Materialenbank

Op zoek naar kennis over een bepaald onderwerp? In de materialenbank vind je een schat aan artikelen, recensies en ander materiaal over uiteenlopende onderwijsinhoudelijke thema’s. Vul slechts een zoekterm in voor het beste resultaat. Mocht je documenten of onderwerpen missen, laat het ons dan weten.
1462 documenten gevonden

Topboek! (Beter Begeleiden, mei 2024)

De must-reads van Femke van der Linden en Deborah Smit: Regie in de klas door Tom Bennet (vertaald door Gert…

 

Handboek Basisondersteuning (Beter Begeleiden, mei 2024)

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland ontwikkelde een eigen norm voor de basisondersteuning. Tekst: Ludo Abbink, Annewieke Bouma, Froukje Mulder, Rachel Sebens…

 

Bijzondere kinderen: doofheid en slechthorendheid (Beter Begeleiden, mei 2024)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen. Deze keer: slechthorendheid en doofheid.…

 

De positie van … de jonge-kindspecialist (Beter Begeleiden, mei 2024)

Madeleine Dinnissen vindt het belangrijk om kleuteronderwijs vorm te geven vanuit een onderbouwde visie, met aandacht voor de doorgaande lijn.…

 

Recensie: ‘Executieve functies ontwikkelen in de klas’ (Beter Begeleiden, mei 2024)

Wat merk je aan het gedrag als een executieve functie niet goed is ontwikkeld? En wat kun je vervolgens doen?…

 

Effectieve elementen in sociale vaardigheidstrainingen (Beter Begeleiden, mei 2024)

Het Consortium Sociale Vaardigheden onderzocht wat de werkzame bestanddelen zijn in sociale vaardigheidsinterventies. Tekst: Brechtje de Mooij, Geertjan Overbeek, Minne…

 

Column Mariëlle: met een glimlach (Beter Begeleiden, mei 2024)

‘Alles voor een glimlach, ook in mijn werk als begeleider.’ Column: Mariëlle Lankhuijzen-Hendriksen

 

Aanvankelijk lees- en spellingonderwijs (Beter Begeleiden, mei 2024)

‘Benut de samenhang tussen lezen, spellen en schrijven’, adviseert José Schraven. Interview: Lidy Peters   Literatuur Bosman, A. M. T.…

 

Eerste Hulp Bij Begeleiden (Beter Begeleiden, mei 2024)

‘Wat doe je als ouders een verwijzing naar het s(b)o blijven weigeren, ook nadat ze er zijn wezen kijken?’ Tekst:…

 

Speelkwartier, alleen of samen? (Beter Begeleiden, mei 2024)

Hoe een goede inrichting van het schoolplein bijdraagt aan een fijne pauze voor iedereen. Tekst: Carolien Rieffe   Literatuur Barbour…

 

Recensie ‘Karakterkracht’ (Beter Begeleiden, mei 2024)

Een koffer vol met kaarten en werkvormen helpt (hoog)begaafde leerlingen zichzelf beter te begrijpen. Recensie: Martine Kuijt

 

Kwaliteitscoördinator van het Jaar 2023 (Beter Begeleiden, mei 2024)

Deborah Smit vertelt over haar werkzaamheden in de rol van ib’er als kc’er. Interview: Mirjam de Vos

 

Topboek! (Beter Begeleiden, maart 2024)

De must-reads van Tim van der Rijken en Elleke van den Burg: Bananenschillen op school. Over uitglijders in je denken,…

 

Intervisie begeleiden (Beter Begeleiden, maart 2024)

Hoe je intervisie kunt inzetten om leraren te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Tekst: Milou Meijer

 

Recensie: Vijftien lessen die kleurrijke basisscholen ons leren (Beter Begeleiden, maart 2024)

Een basisschooldirecteur zag haar eigen vooroordelen over ‘zwarte’ scholen onder ogen. Recensie: Lidy Peters

 

Metacognitieve therapie (Beter Begeleiden, maart 2024)

De schaduwkant van omdenken. Hoe je kinderen anders leert omgaan met negatieve gedachten. Tekst: Tamara Luijer

 

Recensie ‘Van individueel naar inclusief onderwijs’ (Beter Begeleiden, maart 2024)

Met dit boek houdt Bert Wienen een pleidooi voor gewoon goed onderwijs. Recensie: Engelien Houben-Feddema

 

Column Mariëlle: Meer eigenaarschap, een goed idee? (Beter Begeleiden, maart 2024)

De werkdruk in het onderwijs is hoger dan de gemiddelde werkdruk in Nederland. Belangrijkste oorzaak? Er liggen te veel verantwoordelijkheden…

