concept-principeakkoord overeengekomen de cao-hbo met een jaar te verlengen. Lees meer...

23 maart 2017

FvOv ondersteunt PO in Actie

De Facebookgroep ‘PO in Actie’ stelt dat het ‘vijf voor twaalf’ is en eist invoering van de salarisschalen van VO in het PO en dat er meer onderwijsondersteuners komen, meer tijd voor lesvoorbereiding, minder administratie en kleinere klassen.
Lees meer...

13 maart 2017

Vanuit de FvOv: pensioen van meer dan 100.000 deeltijdwerkers in gevaar.

Voor meer dan honderdduizend deeltijdwerkers dreigt een lager pensioen als zij fiscaal minder kunnen opbouwen. Veel politieke partijen willen de grens waarbinnen fiscaal gunstig pensioen kan worden opgebouwd verlagen. Lees meer...

DE BEELDBEGELEIDER IN BEELD, nu alvast te bestellen
9 maart 2017

DE BEELDBEGELEIDER IN BEELD, nu alvast te bestellen

Met trots mogen wij je alvast laten weten dat de landelijke beroepsgroep voor beeldbegeleiders samen met Marijke Bouwhuis de beroepswaaier: DE BEELDBEGELEIDER IN BEELD heeft ontwikkeld. Lees meer...


8 maart 2017

De problemen van het PO: als sector aantrekkelijk worden in een aantrekkende markt!

Leg het maar eens uit: je hebt allebei een lerarenopleiding op HBO niveau gedaan, kies je voor het PO (pabo) is je standaard salarisschaal LA terwijl die voor de leraar in het VO op LB ligt! De FvOv, die de LBBO vertegenwoordigt, vindt al jaren dat dat niet uit te leggen is en zet in op een reparatie van dit onrecht. Hoe bereiken we dat we in de toekomst de goede leerkrachten en begeleiders voor de sector werven en behouden? Door nu te investeren de leerkrachten en begeleiders in het PO! Als eerste stap zal de schaal LA in het PO moeten verdwijnen en gelijk worden getrokken met die in het VO, LB dus. Daarnaast zullen de salarissen in het onderwijs in zijn geheel flink moeten stijgen om de opgelopen achterstand (door onder andere de jarenlange nullijn) in te lopen. Juist nu, met een aantrekkende economie, is de tijd daarvoor rijp. Lees meer...

1 maart 2017

Beter Begeleiden Voordeel voor maart en april staat online voor onze leden.

De nieuwe aanbiedingen voor de leden staan in de Beter Begeleiden Voordeel op onze website Lees meer...

28 februari 2017

Nieuwsflits LBjk

De Landelijke Beroepsgroep voor Jonge Kindspecialsten (LBjk) vertellen in deze nieuwsflits wat ze het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en geven je een kijkje in hun werkzaamheden. Lees meer...

28 februari 2017

Nieuwe Blog op passendonderwijs.nl geschreven door bestuurslid Peter Mol

Bestuurslid Peter Mol schreef een blog voor passend onderwijs Lees meer...

28 februari 2017

Nieuwe Blog op passendonderwijs.nl door redactielid Lidy Peters

Redactielid Lidy Peters schreef een blog voor passend onderwijs Lees meer...

27 februari 2017

Vanuit de FvOv: vacatures bij de Onderwijscooperatie

De Onderwijscooperatie zoekt leraren voor diverse functies. Lees meer...

21 februari 2017

Eerste Kamer ingestemd met invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister

De Eerste Kamer heeft op 21 februari ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap over de uitoefening van hun beroep. Het aannemen van deze wet mag met recht een mijlpaal in de professionalisering van de beroepsgroep genoemd worden. Lees meer...

16 februari 2017

Onderwijspartijen roepen Tweede Kamer op voorstel curriculumherziening te bespreken

Gisteren werden de onderwijspartijen verrast door het annuleren van het debat op initiatief van het CDA. De Onderwijscoöperatie (waaronder de FvOv), PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs voelen zich samen verantwoordelijk voor goed onderwijs voor de komende generaties en vrezen dat uitstel van het debat forse gevolgen krijgt. De partijen roepen de Tweede Kamer op het voorstel zo spoedig mogelijk te bespreken. Lees meer...

15 februari 2017

LBBO participeert in operatie regels ruimen

Bekijk het filmpje Lees meer...

