Toon resultaten uit
Gepubliceerd in

Nieuws

10 mei 2019

Beter Begeleiden Voordeel

De nieuwe Begeleiden Voordeel staat klaar voor onze leden. Dit keer het boek dat als tweede is geëindigd in de verkiezing om Beste Onderwijsboek van 2018 te worden. Meertaligheid en Onderwijs, maar ook De gelukkige rekenklas is met korting voor onze leden te verkrijgen. Lees meer...

9 mei 2019

Vanuit de FvOv: Bekijk de conceptvoorstellen van Curriculum.nu en geef je feedback!

De ontwikkelteams van leraren en schoolleiders vragen je feedback op hun conceptvoorstellen. Kijk hier voor de informatie per leergebied. Tot en met 11 augustus kun je reageren! Lees meer...

6 mei 2019

14 mei Thema- avond Jonge-kindspecialist ‘Spelen levert op!’ te Utrecht

De Landelijke beroepsgroep voor jonge-kindspecialisten organiseert in samenwerking met de hogescholen op 14 mei de thema- avond Jonge-kindspecialist ‘Spelen levert op!’. Voor alle mensen uit het onderwijs die meer willen weten over de HBO-master Jonge Kind en de betekenis daarvan voor de eigen beroepspraktijk. Lees meer...

23 april 2019

VCP maakt film over pijnpunten pensioenstelsel

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft een film gemaakt over de pijnpunten in de pensioenonderhandelingen. De VCP zat aan tafel bij de pensioenonderhandelingen, die november vorig jaar stukliepen. “De film laat in heldere taal zien waardoor het overleg strandde en waarom ja zeggen in november geen optie was. Er liggen nog grote knelpunten om tot een goed, toekomstbestendig pensioenstelsel te komen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. De film behandelt voor de VCP belangrijke onderdelen van de pensioenonderhandelingen, zoals pensioenopbouw, rekenrente en doorsneepremie. Lees meer...

17 april 2019

Gratis Magazine Veilig

Ieder kind moet veilig en in liefde kunnen opgroeien. Daarover gaat het gratis magazine Veilig dat we je aanbieden. Het magazine is bedoeld voor heel het onderwijs in Nederland. Lees meer...

15 april 2019

Eindtoets basisschool

Vandaag gaat de eindtoets groep 8 weer van start. De NOS meldt dat de alternatieven voor de Cito steeds populairder worden. In ons Beter Begeleiden Magazine van maart jl. 'Eindtoets basisschool; terug naar het doel', een artikel van Machiel Karels waarin hij aan de hand van een analyse tien problemen signaleert en hi een oplossingsrichting aangeeft. Lees meer...

14 april 2019

Vanuit de FvOv: Wanneer dan wel? blog bij CMHF door Jilles Veenstra

Blog bij CMHF door FvOv-voorzitter Jilles Veenstra: Op 15 maart staakte het onderwijs, een vol Malieveld was het bewijs van de urgentie die gevoeld wordt in het onderwijs. Nietsdoen is geen optie, werkdruk, lerarentekort en de achtergebleven beloning vragen om flinke investeringen over de volle breedte van het onderwijs (met sectorale verschillen). Bij de verkiezingen mocht het onderwijs niet klagen over belangstelling van de partijen maar helaas heeft dit onvoldoende opgeleverd. Waar gaat het fout? Lees meer...

9 april 2019

Beter Begeleiden Digitaal April staat online

De Beter Begeleiden Digitaal staat weer online! Lees meer...

9 april 2019

Uitnodiging OCW bijeenkomst 'ruimte in onderwijstijd in het po'

Hoe mag een school of leraar de onderwijstijd invullen? Wat is er nu al mogelijk? Waar loopt een school of leraar tegenaan? En wat zou de gewenste situatie zijn?
Denk met ons mee! Lees meer...

3 april 2019

NVA Autisme week

Van 31 maart t/m 6 april vindt de NVA Autismeweek 2019 plaats. Hierin vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) extra aandacht voor de ongeveer 200.000 mensen met autisme in ons land.
De rol van de begeleider voor kinderen met autisme op school is essentieel, zoals ook weer blijkt uit het good practice verhaal dat in onze Beter Begeleiden Digitaal werd geplaatst Lees meer...

13 maart 2019

Vanuit de FvOv: Laatste tips en info voor vrijdag

Vrijdag wordt het gezellig druk op het Malieveld, met een serieuze boodschap voor het kabinet. Lees meer...