 

Op weg naar inclusie, Het Gele Park in Lichtenvoorde (Beter Begeleiden, maart 2024)

Bij kindcentrum Het Gele Park zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun mogelijkheden. Tekst: Josje Jaasma

 

Wapens in en rond de school (Beter Begeleiden, maart 2024)

Het wapenbezit en wapengebruik onder de jeugd lijken toe te nemen. tekst: Kees van Overveld   Literatuur Actiecentrum Veiligheid en…

 

Eerste Hulp Bij Begeleiden (Beter Begeleiden, maart 2024)

‘Wat kan ik doen als een kind dat niet zindelijk is wil starten op onze basisschool?’ Tekst: Ingrid Nuijt

 

Onderzoek naar symbiose (Beter Begeleiden, maart 2024)

Wat levert het vso-leerlingen op als zij ook vakken in het reguliere onderwijs volgen? Tekst: Anke de Boer, Matthijs Warrens…

 

Recensie: ‘Waarom leren niet vanzelf gaat’ (Beter Begeleiden, maart 2024)

‘Een instapper in de cognitieve psychologie, bomvol kennis en inzichten uit de cognitiewetenschap.’ Recensie door Ingrid Nuijt

 

Kansenongelijkheid tegengaan, ‘Lager mikken? Juist niet!’ (Beter Begeleiden, maart 2024)

Milio van de Kamp groeide op in armoede. Welke spiegel houdt hij het onderwijs voor? Interview: Engelien Houben-Feddema

 

ABP Checklist: wegwijs in je pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Deze checklist van ABP geeft antwoord op belangrijke vragen over je pensioen. Wat valt er…

 

Topboek! (Beter Begeleiden, januari 2024)

De must-reads van Mirjam de Vos en Marjolein Mantelaers

 

Startende leraren begeleiden (Beter Begeleiden, januari 2024)

Hoe kan een goed begeleidingsprogramma voor startende leraren eruitzien? Met twee praktijkvoorbeelden. Tekst: Marjolein Mantelaers, Norbert Bakker, Anouk Abegg  …

 

Regie in de klas (Beter Begeleiden, januari 2024)

Op het Alfrinkcollege passen ze de principes toe uit het boek Running the room. Tekst: Engelien Houben-Feddema   Literatuur Bennet,…

 

Recensie: ‘Stevig leren staan’ (Beter Begeleiden, januari 2024)

Dit boek brengt verschillende theorieën over ‘professionele identiteit’ bij elkaar. Door: Engelien Houben-Feddema

 

‘Begrijpend lezen is geen vak’ (Beter Begeleiden, januari 2024)

‘Teksten moeten relevant zijn vanwege de inhoud’, aldus Betty van Dam. Interview: Lidy Peters   Literatuur IEA, PIRLS 2021. Progress…

 

Een norm voor de basisondersteuning (Beter Begeleiden, januari 2024)

Hoe bepaal je wat de basis is? Binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere werken ze aan een norm voor de…

 

Column Mariëlle: terug naar de basis (Beter Begeleiden, januari 2024)

‘Basisleerlingen. Ze zijn er nog wel, maar de groep wordt kleiner.’ Column: Mariëlle Lankhuijzen-Hendriksen

 

Het begint met de relatie (Beter Begeleiden, januari 2024)

Vergeet de leraar-leerlingrelatie niet! Hoe je met leraren praat over hun relatieproblemen met kinderen. Tekst: Jantine Spilt Literatuur Bosman, R.…

 

Eerste Hulp Bij Begeleiden (Beter Begeleiden, januari 2024)

‘Welke vragen kan ik stellen aan een leraar die de basis nog niet op orde heeft?’ Tekst: Marijke Bouwhuis

 

Spelbegeleiding van jonge kinderen (Beter Begeleiden, januari 2024)

Hoe maak je spel functioneler, betekenisvoller en uitdagender? Tekst: Mariëlle Lankhuijzen-Hendriksen

 

Recensie: ‘Begrijpend lezen in een doorlopende lijn’ (Beter Begeleiden, januari 2024)

Hoe je effectief onderwijs geeft in tekstbegrip. Door: Ingrid Nuijt

 

Hoe het rekenonderwijs beter kan (Beter Begeleiden, januari 2024)

Het Nederlandse rekenonderwijs heeft een solide fundament nodig, vindt Peter Langerak. Interview: Lidy Peters

 

CAO vo 2023-2024

De collectieve arbeidsovereenkomst 2023-2024 voor het voortgezet onderwijs.

 

CAO HBO 2023-2024

De collectieve arbeidsovereenkomst 2023-2024 voor het hoger beroepsonderwijs.