10 februari 2017

Vanuit de FvOv: Politiek belooft investeringen op Nationaal Onderwijsdebat

Tijdens het debat in Nieuwspoort gingen onderwijswoordvoerders Jasper van Dijk (SP), Rik Grashoff (GL), Paul van Meenen (D66), Michel Rog (CDA), Karin Straus (VVD) en Loes Ypma (PvdA) met elkaar in debat over actuele onderwijsthema’s. Meer dan 150 betrokkenen bij het onderwijs waren aanwezig. Lees meer...

9 februari 2017

Vanuit FvOv: G4 slaan handen ineen tegen thuiszitten

De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden hebben voor het eerst samen concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen. Lees meer...

Bootcamp Lansbrekers online! Ook jij kunt deelnemen
6 februari 2017

Bootcamp Lansbrekers online! Ook jij kunt deelnemen

De LBBO organiseert samen met Ingrado, Gedragswerk, het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO), Onderwijsconsulenten en Ouders & Onderwijs, de tweede bootcamp Passend onderwijs zonder thuiszitters op 16 maart 2017. Lees meer...


VALIDERING LERARENREGISTER Conferentie Beter Begeleiden
26 januari 2017

VALIDERING LERARENREGISTER Conferentie Beter Begeleiden

De Conferentie Beter Begeleiden 'Verdieping voor de praktijk' is gevalideerd door het Lerarenregister voor 6 registeruren Lees meer...


Groepsplannen en spel! op conferentie Beter Begeleiden
25 januari 2017

Groepsplannen en spel! op conferentie Beter Begeleiden

Tijdens de conferentie Beter Begeleiden, Verdieping voor de praktijk ga je samen met de spreker Emilie Groot-Ketelaars en andere deelnemers actief bezig om (meer) ruimte te maken voor spel in het groepsplan.

Vragen die je tijdens de conferentie gaat verkennen zijn:
- Hoe zet je spel in om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het leren van jonge
kinderen?
- Hoe krijg je goed zicht op speelbehoeften van jonge kinderen, hoe stem je daarop af via
spelbegeleiding en hoe integreer je dit in je groepsplan?
- Is er een verschil tussen onderwijsbehoeften en speelbehoeften?
- Wat is er nodig om meer ruimte te creeren voor spel en spelbegeleiding binnen het
groepsplan?
Lees meer...


Redactie Beter Begeleiden bij opening NOT met Maxima
24 januari 2017

Redactie Beter Begeleiden bij opening NOT met Maxima

Ons redactielid Josje Jaasma is uitgenodigd om als persbezoeker bij de opening van de NOT en het bezoek aan diverse stands met Maxima en Jet Bussemaker aanwezig te zijn. Lees meer...


24 januari 2017

Groot verkiezingsdebat over passend onderwijs

Ieder kind op de juiste onderwijsplek. Hoe realiseren we dat in Nederland?
Lees meer...

Interview Steven Pont in de nieuwe BBM en op de Conferentie Beter Begeleiden 'Verdieping voor de praktijk'
19 januari 2017

Interview Steven Pont in de nieuwe BBM en op de Conferentie Beter Begeleiden 'Verdieping voor de praktijk'

Het eerste Beter Begeleiden Magazine van 2017 ligt weer bij onze leden op de mat.
Hierin staat onder andere een interview met Steven Pont. Lidy Peters interviewde hem onder andere over de invloed van systemen op gedrag, over diagnosticeren en opvoeden.
Lees meer...


11 januari 2017

Tweede Bootcamp Lansbrekers

Save the date 16 maart 2017
Passend onderwijs zonder thuiszitters? Het kan wel! Lees meer...

9 januari 2017

Vanuit de FvOv: Nationaal onderwijsdebat

Nationaal onderwijsdebat op 6 februari, initiatief van de Stichting van het Onderwijs. Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen beperkt. Lees meer...

Pensioenspecial P`oen
20 december 2016

Pensioenspecial P`oen

Pensioenspecial P`oen is een digitaal informatief magazine van de CMHF. Lees meer...


20 december 2016

'De AB'er als spil! bij Thuiszitten op conferentie Beter Begeleiden

Uitgangspunt voor deze interactieve-lezing-workshop is de Ambulant Begeleider als spil in het
'Expertisevliegwiel'dat de verbinding maakt tussen het regulier en speciaal onderwijs, de Jeugdhulp
en daar waar gewenst Arbeid en Participatie. Een begeleider van alle markten thuis, die in staat is om
arrangementen op maat te maken voor een leerling of een groep van leerlingen. Arrangementen
voor alle leerlingen. Dus ook voor de leerlingen die dreigen uit te vallen, dan wel al 'thuiszitten'.
Welke rollen heb je dan als AB'er, wat mag dan van jou worden verwacht en hoe krijg je iedereen aan
boord om ook te blijven gaan voor die ene leerling? Antwoorden krijg je onder andere op deze vragen.
Lees meer...

