Toon resultaten uit
Gepubliceerd in

Nieuws

13 maart 2019

Vanuit de FvOv: Laatste tips en info voor vrijdag

Vrijdag wordt het gezellig druk op het Malieveld, met een serieuze boodschap voor het kabinet. Lees meer...

13 maart 2019

Vanuit de FvOv: ABP informatieavonden

De FvOv vindt het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden zijn met uw ABP-pensioen. Daarom organiseren wij binnenkort weer informatiebijeenkomsten rondom het ABP-pensioen. U bent als lid van een van de FvOv-verenigingen van harte welkom bij een van de bijeenkomsten. Lees meer...

7 maart 2019

Vanuit de FvOv: Staken werkt! Eerste bescheiden resultaat: 96 miljoen voor PO. Staking 15 maart gaat door!

Gisteren kondigde minister Slob aan dat er vanaf het nieuwe schooljaar 96 miljoen euro via een zogenaamde kasschuif voor werkdruk in het PO beschikbaar komt. Voor deze kabinetsperiode betekent het echter niet dat er extra geld beschikbaar komt. Het is op zich een positieve stap maar deze staat niet in verhouding tot datgene wat het PO nodig heeft, terwijl de andere sectoren er helemaal niets bij krijgen! Lees meer...

7 maart 2019

Vanuit de FvOv: Maak deze stakingsmanifestatie mee! Den Haag – 15 maart – 12.00 uur

Mensen die zélf in het onderwijs werken komen aan het woord op het podium op het Malieveld. Tijdens de landelijke manifestatie laten sprekers en vooral – hopelijk massaal aanwezige – stakers zien dat investeren in het onderwijs móet. Kom ook! En maak vrijdag 15 maart 2019 tot een dag met een niet te negeren boodschap. Lees meer...

7 maart 2019

Vanuit de FvOv: Teken, laat je horen, meld opvangtekort en boek je vervoer!

Werkdrukgeld gebruikt voor opvangtekort?;
Petitie 55.000+… teken ook!;
Vervoer boeken verlengd tot 12 maart 16.00 uur;
Gaat jouw school dicht op 15 maart?
Programma actieweek. Lees meer...

5 maart 2019

Het Beste Onderwijsboek 2018 is...

'En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?- Eva Naaijkens en Martin Bootsma'. Lees meer...

4 maart 2019

Beter Begeleiden Voordeel mrt-april

De nieuwe Beter Begeleiden Voordeel staat online voor onze leden. Dit keer korting op:
de Leeruitdaging, Hotel Hallo Kwartet en de Coachingskalender 2019. Lees meer...

28 februari 2019

Vanuit de FvOv: Ultimatum verstreken; de acties gaan door!

Het gestelde ultimatum van de AOb, FNV Onderwijs & Onderzoek en FvOv aan de Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob is verstreken zonder toezeggingen van de bewindslieden. Dat betekent dat de acties in maart en de landelijke staking op 15 maart doorgaan.

De FvOv roept haar achterban op tot actie. Er komt 11 tot 14 maart een actieweek die 15 maart wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking in Den Haag. Investeringen zijn hard nodig om de onderwijskwaliteit te behouden en om het beroep aantrekkelijk te maken. Lees meer...

25 februari 2019

Vanuit de FvOv: Meer geld blijft nodig voor cao po

‘De marges waarbinnen we nu aan de cao-tafel moeten onderhandelen zijn eenvoudigweg te krap. Voor echte structurele oplossingen is er meer geld nodig voor de arbeidsvoorwaarden van leraren, directeuren en overig onderwijspersoneel.’, aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv. ‘Het overleg aan de cao-tafel is niet het probleem, het feit dat het kabinet niet bereid is extra te investeren in PO is dat daarentegen wel! Lees meer...