 

CAO MBO 2023-2024

De collectieve arbeidsovereenkomst 2023-2024 voor het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

 

CAO po 2023-2024

De collectieve arbeidsovereenkomst 2023-2024 voor het primair onderwijs.

 

Topboek! (Beter Begeleiden, november 2023)

De must-reads van Hetty Meulensteen en Ingrid Nuijt. Hoogbegaafd – Als je kind (g)een Einstein is en Leerlingen met autisme in de…

 

Pesten voorkomen in de praktijk (Beter Begeleiden, november 2023)

Over het aanspreekpunt pesten en de anti-pestcoördinator. Tekst: Marijke van der Zalm en Frank Brouwer Literatuur Kamerstukken II, 29240, nr.…

 

Recensie: Perspectieven op inclusief onderwijs (Beter Begeleiden, november 2023)

Inclusie als dagelijkse oefening voor leraar en leerling. Door: Engelien Houben-Feddema

 

Bijzondere kinderen: Fragiele X Syndroom (Beter Begeleiden, november 2023)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen. Deze keer: Fragiele X Syndroom.…

 

Recensie: Omdat lezen loont (Beter Begeleiden, november 2023)

Veel verschillende perspectieven op hoe het leesonderwijs beter kan. Door: Lidy Peters

 

De positie van… de ambulant begeleider: Werken voor leerlingen met een TOS (Beter Begeleiden, november 2023)

Josien Kieskamp werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Tekst: Engelien Houben-Feddema

 

Column Mariëlle: Toe aan groep 3? (Beter Begeleiden, november 2023)

Levi en Sofie willen leren. Moeten ze daarmee wachten tot groep 3? Door: Mariëlle Lankhuijzen-Hendriksen

 

Een team dat vastzit anders bekeken (Beter Begeleiden, november 2023)

Hoe wend je dit ongemak aan voor gezamenlijke ontwikkeling? Tekst: Marian Timmermans en Willem de Vos

 

Eerste Hulp bij Begeleiden: wanneer ouders de Nederlandse taal niet spreken (Beter Begeleiden, november 2023)

‘Sommige ouders die de Nederlandse taal niet spreken, lijken in gesprekken met mij alles te begrijpen, maar doen daarna niets.’…

 

Optimale ontwikkeling binnen de eigen mogelijkheden (Beter Begeleiden, november 2023)

Hoe (h)erken je kinderen met een licht verstandelijke beperking en speel je in op hun behoeften? Tekst: Camilla Verschoore

 

Op weg naar partnerschap (Beter Begeleiden, november 2023)

Hoe optimaliseer je de samenwerking tussen school, jeugdhulp en ouders? Tekst: Mariette Haasen en Linda Zijlmans Literatuur Bakker, J., Denessen,…

 

Recensie: Ongewild lastig (Beter Begeleiden, november 2023)

Een overzichtelijk boek over veelvoorkomende (ontwikkelings)stoornissen. Door: Ingrid Nuijt

 

In gesprek met Tim van der Rijken (Beter Begeleiden, november 2023)

‘Verbinden is misschien wel mijn belangrijkste taak’, aldus de nieuwe LBBO-voorzitter. Interview: Engelien Houben-Feddema

 

Topboek! (Beter Begeleiden, september 2023)

De must-read van Mieke Staal: Mijn Binnenste Buiten. Werken aan je professionele identiteit. En van Nettie Kramer: Een pot met…

 

Het samenspel van mandaten. Oplossingsgericht begeleiden (Beter Begeleiden, september 2023)

Louis Cauffman over de drie mandaten van de onderwijsprofessional: leider, begeleider en beheerder. Tekst: Louis Cauffman.

 

Scholen en leraren versterken. De positie van … de ambulant begeleider (Beter Begeleiden, september 2023)

Schoolondersteuner Liesbeth Hommes werkt binnen de kaders van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Interview: Josje Jaasma.

 

Bijzondere kinderen: Niet-aangeboren hersenletsel (Beter Begeleiden, september 2023)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen. Deze keer: niet-aangeboren hersenletsel. Tekst:…

 

Docent in beeld. Professionaliseringstraject op de OSB (Beter Begeleiden, september 2023)

Op Openbare Scholengemeenschap Bijlmer in Amsterdam zien leraren beeldbegeleiding als ‘een cadeau voor zichzelf’. Tekst: Nettie Kramer.

 

Recensie: Boeien! Kinderen en jongeren met autisme motiveren (Beter Begeleiden, september 2023)

Hoe motiveer je leerlingen met autisme? Het is belangrijk dat elke opdracht duidelijk en voorspelbaar is. Door: Nettie Kramer.