13 maart 2019

Vanuit de FvOv: ABP informatieavonden

De FvOv vindt het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden zijn met uw ABP-pensioen. Daarom organiseren wij binnenkort weer informatiebijeenkomsten rondom het ABP-pensioen. U bent als lid van een van de FvOv-verenigingen van harte welkom bij een van de bijeenkomsten. Lees meer...

7 maart 2019

Vanuit de FvOv: Staken werkt! Eerste bescheiden resultaat: 96 miljoen voor PO. Staking 15 maart gaat door!

Gisteren kondigde minister Slob aan dat er vanaf het nieuwe schooljaar 96 miljoen euro via een zogenaamde kasschuif voor werkdruk in het PO beschikbaar komt. Voor deze kabinetsperiode betekent het echter niet dat er extra geld beschikbaar komt. Het is op zich een positieve stap maar deze staat niet in verhouding tot datgene wat het PO nodig heeft, terwijl de andere sectoren er helemaal niets bij krijgen! Lees meer...

7 maart 2019

Vanuit de FvOv: Maak deze stakingsmanifestatie mee! Den Haag – 15 maart – 12.00 uur

Mensen die zélf in het onderwijs werken komen aan het woord op het podium op het Malieveld. Tijdens de landelijke manifestatie laten sprekers en vooral – hopelijk massaal aanwezige – stakers zien dat investeren in het onderwijs móet. Kom ook! En maak vrijdag 15 maart 2019 tot een dag met een niet te negeren boodschap. Lees meer...

7 maart 2019

Vanuit de FvOv: Teken, laat je horen, meld opvangtekort en boek je vervoer!

Werkdrukgeld gebruikt voor opvangtekort?;
Petitie 55.000+… teken ook!;
Vervoer boeken verlengd tot 12 maart 16.00 uur;
Gaat jouw school dicht op 15 maart?
Programma actieweek. Lees meer...

5 maart 2019

Het Beste Onderwijsboek 2018 is...

'En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?- Eva Naaijkens en Martin Bootsma'. Lees meer...

4 maart 2019

Beter Begeleiden Voordeel mrt-april

De nieuwe Beter Begeleiden Voordeel staat online voor onze leden. Dit keer korting op:
de Leeruitdaging, Hotel Hallo Kwartet en de Coachingskalender 2019. Lees meer...

28 februari 2019

Vanuit de FvOv: Ultimatum verstreken; de acties gaan door!

Het gestelde ultimatum van de AOb, FNV Onderwijs & Onderzoek en FvOv aan de Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob is verstreken zonder toezeggingen van de bewindslieden. Dat betekent dat de acties in maart en de landelijke staking op 15 maart doorgaan.

De FvOv roept haar achterban op tot actie. Er komt 11 tot 14 maart een actieweek die 15 maart wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking in Den Haag. Investeringen zijn hard nodig om de onderwijskwaliteit te behouden en om het beroep aantrekkelijk te maken. Lees meer...

25 februari 2019

Vanuit de FvOv: Meer geld blijft nodig voor cao po

‘De marges waarbinnen we nu aan de cao-tafel moeten onderhandelen zijn eenvoudigweg te krap. Voor echte structurele oplossingen is er meer geld nodig voor de arbeidsvoorwaarden van leraren, directeuren en overig onderwijspersoneel.’, aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv. ‘Het overleg aan de cao-tafel is niet het probleem, het feit dat het kabinet niet bereid is extra te investeren in PO is dat daarentegen wel! Lees meer...

25 februari 2019

Vanuit de FvOv:Voorbeeldbrief voor (G)MR – 15 maart staking

Een voorbeeldbrief als service van de organiserende bonden van de actieweek van 11-15 maart 2019 aan (G)MR’en om hun bestuur te verzoeken duidelijkheid te geven over in welk opzicht het de staking wel of niet steunt en tevens het verzoek om aan werknemers die gaan staken op 15 maart het loon door te betalen. Lees meer...

20 februari 2019

Vanuit de FvOv: Actienieuws – Kom naar het Malieveld!

Nog 23 dagen tot aan de grote onderwijsstaking op het Malieveld. Een onderwijsbrede staking, van universiteit tot basisschool. Om zo de politiek duidelijk te maken dat er geïnvesteerd moet worden in het hele onderwijs. De salarissen moeten omhoog, de werkdruk omlaag. Hoe kom je op het Malieveld? De boekingsmodule voor trein en bus is vanaf vandaag open. Lees meer...

18 februari 2019

Vanuit de FvOv: Teken de petitie Investeer in onderwijs!