25 februari 2019

Vanuit de FvOv:Voorbeeldbrief voor (G)MR – 15 maart staking

Een voorbeeldbrief als service van de organiserende bonden van de actieweek van 11-15 maart 2019 aan (G)MR’en om hun bestuur te verzoeken duidelijkheid te geven over in welk opzicht het de staking wel of niet steunt en tevens het verzoek om aan werknemers die gaan staken op 15 maart het loon door te betalen. Lees meer...

20 februari 2019

Vanuit de FvOv: Actienieuws – Kom naar het Malieveld!

Nog 23 dagen tot aan de grote onderwijsstaking op het Malieveld. Een onderwijsbrede staking, van universiteit tot basisschool. Om zo de politiek duidelijk te maken dat er geïnvesteerd moet worden in het hele onderwijs. De salarissen moeten omhoog, de werkdruk omlaag. Hoe kom je op het Malieveld? De boekingsmodule voor trein en bus is vanaf vandaag open. Lees meer...

18 februari 2019

Vanuit de FvOv: Teken de petitie Investeer in onderwijs!

Met goed onderwijs kunnen leerlingen en studenten hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat draagt bij aan hun maatschappelijke ontwikkeling en helpt onze economie vooruit. Onderwijsuitgaven zijn dan ook geen kostenpost, maar een investering in onze toekomst. Het is belangrijk dat dit kabinet én de komende kabinetten meer geld uittrekken voor onderwijs. Lees meer...

11 februari 2019

Bonden stellen ultimatum

Onderwijsministers Arie Slob (ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66) hebben tot en met 25 februari om over de brug te komen met extra investeringen voor het gehele onderwijs. Dat ultimatum stelt de FvOv samen met de AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek.

Als de bewindslieden niet voor 10.00 uur op 25 februari laten weten dat ze aan de eisen voldoen, roepen de bonden hun achterban op tot acties. Het gaat om een actieweek die begint op 11 maart en eindigt met een landelijke staking op 15 maart op het Haagse Malieveld. Lees meer...

4 februari 2019

FvOv roept leden op in actie te komen!

4 februari 2019

Vanuit de FvOv: Bonden zwaar teleurgesteld over pensioenbrief kabinet

21 januari 2019

Lidmaatschapsactie tijdens de NOT

Nog geen lid van de LBBO word dan nu lid en ontvang een gratis uitgave! Lees meer...

21 januari 2019

LBsb aanwezig op de NOT op dinsdag en zaterdag

De LBsb is dinsdag en zaterdag op de NOT aanwezig.
Bezoek ons in de stand van Koepel HB, hal 1, A113!
Nog geen lid van de LBBO/LBSB? word dan nu lid en ontvang een gratis uitgave

Lees meer...

8 januari 2019

LinkedIn-groep Specialisten begaafdheid

De LBBO heeft op LinkedIn een groep aangemaakt voor de specialisten begaafdheid.
Lees meer...

7 januari 2019

Nieuwe aanbiedingen

We beginnen 2019 al weer met een paar mooie aanbiedingen voor onze leden. Lees meer...

7 december 2018

Dag van de vrijwilliger

7 december, de dag van de vrijwilliger. De LBBO sterk door haar vrijwilligers! Lees meer...

29 november 2018

Vanuit de FvOv– Q&A over vastlopen van de pensioenonderhandelingen

Aan de hand van vragen en antwoorden wordt toelichting gegeven over het vastlopen van de pensioenonderhandelingen met het kabinet en werkgevers op 20 november 2018. Lees meer...

27 november 2018

Vanuit de FvOv: Themabijeenkomst loopbaanbeleid OOP

In de CAO VO 2018-2019 is er door sociale partners afgesproken dat Voion, gedurende de looptijd van de cao, in de regio’s gezamenlijke themabijeenkomsten organiseert om van loopbaanbeleid OOP meer werk te maken. Lees meer...

27 november 2018

Vanuit de FvOv: Landelijke subsidie aanpak regionale tekorten PO en VO

Tijdens een landelijke bijeenkomst op dinsdagmiddag 11 december wordt de subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten bekend gemaakt en toegelicht. Lees meer...