 

Tweelingen en school (Beter Begeleiden, september 2023)

Hoe speel je het beste in op hun emotionele behoeftes? Tekst: Coks Feenstra.

 

Column Mariëlle: Mag je ergens ‘gewoon’ niet goed in zijn? (Beter Begeleiden, september 2023)

Mag je ergens ‘gewoon’ niet goed in zijn? Tekst: Mariëlle Lankhuijzen-Hendriksen.

 

Eerste Hulp Bij Begeleiden: de rol van de leercoördinator (Beter Begeleiden, september 2023)

‘Ik worstel wat met de rol van leercoördinator. Wat is de belangrijkste focus?’ Tekst: Francis van Haandel.

 

Ondersteuning van Samen naar School-initiatieven (Beter Begeleiden, september 2023)

Een handreiking en ondersteuningsprogramma voor initiatiefnemers van Samen naar School-klassen. Tekst: Elise Schouten.

 

Recensie: Inspirerend begeleiden (Beter Begeleiden, september 2023)

De inhoud van dit boek moedigt je aan om je rol van intern begeleider uitdagend te maken. Door: Engelien Houben-Feddema.

 

‘We gunnen iedereen beroepstrots’ In gesprek met Eva Naaijkens en Martin Bootsma (Beter Begeleiden, september 2023)

In gesprek met de twee bevlogen winnaars van de Verkiezing van het Onderwijsboek van het Jaar 2022: Eva Naaijkens en…

 

Werken aan wat werkt. Klassen oplossingsgericht begeleiden (Beter Begeleiden, september 2023)

Deze methode focust op wat er wél goed gaat en op de gewenste toekomst. Tekst: Monique Harperink. Literatuur Berg, I.…

 

Waardebon beeldcoaching

Deze bon kun je als beeldbegeleider uitdelen aan iemand die een coachingstraject kan gebruiken.

 

Topboek (Beter Begeleiden mei 2023)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Verplaats je zonder oordeel in de ouder (Beter Begeleiden mei 2023)

Samenwerken met ouders bij passend onderwijs In een themanummer over samenwerking mag het perspectief van de ouders niet ontbreken. Wat…

 

Recensie: Samen inclusief onderwijs realiseren (Beter Begeleiden mei 2023)

Recensie van het in 2022 door Acco uitgegeven boek: Samen inclusief onderwijs realiseren.

 

Literatuurlijst bij het artikel Intergrale Vroeghulp (Beter Begeleiden mei 2023)

Literatuurlijst bij het artikel Intergrale Vroeghulp (Beter Begeleiden mei 2023)

 

Intergrale Vroeghulp (Beter Begeleiden mei 2023)

Waar kunnen ouders terecht als hun jonge kind een (dreigende) ontwikkelingsachterstand heeft? Wie kan een diagnose stellen en hulp bieden?…

 

Tips en inspiratie voor een goede samenwerking (Beter Begeleiden mei 2023)

Hoe werk je prettig en effectief samen met collega’s, professionals in andere disciplines of ouders? Op internet vind je allerlei…

 

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, hoe ziet de samenwerking eruit in de praktijk? (Beter Begeleiden mei 2023)

Schoolbesturen en scholen werken samen in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, om kinderen en jongeren de ondersteuning te kunnen bieden die…

 

Column Mariëlle: Alleen ga je sneller, samen kom je verder (Beter Begeleiden mei 2023)

Mariëlle deelt in deze column mooie, leerzame en opvallende praktijkervaringen én haar kijk op onderwijs.

 

Good Practice Het Puttens Expertise Team (Beter Begeleiden mei 2023)

Het Puttens Expertise Team is een initiatief van vijf schoolbesturen in Putten. Dit team werkt op aanvraag van scholen om…

 

Rubriek: Eerste Hulp Bij Begeleiden (Beter Begeleiden mei 2023)

In deze rubriek behandelen we veelgestelde vragen van (beginnende) begeleiders. Deze keer: ‘Wie heeft de regie in multidisciplinaire overleggen rondom…

 

Literatuurlijst bij artikel Beter samenwerken dankzij inzicht in psychologische behoeften (Beter Begeleiden mei 2023)

Literatuurlijst bij het in het vakblad Beter Begeleiden van mei 2023 verschenen artikel Beter samenwerken dankzij inzicht in psychologische behoeften.