Met goed onderwijs kunnen leerlingen en studenten hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat draagt bij aan hun maatschappelijke ontwikkeling en helpt onze economie vooruit. Onderwijsuitgaven zijn dan ook geen kostenpost, maar een investering in onze toekomst. Het is belangrijk dat dit kabinet én de komende kabinetten meer geld uittrekken voor onderwijs. Lees meer...

11 februari 2019

Bonden stellen ultimatum

Onderwijsministers Arie Slob (ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66) hebben tot en met 25 februari om over de brug te komen met extra investeringen voor het gehele onderwijs. Dat ultimatum stelt de FvOv samen met de AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek.

Als de bewindslieden niet voor 10.00 uur op 25 februari laten weten dat ze aan de eisen voldoen, roepen de bonden hun achterban op tot acties. Het gaat om een actieweek die begint op 11 maart en eindigt met een landelijke staking op 15 maart op het Haagse Malieveld. Lees meer...

4 februari 2019

FvOv roept leden op in actie te komen!

4 februari 2019

Vanuit de FvOv: Bonden zwaar teleurgesteld over pensioenbrief kabinet

21 januari 2019

Lidmaatschapsactie tijdens de NOT

Nog geen lid van de LBBO word dan nu lid en ontvang een gratis uitgave! Lees meer...

21 januari 2019

LBsb aanwezig op de NOT op dinsdag en zaterdag

De LBsb is dinsdag en zaterdag op de NOT aanwezig.
Bezoek ons in de stand van Koepel HB, hal 1, A113!
Nog geen lid van de LBBO/LBSB? word dan nu lid en ontvang een gratis uitgave

Lees meer...

8 januari 2019

LinkedIn-groep Specialisten begaafdheid

De LBBO heeft op LinkedIn een groep aangemaakt voor de specialisten begaafdheid.
Lees meer...

7 januari 2019

Nieuwe aanbiedingen

We beginnen 2019 al weer met een paar mooie aanbiedingen voor onze leden. Lees meer...

7 december 2018

Dag van de vrijwilliger

7 december, de dag van de vrijwilliger. De LBBO sterk door haar vrijwilligers! Lees meer...

29 november 2018

Vanuit de FvOv– Q&A over vastlopen van de pensioenonderhandelingen

Aan de hand van vragen en antwoorden wordt toelichting gegeven over het vastlopen van de pensioenonderhandelingen met het kabinet en werkgevers op 20 november 2018. Lees meer...

27 november 2018

Vanuit de FvOv: Themabijeenkomst loopbaanbeleid OOP

In de CAO VO 2018-2019 is er door sociale partners afgesproken dat Voion, gedurende de looptijd van de cao, in de regio’s gezamenlijke themabijeenkomsten organiseert om van loopbaanbeleid OOP meer werk te maken. Lees meer...

27 november 2018

Vanuit de FvOv: Landelijke subsidie aanpak regionale tekorten PO en VO

Tijdens een landelijke bijeenkomst op dinsdagmiddag 11 december wordt de subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten bekend gemaakt en toegelicht. Lees meer...

22 november 2018

Aansluiting Landelijke Beroepsgroep Specialist Begaafdheid

Met ingang van 1 januari 2019 sluit de Landelijke Beroepsgroep Specialist Begaafdheid zich bij ons aan. Lees meer...

20 november 2018

Vanuit de FvoV: Onderhandelingen pensioenakkoord gaan weer verder;

Vorige week waren de verwachtingen hoog gespannen. Premier Rutte was naast minister Koolmees aangeschoven en er werd in de nacht van donderdag op vrijdag ‘tot het gaatje’ onderhandeld. Tot op heden zonder resultaat, maar deze week wordt verder gepraat.

De CMHF nodigt de leden van de aangesloten verenigingen uit voor een pensioenmiddag. Lees meer...

19 november 2018

Week tegen de kindermishandeling 2018

Deze week vragen we extra aandacht voor kindermishandeling. Hoe maak jij het verschil?
De LBBO publiceert regelmatig artikelen over dit thema en heeft o.a. meegewerkt bij de ontwikkeling van het nieuwe afwegingskader.

Lees meer...

29 oktober 2018

Vanuit de FvOv: Zorgen over voorgenomen bezuinigingen

In aanloop naar het Kamerdebat over de onderwijsbegroting 2019 op 30 oktober en 1 november uit de Stichting van het Onderwijs opnieuw in een brief haar zorgen over de doelmatigheidskorting en nieuwe taakstellingen in de begrotingsplannen. Dat doet zij in het belang van de leerlingen, studenten en docenten. Als Nederland in de top van concurrerende kenniseconomieën wil blijven, zijn juist structurele investeringen in onderwijs en wetenschap cruciaal. Lees meer...