22 november 2018

Aansluiting Landelijke Beroepsgroep Specialist Begaafdheid

Met ingang van 1 januari 2019 sluit de Landelijke Beroepsgroep Specialist Begaafdheid zich bij ons aan. Lees meer...

20 november 2018

Vanuit de FvoV: Onderhandelingen pensioenakkoord gaan weer verder;

Vorige week waren de verwachtingen hoog gespannen. Premier Rutte was naast minister Koolmees aangeschoven en er werd in de nacht van donderdag op vrijdag ‘tot het gaatje’ onderhandeld. Tot op heden zonder resultaat, maar deze week wordt verder gepraat.

De CMHF nodigt de leden van de aangesloten verenigingen uit voor een pensioenmiddag. Lees meer...

19 november 2018

Week tegen de kindermishandeling 2018

Deze week vragen we extra aandacht voor kindermishandeling. Hoe maak jij het verschil?
De LBBO publiceert regelmatig artikelen over dit thema en heeft o.a. meegewerkt bij de ontwikkeling van het nieuwe afwegingskader.

Lees meer...

29 oktober 2018

Vanuit de FvOv: Zorgen over voorgenomen bezuinigingen

In aanloop naar het Kamerdebat over de onderwijsbegroting 2019 op 30 oktober en 1 november uit de Stichting van het Onderwijs opnieuw in een brief haar zorgen over de doelmatigheidskorting en nieuwe taakstellingen in de begrotingsplannen. Dat doet zij in het belang van de leerlingen, studenten en docenten. Als Nederland in de top van concurrerende kenniseconomieën wil blijven, zijn juist structurele investeringen in onderwijs en wetenschap cruciaal. Lees meer...

29 oktober 2018

Vanuit de FvOv: Werkdruk aanpakken?

Kom naar de stappensessies en ga aan de slag! Lees meer...

8 oktober 2018

Vanuit de FvOv: Lerarenfuncties primair onderwijs gelijkwaardig aan voortgezet onderwijs

De lerarenfuncties in het primair onderwijs zijn gelijkwaardig aan de functies in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de waardering van actuele functiebeschrijvingen voor het primair onderwijs met een genormeerd functiewaarderingssysteem. Deze uitkomst ondersteunt de claim van de sociale partners in het primair onderwijs dat de beloningen in beide sectoren vergelijkbaar zouden moeten zijn. Dat is nog steeds niet het geval. Lees meer...

2 oktober 2018

Vanuit de FvOv: Platform Werkdruk biedt kennis en tools

18 september 2018

Artikelen BBM september in materialenbank

De artikelen van de Beter Begeleiden van september zijn weer opgenomen in onze materialenbank. Lees meer...

18 september 2018

Vanuit de FvOv: VCP-reactie Prinsjesdag 2018

Investeer in professionals, dan komt Nederland verder

Het kabinet moet de komende jaren over de volle breedte investeren in de ontwikkeling van werknemers, zodat zij verzekerd zijn van werk, een goed inkomen hebben en gezond de eindstreep halen. Daarnaast moet er meer gedaan worden aan verdere lastenverlichting, ook lokaal. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een eerste reactie op de troonrede.
Lees meer...

14 september 2018

Vanuit de FvOv: Onderhandelaarsakkoord over CAO MBO 2018-2020

Nieuwe cao mbo investeert in loon, werkplezier en het mbo van de toekomst! Vakbonden en werkgevers in het mbo zijn een onderhandelaarsakkoord overeengekomen voor een nieuwe cao mbo met een looptijd van bijna twee jaar. Lees meer...

11 september 2018

Frea Janssen-Vos Goeroe van het Nederlands kleuteronderwijs

Gelezen in de Volkskrant van 10 september. Prachtig stuk over Frea Janssen-Vos, waarin ook het interview met haar in de Beter Begeleiden van de LBBO wordt aangehaald. Lees meer...