 

Beter samenwerken dankzij inzicht in psychologische behoeften (Beter Begeleiden mei 2023)

Een goede samenwerking is geen vanzelfsprekendheid, dat weten we allemaal. Hoe komt dat? Wat verklaart het gedrag van mensen die…

 

Recensie: De Groepscode (Beter Begeleiden mei 2023)

De door Nettie Kramer geschreven recensie over het in 2023 door uitgeverij Pica uitgegeven boek De Groepscode.

 

Het samenspel tussen ib’er en schoolleider (Beter Begeleiden mei 2023)

De nieuwe beroepsstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator bakent de taken van de ib’er scherper af. De ib’er verlegt…

 

Functiereeks de intern begeleider als kwaliteit coördinator met rollen

Functiereeks de intern begeleider als kwaliteit coördinator met rollen en bijbehorende schalen.

 

Literatuurlijst bij rubriek Eerste Hulp Bij Begeleiden (Beter Begeleiden maart 2023)

Literatuurlijst bij de rubriek Eerste Hulp Bij Begeleiden van maart 2023.

 

Literatuurlijst bij het artikel ‘Kinderen van gescheiden ouders hebben ondersteuning nodig’ (Beter Begeleiden maart 2023)

Literatuurlijst bij het artikel ‘Kinderen van gescheiden ouders hebben ondersteuning nodig’ (Beter Begeleiden maart 2023).

 

Literatuurlijst bij artikel ‘Inclusief onderwijs bij De Kroevendonk’ (Beter Begeleiden maart 2023)

Literatuurlijst bij artikel ‘Inclusief onderwijs bij De Kroevendonk’  gepubliceerd in Beter Begeleiden maart 2023.

 

Literatuurlijst bij het artikel ‘Gericht kijken naar de interactie tussen leraar en leerlingen’ (Beter Begeleiden maart 2023)

Literatuurlijst bij het artikel Gericht kijken naar de interactie tussen leraar en leerlingen dat in Beter Begeleiden van maart 2023…

 

Literatuurlijst bij artikel ‘Balanceren tussen talent en uitdaging’ (Beter Begeleiden maart 2023)

Literatuurlijst behorende bij het artikel Balanceren tussen talent en uitdaging dat in de Beter Begeleiden van maart 2023 is gepubliceerd.

 

Rubriek: Topboek (Beter Begeleiden maart 2023)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Kinderen van gescheiden ouders hebben ondersteuning nodig (Beter Begeleiden maart 2023)

Ongeveer één op de vier kinderen in een klas maakt een scheiding van zijn ouders mee. Wat kun je voor…

 

Recensie: Leerdoelen & succescriteria (Beter Begeleiden maart 2023)

Recensie van het in 2022 verschenen boek ‘Leerdoelen en succescriteria’

 

Rubriek: De positie van … de intern begeleider De kracht van samen (Beter Begeleiden maart 2023)

Hoe versterk je de onderwijskwaliteit? Wat hebben leraren en leerlingen nodig om te kunnen groeien? En hoe vul ik mijn…

 

Rubriek: Bijzondere kinderen: Misofonie (Beter Begeleiden maart 2023)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen, waarmee je in je werk…

 

Inclusief onderwijs bij De Kroevendonk, de praktijk (Beter Begeleiden maart 2023)

De laatste jaren wordt er steeds meer werk gemaakt van inclusief onderwijs. Soms lijkt het wel een modetrend! Teun Dekker…

 

Column: Marielle; Thee en kletspraatjes (Beter Begeleiden maart 2023)

Mariëlle Lankhuijzen-Hendriksen is onder andere interim-ib’er en eigenaar van FAB.talent. In deze column deelt ze mooie, leerzame en opvallende praktijkervaringen…

 

Professionalisering met beelden: Gericht kijken naar de interactie tussen leraar en leerlingen (Beter Begeleiden maart 2023)

Stichting leerKRACHT heeft in samenwerking met Het Kijklab de module ‘Gericht kijken met video naar leraar-leerlinginteractie’ ontwikkeld. Deze module leert…

 

Rubriek: Eerste Hulp bij Begeleiden: ‘Is het nodig om al vroeg aan de slag te gaan met beginnende geletterdheid?’ (Beter Begeleiden maart 2023)

In deze rubriek behandelen we veelgestelde vragen van (beginnende) begeleiders. Deze keer het antwoord op de vraag:  ‘Is het nodig…

 

Dubbel bijzondere leerlingen. Balanceren tussen talent en uitdaging (Beter Begeleiden maart 2023)

Wat doe je als een leerling zowel kenmerken van begaafdheid als een leer- of ontwikkelingsprobleem laat zien? Hoe herken je…

 

Recensie: Leraren met hoge verwachtingen (Beter Begeleiden maart 2023)

Recensie van het in 2022 verschenen en door Amsterdam University Press uitgegeven boek ‘Leraren met hoge verwachtingen’.