Ons bestuurslid Peter Mol in Radio EenVandaag
15 december 2016

Ons bestuurslid Peter Mol in Radio EenVandaag

Peter Mol over passend onderwijs. Lees meer...


12 december 2016

Tevredenheid? Reactie van de LBBO op de tiende evaluatie Passend Onderwijs

De LBBO heeft een reactie geschreven op de tiende evaluatie Passend Onderwijs Lees meer...

Gedrag is een vak! op conferentie Beter Begeleiden
8 december 2016

Gedrag is een vak! op conferentie Beter Begeleiden

Tijdens de conferentie Beter Begeleiden, Verdieping voor de praktijk spreekt Esther van Efferen-Wiersma over Gedrag is een vak! Schoolgedrag leer je op school. Maar wat als het aanleren van schoolgedrag niet zo vanzelfsprekend gaat? Hier ga je gericht mee aan de slag tijdens deze verdiepende lezing.

Lees meer...


Namens de LBBO is Sanne Daphne Buijsrogge Ruijs betrokken bij de tussenevaluatie van passend onderwijs
8 december 2016

Namens de LBBO is Sanne Daphne Buijsrogge Ruijs betrokken bij de tussenevaluatie van passend onderwijs

Namens de LBBO is Sanne Daphne Buijsrogge Ruijs betrokken bij de tussenevaluatie van passend onderwijs.
Lees meer...


7 december 2016

Advies van de Onderwijsraad aan Sander Dekker over passend onderwijs.

7 december 2016

Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs van Sander Dekker aan de Tweede Kamer

Ook al wat korte nieuwsberichten gelezen uit de tiende voortgangsrapportage passend onderwijs? Lees meer...

6 december 2016

LBBO gaat opleiding 'coordinator passend onderwijs' monitoren

De rol van de intern begeleider is veranderd door de komst van passend onderwijs. Op sommige scholen heet de ib`er tegenwoordig coordinator passend onderwijs. Op andere scholen is er een aparte functie in het leven geroepen voor de externe contacten. Binnenkort start bij Inschool Academie de gelijknamige opleidingsmodule voor ib'ers, waaraan de LBBO meewerkte. Bij de eerste opleidingsgroep in Den Bosch zal de LBBO nauw betrokken zijn. Via deze site houden wij u op de hoogte.
Lees meer...

5 december 2016

Onderwijsraad: nog niet genoeg passend onderwijs

Het passend onderwijs werkt nog niet goed genoeg. Volgens de Onderwijsraad gaan er nu te weinig kinderen naar een school die bij ze past. Niet in elke regio is namelijk een school te vinden die zich heeft gespecialiseerd in passende begeleiding. Lees meer...

1 december 2016

Vanuit de FvOv: ABP-premie stijgt in 2017

ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 vastgesteld op 21,1%. De premie is nu 18,8%. Door de huidige financi�??�?�«le situatie kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2017 niet verhogen. Dat heeft het ABP-bestuur besloten na het advies van het verantwoordingsorgaan. Lees meer...

1 december 2016

Stijging pensioenpremie ambtenaren gecompenseerd

Het kabinet van VVD en PvdA maakt 330 miljoen euro vrij om ambtenaren volgend jaar te compenseren voor de stijging van de pensioenpremie. Dat heeft de ministerraad vrijdag 25 november 2016 besloten, zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën na afloop. Ambtenarenpensioenfonds ABP maakte donderdag bekend dat het de pensioenpremie volgend jaar structureel verhoogt omdat het fonds er niet goed voor staat. Lees meer...

1 december 2016

Vanuit de FvOv: Gelijke Kansen Alliantie

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. De Gelijke Kansen Alliantie komt in actie en nodigt jou uit om bij te dragen op jouw manier. Wij zetten een breed netwerk op de been, dat een startpunt is voor een structureel netwerk van lokale, regionale en landelijke initiatieven. Voor de kinderen van nu, en de helden van later. Lees meer...

30 november 2016

Zo zit dat met uw pensioen! Kom naar de bijeenkomsten van FvOv/ABP

Zo zit dat met uw pensioen! Kom naar de bijeenkomsten van FvOv/ABP
Lees meer...