10 september 2018

Bewegen en leren gaan hand in hand

Vandaag in het nieuws: Advies: Laat kinderen extra bewegen op school.
Dat bewegen en leren hand in hand gaan, beschreef Marieke Westendorp in het Themanummer motoriek van Beter Begeleiden Magazine (mei 2018) Lees meer...

4 september 2018

Vanuit de FvOv: VCP: pensioenakkoord hangt niet alleen af van AOW

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) geeft in reactie op berichtgeving in de media aan dat een pensioenakkoord niet alleen afhangt van de AOW en herkent niet dat er bijna sprake is van een akkoord, al wordt daar wel hard aan gewerkt. Lees meer...

29 augustus 2018

Vanuit de FvOv: Brief van minister Slob mist sense of urgency!

In de kamerbrief ‘Extra actie tegen het lerarentekort’ van de ministers Slob en van Engelshoven leggen deze het zwaartepunt van de acties om het lerarentekort tegen te gaan in de regio. Lees meer...

27 augustus 2018

vanuit de FvOv: Laatste etappe estafettestakingen PO-Front

In februari startte de PO-Front-estafette in Groningen, het onderwijspersoneel in de provincies Zuid-Holland en Zeeland sluiten met een grote stakingsdag de reeks af. Jilles Veenstra, voorzitter FvOv: ‘Komt allen naar Rotterdam, dat is de laatste mogelijkheid om voor Prinsjesdag nog een helder signaal af te geven naar de minister en het kabinet. Lees meer...

21 augustus 2018

Overlijden Frea Janssen-Vos

Geschrokken namen we kennis van het bericht dat Frea Janssen-Vos plotseling is overleden.
Frea heeft velen van ons geïnspireerd met haar ideeën over onderwijs aan jonge kinderen.

In oktober 2014 publiceerde we een uitgebreid interview door ons redactielid Lidy Peters met haar in onze Beter Begeleiden Magazine.

Lees meer...

20 augustus 2018

Vanuit de FvOv: Definitieve teksten cao’s PO en VO zijn gereed

De teksten van de cao's primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn weer tbeschikbaar.
Je kunt ze ook terugvinden in onze materialenbank. Lees meer...

9 juli 2018

FvOv: Leden stemmen in met onderhandelaarsakkoord CAO-VO

Op maandag 2 juli sloot de digitale raadpleging en hebben de verenigingen van de FvOv de balans opgemaakt. De conclusie was helder, bij alle verenigingen was een ruime meerderheid van de uitgebrachte reacties voor het akkoord (over alle verenigingen gemeten 75%). Daarmee is er in de sector het nodige werk aan de winkel in de komende tijd. Op de scholen zal het gesprek moeten worden gevoerd over een andere invulling van de onderwijstijd en de besteding van de vrijvallende ruimte, de sociale partners zullen in de komende tijd een sterke lobby moeten opzetten in de richting van het kabinet. Om echt stappen te kunnen zetten in de sector is er namelijk een flinke investering nodig in het VO! Lees meer...

9 juli 2018

Vanuit de FvOv: Uitwerking opheffing Onderwijscoöperatie

Per 1 januari 2019 is de opheffing van de Onderwijscoöperatie definitief. Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd. Dat zijn het LOF/Onderwijs Pioniers MBO, Leraar24, de Bevoegdhedencommissie en de ondersteuning van het Lerarenparlement. Alle andere activiteiten van de Onderwijscoöperatie zijn stopgezet. De komende maanden wordt het bureau van de Onderwijscoöperatie ontmanteld. Voor het personeel wordt een sociaal plan opgesteld. Lees meer...

3 juli 2018

Afwegingskader Meldcode opgenomen in materialenbank

De nieuwe afwegingskaders bij de Meldcode zijn opgenomen in onze materialenbank.

Lees meer...

2 juli 2018

Nieuwe aanbiedingen voor onze leden

De Beter Begeleiden voordeel staat weer online met nieuwe aanbiedingen voor onze leden Lees meer...