 

Interview: Van Individu naar context, inclusief onderwijs (Beter Begeleiden maart 2023)

Inclusief onderwijs realiseren is uitdagend. Welke stappen kun je zetten om je onderwijs inclusiever te maken? In gesprek met associate…

 

Topboek! (Beter Begeleiden, januari 2023)

De must-reads van Lidy Peters (Leespraat: De Leesomgeving & Vertel eens) en Erna Nijeboer (Oliver vindt het fijn/Oliver vindt het…

 

Hoogbegaafdheid op de kaart (Beter Begeleiden, januari 2023)

Samenwerkingsverband PO 30 06 investeerde flink in passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Wat leverde dat op? Tekst: Hetty…

 

Recensie: Talenbewust lesgeven (Beter Begeleiden, januari 2023)

Over hoe leraren het talenrepertoire van leerlingen actief kunnen inzetten. Door: Lidy Peters.

 

De positie van … de beeldbegeleider. Observator en coach (Beter Begeleiden, januari 2023)

Hoe doe je dat, naast lesgeven ook je collega’s begeleiden met video-opnames? Lianne Koper over haar ervaringen. Tekst: Nettie Kramer.

 

Bijzondere kinderen: Ichthyosis (Beter Begeleiden, januari 2023)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen. Deze keer: ichthyosis. Tekst: Jolien…

 

Literatuurlijst bij ‘Een veilige school voor lhbti+-leerlingen’ (Beter Begeleiden, januari 2023)

 

Een veilige school voor lhbti+-leerlingen (Beter Begeleiden, januari 2023)

Hoe zorg je ervoor dat ook lhbti+-leerlingen zich prettig en veilig voelen op school? Tekst: Christel van der Cruijsen.

 

Column Mariëlle: Begeleiden is balanceren (Beter Begeleiden, januari 2023)

‘Als begeleider voel je je soms een evenwichtskunstenaar.’ Tekst: Mariëlle Lankhuijzen-Hendriksen.

 

De schoolhond (Beter Begeleiden, januari 2023)

Pieter is een gecertificeerde schoolhond. Hoe ondersteunt hij leerlingen? Interview met Erna Nijeboer. Tekst: Ingrid Nuijt.

 

Eerste Hulp Bij Begeleiden (Beter Begeleiden, januari 2023)

‘Mijn opdrachtgever wil dat ik rapporteer over de vorderingen in mijn begeleidingstraject. Hoe ga ik hiermee om?’ Tekst: Nettie Kramer,…

 

Hoe leer je kinderen sociale problemen oplossen? (Beter Begeleiden, januari 2023)

Sommige leerlingen schelden meteen. Hoe kunnen zij sociale problemen anders aanpakken? Tekst: Walter Matthys.

 

Recensie ‘Wat echt werkt’ (Beter Begeleiden, januari 2023)

Over 29 strategieën waarvan is bewezen dat ze leerwinst opleveren. Door: Ingrid Nuijt.

 

Literatuurlijst bij ‘Naar inclusief onderwijs’ (Beter Begeleiden, januari 2023)

 

Naar inclusief onderwijs (Beter Begeleiden, januari 2023)

Hoe de Master Educational Needs (MEN) begeleiders wil voorbereiden op de veranderende samenleving. Tekst: Sofie Sergeant.

 

CAO VO 2022-2023

De collectieve arbeidsovereenkomst 2022-2023 voor het voortgezet onderwijs.

 

CAO PO 2022-2023

De collectieve arbeidsovereenkomst 2022-2023 voor het primair onderwijs.

 

Naar een nieuw bestuur

 

Toelichting begroting 2023

 

Begroting 2023

 

Uitslag stemming ALV 2022

 

Agenda ALV 30 januari 2023

 

Literatuurlijst bij ‘Een aanpak voor slimme onderpresteerders’ (Beter Begeleiden, december 2022)

 

Topboek! ‘Krachtgericht coachen’ en ‘Wegwijzer voor de intern begeleider’ (Beter Begeleiden, december 2022)

De must-reads van Marijke Bouwhuis en Hanneke de Frel.

 

Een aanpak voor slimme onderpresteerders (Beter Begeleiden, december 2022)

Hoe signaleer en begeleid je hoogbegaafde leerlingen die onderpresteren? Tekst: Tania Gevaert en Ophélie Desmet.

 

Recensie: Oplossingsgericht werken voor de klas (Beter Begeleiden, december 2022)

Over hoe je het denken in tekorten en problemen kantelt naar denken vanuit kansen en mogelijkheden. Door: Engelien Houben-Feddema.