Noelle Pameijer op conferentie Beter Begeleiden
28 november 2016

Noelle Pameijer op conferentie Beter Begeleiden

Tijdens de conferentie Beter Begeleiden, Verdieping voor de praktijk spreekt Noelle Pameijer over Handelingsgericht werken; dat doen we toch al lang? Over de cruciale rol van de intern begeleider. Lees meer...


17 november 2016

Vanuit de FvOv: Leraren willen de hoofdrol in curriculumontwikkeling

Geef leraren verantwoordelijkheid, ruimte en tijd voor curriculumvernieuwing als een continu proces. Het onderwijs houdt dan als vanzelf gelijke tred met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze manier ontstaat van onderop een breed gedragen curriculum vanuit een betrokken beroepsgroep. Lees meer...

Week tegen de kindermishandeling
15 november 2016

Week tegen de kindermishandeling

Kijk niet weg..... Lees meer...


15 november 2016

Speciaal team gaat scholen helpen: Meer les, minder administratie

Scholen krijgen volgend jaar hulp van een team van experts om efficiënter te werken en regeldruk in de school te verminderen. De minister en staatssecretaris van Onderwijs willen er daarmee voor zorgen dat leraren meer tijd overhouden voor het lesgeven. Lees meer...

14 november 2016

Vanuit de FvoV: Feit of fictie over het lerarenregister, wat zijn de feiten?

Van bovenaf opgelegd of van de beroepsgroep? Administratieve last of ‘lean and mean’? Keurslijf of autonomie?

Lees meer...

14 november 2016

Vanuit FvOv: leraren bepalen kwaliteitscriteria lerarenregister

Met de wetswijziging ‘Beroep Leraar’, inclusief het lerarenregister, bepalen leraren zelf en met elkaar welke leeractiviteiten er écht toe doen. Wat is voor de leraar van belang voor zijn bekwaamheidsonderhoud? Waaraan moeten leeractiviteiten voldoen om mee te tellen voor herregistratie? In de komende maanden stelt de Onderwijscoöperatie, op basis van de inbreng van de beroepsgroep, een voorstel voor herregistratie-criteria en valideringsregels voor het lerarenregister op. Het ontwerptraject start vandaag met een online brainstorm over de vraag welke leeractiviteiten leraren van belang vinden. Begin juli 2017 krijgt de minister van Onderwijs het uiteindelijke voorstel van de beroepsgroep. Lees meer...

1 november 2016

Inschrijving conferentie Beter Begeleiden, Verdieping voor de praktijk geopend

Op 22 maart 2017 organiseert de LBBO de Conferentie Beter Begeleiden, Verdieping voor de praktijk.
Tijdens deze conferentie is er voor onze verschillende beroepsgroepen ruimte om elkaar te ontmoeten. Daarnaast bieden wij per beroepsgroep verdiepende lezingen, waarin meer specifieke onderwerpen aan bod komen. De dag is opgebouwd op basis van Kennis, Inzicht en Toepasbaarheid.* Lees meer...

31 oktober 2016

Tweede oproep aan politiek: ‘Investeer in onderwijs in plaats van te bezuinigen’

De LBBO is aangesloten bij de FvOv. De Stichting van het Onderwijs, waar de FvOv deel van uitmaakt, heeft opnieuw de politiek per brief opgeroepen daadwerkelijk te investeren in onderwijs. Volgende week is de behandeling van de Onderwijsbegroting 2017 in de Tweede Kamer. Lees meer...

25 oktober 2016

Materialenbank weer aangegevuld

In onze materialenbank zijn weer nieuwe artikelen en recensies opgenomen. Lees meer...

Nog slechts 1 stand beschikbaar op de Beurs Beter Begeleiden 2016!!
15 februari 2016

Nog slechts 1 stand beschikbaar op de Beurs Beter Begeleiden 2016!!

Wat betekent dit voor de bezoeker? Wederom een volle expozaal met de nieuwste producten en diensten op het gebied van begeleiding in onderwijs.
Dit jaar weer een uitverkocht Beatrixtheater?! # 5 april 2016
Lees meer...


Nieuwe brochure aanpak thuiszitters
10 december 2015

Nieuwe brochure aanpak thuiszitters

Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? Wij denken van niet. Of eigenlijk weten we dat wel zeker. Lees meer...


VALIDERING LERARENREGISTER BBB16
26 november 2015

VALIDERING LERARENREGISTER BBB16

De Beurs Beter Begeleiden 2016 is gevalideerd door het Lerarenregister voor 6 registeruren Lees meer...