2 juli 2018

Leden van de FvOv-verenigingen stemmen in met CAO-PO, maar ……

Tot afgelopen donderdag 18 uur konden de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen hun oordeel geven over het op 6 juni afgesloten onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het PO. Een ruime meerderheid heeft uiteindelijk voor gestemd maar er zijn ook de nodige bedenkingen. Lees meer...

2 juli 2018

Presentatie afwegingskaders voor verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Minister Hugo de Jonge (VWS) ontvangt van beroepsgroepen de afwegingskaders voor de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de Meldcode aangeboden aan minister De Jonge. Lees meer...

20 juni 2018

UPDATE – Formele toezegging sociale partners bij het onderhandelaarsakkoord

UPDATE – Formele toezegging sociale partners* bij het onderhandelaarsakkoord: IB’ers en vergelijkbare begeleiders (ook zij die momenteel feitelijk niet lesgeven) die op dit moment in een L-schaal (LA-, LB- of LC-functie) zitten, zullen per 1 september 2018 conform de in de cao beschreven systematiek worden overgeschaald naar de nieuwe L-schaal (L10, L11 of L12). Ook ontvangen zij in oktober een eenmalige uitkering van 42% van het maandsalaris van september.

Lees meer...

18 juni 2018

Vanuit de FvOv: Lonen omhoog en verlaging lestaak in het VO

De salarissen van leraren en ondersteuners worden per 1 juni 2018 verhoogd met 2,35 procent, en per 1 juni 2019 nog eens met 2,15 procent. Daarnaast krijgen de leraren en ondersteuners in oktober dit jaar een eenmalige uitkering van 1 procent. Lees meer...

13 juni 2018

LBBO strijdt voor aanpassing cao po

Beste begeleider,

Op korte termijn volgt een peiling over de nieuwe cao po.

Lees meer...

12 juni 2018

Kijktip: De monitor - Een zoektocht naar hoogbegaafdheid en de Wet Passend Onderwijs.

Klik hier voor meer informatie over de uitzending Lees meer...

6 juni 2018

Vanuit de FvOv: Een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao-po is een feit!

Vandaag 6 juni hebben vakbonden en de PO-raad een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao-po. Het hart van dit akkoord wordt gevormd door afspraken over flink hogere salarissen voor leraren en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de PO-sector. In de komende weken zal dit aan de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen worden voorgelegd. Een belangrijke stap is hiermee gezet maar we hebben meer geld nodig om de achterstand ten opzichte van de VO-sector in te lopen. Lees meer...

28 mei 2018

Vanuit de FvOv: ‘Samenwerken aan werkdruk’ kan nu!

Aanmelden voor project ‘Samenwerken aan werkdruk’ kan nu!

Lees meer...

17 mei 2018

Vanuit de FvOv: Nog altijd aanleiding voor estafette-actie: op 30 mei komen stakende leraren bijeen in Deventer

Op woensdag 30 mei staken duizenden leraren en ander onderwijspersoneel uit het primair onderwijs in de provincies Gelderland en Overijssel. Op de Beestenmarkt in Deventer wordt een actiebijeenkomst gehouden. Het PO-Front organiseert de estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. Het kabinet moet meer geld investeren in de lerarensalarissen. Ondanks acties sinds voorjaar 2017 is deze noodzaak nog altijd zeer actueel: nog steeds geldt #POcodeRood. Lees meer...

16 mei 2018

Vanuit de FvOv: Internetconsultatie leraarfuncties po verlengd

Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders uit het primair onderwijs kunnen nog tot donderdag 17 mei, 11 uur meedenken over de nieuwe functiebeschrijvingen voor leraren in het basis-, speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs Lees meer...

15 mei 2018

Vanuit de FvOv: Bestuur Onderwijscooperatie beraadt zich op voortbestaan

Bestuur Onderwijscoöperatie (OC) beraadt zich op voortbestaan rechtspersoon OC

Bericht van bestuur Onderwijscoöperatie:
Minister Slob heeft in zijn brief van 26 april 2018 het bestuur van de OC opgeroepen alle activiteiten die direct en indirect samenhangen met de Wet Beroep Leraar zo snel mogelijk stop te zetten.
Lees meer...