 

Het Michaela School Concept. Alle kinderen in beeld (Beter Begeleiden, december 2022)

Michaela Community School, een school met leerlingen uit een kansarm milieu, staat in de top 10 van best presterende scholen…

 

Bijzondere kinderen: Nystagmus (Beter Begeleiden, december 2022)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen. Deze keer: nystagmus. Tekst: Ilse…

 

Column Mariëlle: Wel in beeld, niet gehoord (Beter Begeleiden, december 2022)

‘We hadden de leerling goed in beeld, maar hebben we te veel óver haar gepraat in plaats van mét haar?’…

 

Onderzoek en professionaliseringsprogramma. Formatief toetsen in het voortgezet onderwijs (Beter Begeleiden, december 2022)

Hoe kunnen leraren ondersteund worden bij het ontwikkelen van hun competenties voor formatief toetsen? Tekst: Christel Wolterinck.

 

In gesprek met Vincent Klabbers. Beeldbegeleiding versterkt vakmanschap leraren (Beter Begeleiden, december 2022)

Over beeldbegeleiding als stroomversnelling in de lerarenopleiding. Interview: Nettie Kramer.

 

Heeft de school de bijna-vierjarige in beeld? (Beter Begeleiden, december 2022)

Voordat een kind start in groep 1 is het van belang in beeld te krijgen of de school voor deze…

 

Recensie: De school als werkplaats (Beter Begeleiden, december 2022)

Het fundament van een kwaliteitsaanpak in de school? De kwaliteitscultuur. Door: Josje Jaasma.

 

Recht doen aan kwaliteiten en ambities. Erken de ongelijkheid (Beter Begeleiden, december 2022)

Hoe kun je oog hebben voor de verschillende kwaliteiten binnen een schoolteam? Interview met Hannah Bijlsma en Mirjam Keyser. Interview:…

 

Literatuurlijst bij ‘Kinderen van ouders met een licht verstandelijke beperking. Deze leerlingen willen gezien worden’ (Beter Begeleiden, oktober 2022)

 

Literatuurlijst bij ‘Selectief mutisme. Wanneer een kind niet praat’ (Beter Begeleiden, oktober 2022)

 

Literatuurlijst bij ‘Psychische kwetsbaarheid. Alle kinderen vertellen een verhaal’ (Beter Begeleiden, oktober 2022)

 

Literatuurlijst bij ‘Passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. Van subsidie naar uitvoering’ (Beter Begeleiden, oktober 2022)

 

Topboek! (Beter Begeleiden, oktober 2022)

De must-reads van Linda van Druijten en Mariëlle Lankhuijzen-Hendriksen: Regie in de klas en Socrates op sneakers.

 

Kinderen van ouders met een licht verstandelijke beperking. Deze leerlingen willen gezien worden (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Ze vallen meestal niet op, maar hebben wel degelijk steun en aandacht nodig. Tekst: Jolanda den Hartog-Kok.

 

Selectief mutisme. Wanneer een kind niet praat (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Wat hebben kinderen die op school niet praten nodig van hun begeleiders en leraren? Tekst: Eustache Sollman.

 

Recensie: Lekkere kletskoppen?! (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Vier kinderen met selectief mutisme vertellen over hun ervaringen en de begeleiding die ze krijgen. Door: Josje Jaasma.

 

De positie van … de zelfstandig begeleider in het onderwijs. Regisseur van je eigen werk (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Sophie Dekker begon ruim twaalf jaar terug voor zichzelf en deelt haar ervaringen en tips. Tekst: Mariëlle Lankhuijzen-Hendriksen.

 

Bijzondere kinderen: Schisis (Beter Begeleiden, oktober 2022)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen. Deze keer: schisis. Tekst: Marieke…

 

Psychische kwetsbaarheid. Alle kinderen vertellen een verhaal (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Hoe kunnen jonge kinderen die psychisch zeer kwetsbaar zijn zich zo veerkrachtig als mogelijk ontplooien? Tekst: Martine van Dongen-Boomsma.

 

Column Mariëlle: Aansluiten is afstemmen (Beter Begeleiden, oktober 2022)

‘Wij sluiten aan bij de behoeften van het kind en stemmen het onderwijs hierop af’, staat in elke schoolgids. In…

 

Passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. Van subsidie naar uitvoering (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Voor welke activiteiten gebruiken scholen de subsidie die zij krijgen voor passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen? Tekst: Marjolein Bomhof en…

 

Eerste Hulp Bij Begeleiden (Beter Begeleiden, oktober 2022)

‘Een leerling in mijn groep lijkt mij steeds te willen sarren. Waar kan dit gedrag vandaan komen? En hoe kan…

 

Zelfdoding van een leerling. En dan wordt het donker … heel donker (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Wat doe je als een leerling een einde heeft gemaakt aan zijn leven? Tekst: Nico Leppers.