29 oktober 2018

Vanuit de FvOv: Werkdruk aanpakken?

Kom naar de stappensessies en ga aan de slag! Lees meer...

8 oktober 2018

Vanuit de FvOv: Lerarenfuncties primair onderwijs gelijkwaardig aan voortgezet onderwijs

De lerarenfuncties in het primair onderwijs zijn gelijkwaardig aan de functies in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de waardering van actuele functiebeschrijvingen voor het primair onderwijs met een genormeerd functiewaarderingssysteem. Deze uitkomst ondersteunt de claim van de sociale partners in het primair onderwijs dat de beloningen in beide sectoren vergelijkbaar zouden moeten zijn. Dat is nog steeds niet het geval. Lees meer...

2 oktober 2018

Vanuit de FvOv: Platform Werkdruk biedt kennis en tools

18 september 2018

Artikelen BBM september in materialenbank

De artikelen van de Beter Begeleiden van september zijn weer opgenomen in onze materialenbank. Lees meer...

18 september 2018

Vanuit de FvOv: VCP-reactie Prinsjesdag 2018

Investeer in professionals, dan komt Nederland verder

Het kabinet moet de komende jaren over de volle breedte investeren in de ontwikkeling van werknemers, zodat zij verzekerd zijn van werk, een goed inkomen hebben en gezond de eindstreep halen. Daarnaast moet er meer gedaan worden aan verdere lastenverlichting, ook lokaal. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een eerste reactie op de troonrede.
Lees meer...

14 september 2018

Vanuit de FvOv: Onderhandelaarsakkoord over CAO MBO 2018-2020

Nieuwe cao mbo investeert in loon, werkplezier en het mbo van de toekomst! Vakbonden en werkgevers in het mbo zijn een onderhandelaarsakkoord overeengekomen voor een nieuwe cao mbo met een looptijd van bijna twee jaar. Lees meer...

11 september 2018

Frea Janssen-Vos Goeroe van het Nederlands kleuteronderwijs

Gelezen in de Volkskrant van 10 september. Prachtig stuk over Frea Janssen-Vos, waarin ook het interview met haar in de Beter Begeleiden van de LBBO wordt aangehaald. Lees meer...

10 september 2018

Bewegen en leren gaan hand in hand

Vandaag in het nieuws: Advies: Laat kinderen extra bewegen op school.
Dat bewegen en leren hand in hand gaan, beschreef Marieke Westendorp in het Themanummer motoriek van Beter Begeleiden Magazine (mei 2018) Lees meer...

4 september 2018

Vanuit de FvOv: VCP: pensioenakkoord hangt niet alleen af van AOW

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) geeft in reactie op berichtgeving in de media aan dat een pensioenakkoord niet alleen afhangt van de AOW en herkent niet dat er bijna sprake is van een akkoord, al wordt daar wel hard aan gewerkt. Lees meer...

29 augustus 2018

Vanuit de FvOv: Brief van minister Slob mist sense of urgency!

In de kamerbrief ‘Extra actie tegen het lerarentekort’ van de ministers Slob en van Engelshoven leggen deze het zwaartepunt van de acties om het lerarentekort tegen te gaan in de regio. Lees meer...

27 augustus 2018

vanuit de FvOv: Laatste etappe estafettestakingen PO-Front

In februari startte de PO-Front-estafette in Groningen, het onderwijspersoneel in de provincies Zuid-Holland en Zeeland sluiten met een grote stakingsdag de reeks af. Jilles Veenstra, voorzitter FvOv: ‘Komt allen naar Rotterdam, dat is de laatste mogelijkheid om voor Prinsjesdag nog een helder signaal af te geven naar de minister en het kabinet. Lees meer...

21 augustus 2018

Overlijden Frea Janssen-Vos

Geschrokken namen we kennis van het bericht dat Frea Janssen-Vos plotseling is overleden.
Frea heeft velen van ons geïnspireerd met haar ideeën over onderwijs aan jonge kinderen.

In oktober 2014 publiceerde we een uitgebreid interview door ons redactielid Lidy Peters met haar in onze Beter Begeleiden Magazine.

Lees meer...

20 augustus 2018

Vanuit de FvOv: Definitieve teksten cao’s PO en VO zijn gereed

De teksten van de cao's primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn weer tbeschikbaar.
Je kunt ze ook terugvinden in onze materialenbank. Lees meer...