14 mei 2018

Artikelen Beter Begeleiden mei opgenomen in materialenbank

De artikelen uit het Beter Begeleiden Magazine van mei met als thema Motoriek, zijn weer opgenomen in onze materialenbank. Lees meer...

1 mei 2018

Nieuwe Beter Begeleiden Voordeel

Ook nieuwsgierig naar het voordeel van de maanden mei en juni? De Beter Begeleiden Voordeel voor deze maanden staat weer online. Lees meer...

1 mei 2018

Vanuit de FvOv: Herziene Zar per 1 mei ingevoerd

Per 1 mei is de herziene ZAR worden ingevoerd. De CAO MBO is daarop ook tekstueel aangepast. Verder is er voor gekozen om errata etc te verwerken. Lees meer...

24 april 2018

Provocatieve Pedagogiek, een open brief

Provocatie: ‘Uitlokken tot een reactie’.

Bestuurslid Peter Mol schreef deze open brief over provocatieve pedagogiek. Lees meer...

24 april 2018

vanuit de FvOv: Anw-hiaat verzekeren

De Anw-compensatie van ABP voor de achterblijvende partner in geval van overlijden, vervalt per 1 mei 2018. Lees meer...

23 april 2018

Tip: AVG en ZBO/ZZP

Handige tool voor zelfstandig begeleiders in het onderwijs van veiliginternetten.nl
Ook op de website van ZZP Nederland is hier informatie over terug te vinden.
Lees meer...

19 april 2018

Vanuit de FvOv: Acties vo uitgebreid

De acties voor een nieuwe cao met meer salaris en minder werkdruk worden uitgebreid. Lees meer...

10 april 2018

Broedplaats010: leergang voor ambitieuze onderwijsprofessionals

Ben jij een enthousiaste, ambitieuze en gemotiveerde onderwijsprofessional in Rotterdam? Lees meer...

28 maart 2018

Verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van het ABP

Werk jij in dienstverband en ben je zo deelnemer aan het pensioenfonds ABP?

Lees meer...

27 maart 2018

Vanuit de FvOv: 29 maart eerste actie voor cao vo in Nieuwegein

Leraren in het VO eisen minder werkdruk en meer salaris. De gezamenlijke onderwijsbonden (FvOv, CNV Onderwijs, FNV Overheid en AOb) voeren donderdag 29 maart de eerste actie voor een goede cao in
het voortgezet onderwijs. Tussen 9.00 en 10.00 uur ‘s ochtends demonstreren leerkrachten en ondersteuners buiten bij de start van het jaarlijkse congres van de VO-raad in Nieuwegein. Lees meer...

27 maart 2018

Vanuit de FvOv: Gratis ontwikkeladvies beschikbaar voor 45-plussers in po

Hoe kunt u vitaal en gemotiveerd aan het werk blijven tot aan uw pensioen? En welke stappen zijn daarvoor nodig? Leerkrachten, schoolleiders, conciërges en ander personeel uit het primair onderwijs van 45 jaar en ouder kunnen in een ontwikkeltraject aan de slag met deze vragen. De subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt hiervoor de mogelijkheid. Lees meer...

23 maart 2018

Vanuit de FvOv: Principeakkoord cao-hbo 2018-2020

De onderwijsvakorganisaties, waaronder de FvOv, en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen zijn een principeakkoord overeengekomen voor de cao-hbo 2018 – 2020. Daarbij zijn afspraken gemaakt over looptijd en salarisontwikkeling, werkdruk, tijdelijkheid en verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten, professionalisering en duurzame inzetbaarheid, functiewaardering en loongebouw en faciliteiten medezeggenschap en een aantal technische wijzigingen in de cao-hbo. Lees meer...