9 juli 2018

FvOv: Leden stemmen in met onderhandelaarsakkoord CAO-VO

Op maandag 2 juli sloot de digitale raadpleging en hebben de verenigingen van de FvOv de balans opgemaakt. De conclusie was helder, bij alle verenigingen was een ruime meerderheid van de uitgebrachte reacties voor het akkoord (over alle verenigingen gemeten 75%). Daarmee is er in de sector het nodige werk aan de winkel in de komende tijd. Op de scholen zal het gesprek moeten worden gevoerd over een andere invulling van de onderwijstijd en de besteding van de vrijvallende ruimte, de sociale partners zullen in de komende tijd een sterke lobby moeten opzetten in de richting van het kabinet. Om echt stappen te kunnen zetten in de sector is er namelijk een flinke investering nodig in het VO! Lees meer...

9 juli 2018

Vanuit de FvOv: Uitwerking opheffing Onderwijscoöperatie

Per 1 januari 2019 is de opheffing van de Onderwijscoöperatie definitief. Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd. Dat zijn het LOF/Onderwijs Pioniers MBO, Leraar24, de Bevoegdhedencommissie en de ondersteuning van het Lerarenparlement. Alle andere activiteiten van de Onderwijscoöperatie zijn stopgezet. De komende maanden wordt het bureau van de Onderwijscoöperatie ontmanteld. Voor het personeel wordt een sociaal plan opgesteld. Lees meer...

3 juli 2018

Afwegingskader Meldcode opgenomen in materialenbank

De nieuwe afwegingskaders bij de Meldcode zijn opgenomen in onze materialenbank.

Lees meer...

2 juli 2018

Nieuwe aanbiedingen voor onze leden

De Beter Begeleiden voordeel staat weer online met nieuwe aanbiedingen voor onze leden Lees meer...

2 juli 2018

Leden van de FvOv-verenigingen stemmen in met CAO-PO, maar ……

Tot afgelopen donderdag 18 uur konden de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen hun oordeel geven over het op 6 juni afgesloten onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het PO. Een ruime meerderheid heeft uiteindelijk voor gestemd maar er zijn ook de nodige bedenkingen. Lees meer...

2 juli 2018

Presentatie afwegingskaders voor verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Minister Hugo de Jonge (VWS) ontvangt van beroepsgroepen de afwegingskaders voor de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de Meldcode aangeboden aan minister De Jonge. Lees meer...

20 juni 2018

UPDATE – Formele toezegging sociale partners bij het onderhandelaarsakkoord

UPDATE – Formele toezegging sociale partners* bij het onderhandelaarsakkoord: IB’ers en vergelijkbare begeleiders (ook zij die momenteel feitelijk niet lesgeven) die op dit moment in een L-schaal (LA-, LB- of LC-functie) zitten, zullen per 1 september 2018 conform de in de cao beschreven systematiek worden overgeschaald naar de nieuwe L-schaal (L10, L11 of L12). Ook ontvangen zij in oktober een eenmalige uitkering van 42% van het maandsalaris van september.

Lees meer...

18 juni 2018

Vanuit de FvOv: Lonen omhoog en verlaging lestaak in het VO

De salarissen van leraren en ondersteuners worden per 1 juni 2018 verhoogd met 2,35 procent, en per 1 juni 2019 nog eens met 2,15 procent. Daarnaast krijgen de leraren en ondersteuners in oktober dit jaar een eenmalige uitkering van 1 procent. Lees meer...

13 juni 2018

LBBO strijdt voor aanpassing cao po

Beste begeleider,

Op korte termijn volgt een peiling over de nieuwe cao po.

Lees meer...

12 juni 2018

Kijktip: De monitor - Een zoektocht naar hoogbegaafdheid en de Wet Passend Onderwijs.

Klik hier voor meer informatie over de uitzending Lees meer...

6 juni 2018

Vanuit de FvOv: Een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao-po is een feit!

Vandaag 6 juni hebben vakbonden en de PO-raad een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao-po. Het hart van dit akkoord wordt gevormd door afspraken over flink hogere salarissen voor leraren en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de PO-sector. In de komende weken zal dit aan de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen worden voorgelegd. Een belangrijke stap is hiermee gezet maar we hebben meer geld nodig om de achterstand ten opzichte van de VO-sector in te lopen. Lees meer...

28 mei 2018

Vanuit de FvOv: ‘Samenwerken aan werkdruk’ kan nu!

Aanmelden voor project ‘Samenwerken aan werkdruk’ kan nu!

Lees meer...

1 mei 2018

Vanuit de FvOv: Herziene Zar per 1 mei ingevoerd

Per 1 mei is de herziene ZAR worden ingevoerd. De CAO MBO is daarop ook tekstueel aangepast. Verder is er voor gekozen om errata etc te verwerken. Lees meer...