 

Recensie: Autisme als atypische ontwikkeling (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Hoe sluit je aan bij de verschillende mentale leeftijden van mensen met autisme? Door: Ingrid Nuijt.

 

Naar dienend en verbindend leiderschap. Het werk van de intern begeleider (Beter Begeleiden, oktober 2022)

Interview met Vivian van Alem en Francis van Haandel over de ib’er als kwaliteitscoördinator. Tekst: Lidy Peters.

 

Topboek (Beter Begeleiden, september 2022)

De must-reads van Ragnild Zonneveld (De herziene taxonomie van Bloom in de klas. Een inspiratieboek voor de leraar) en Andrea…

 

Groepsdynamica en online interactie (Beter Begeleiden, september 2022)

Welke lessen leerde het thuisonderwijs ons over het online in goede banen leiden van groepsprocessen en interacties? Auteur: Marianne den…

 

Recensie ‘Sprekende harten, strijdende zwaarden’ (Beter Begeleiden, september 2022)

Hoe je met onvoorwaardelijke liefde en constructieve begrenzing kinderen met moeilijk gedrag begeleidt. Door: Nettie Kramer.

 

Literatuurlijst bij ‘Begaafd begeleiden met het (mis)matchmodel’ (Beter Begeleiden, september 2022)

 

Begaafd begeleiden met het (mis)matchmodel (Beter Begeleiden, september 2022)

Het (mis)matchmodel helpt je kijken naar het hoogbegaafde kind in zijn context. Auteur: Ragnild Zonneveld.

 

Bijzondere kinderen: Coeliakie (Beter Begeleiden, september 2022)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zelfdzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen. Deze keer: coeliakie. Auteurs: familie…

 

Toelichting bij de leerlinglijst in Janssens & Trommel (2017) en Woltjer & Janssens (ter perse)

Dit is een bijlage bij het artikel Gedrags- en werkhoudingsproblemen vanaf groep 5 van Harry Janssens en Petra van de…

 

Leerlinglijst in Janssens & Trommel (2017) en Woltjer & Janssens (ter perse)

Dit is een bijlage bij het artikel Gedrags- en werkhoudingsproblemen vanaf groep 5 van Harry Janssens en Petra van de…

 

Literatuurlijst ‘Gedrags- en werkhoudingsproblemen vanaf groep 5’ (Beter Begeleiden, september 2022)

 

Gedrags- en werkhoudingsproblemen vanaf groep 5 (Beter Begeleiden, september 2022)

Waarom nemen gedrags- en werkhoudingsproblemen vaak toe vanaf groep 5? En wat kun je eraan doen als begeleider? Auteurs: Harry…

 

Mariëlle (column): De eerste indruk (Beter Begeleiden, september 2022)

De eerste indruk is belangrijk. Maar durf je jouw beeld van de ander vervolgens bij te stellen? Door: Mariëlle Lankhuijzen-Hendriksen.

 

De positie van … de specialist begaafdheid. Voortrekker en spil in de organisatie (Beter Begeleiden, september 2022)

Specialist begaafdheid Laura Vink vertelt hoe zij haar kennis en kunde inzet. Auteur: Mirjam de Vos.

 

Eerste Hulp bij Begeleiden (Beter Begeleiden, september 2022)

‘Ik ben lerarencoach op een school voor voortgezet onderwijs en wil als beeldbegeleider ook filmopnames integreren in de coaching. Mijn…

 

Teamwork bij motorische achterstand (Beter Begeleiden, september 2022)

Amsterdamse ib’ers en gymleraren over de Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek en de samenwerking in het netwerk. Auteurs: Mirka Janssen en…

 

Recensie ‘Uitdagende peuters en kleuters uitdagen’ (Beter Begeleiden, september 2022)

Hoe stem je af op pientere peuters en kleuters (met uitdagend gedrag)? Dit boek biedt kennis en praktische handvatten. Door:…

 

‘Ik ben een andere taal gaan spreken’ (Beter Begeleiden, september 2022)

Interview met Colette de Bruin, bekend gedragsdeskundige op het gebied van autisme. Auteur: Nettie Kramer.

 

cao mbo 2022-2023

De cao mbo 2022-2023 geldig van 1 mei 2022 tot 1 juni 2023 Het overzicht met de financiële arbeidsvoorwaarde kun…

 

Zo maak je als school het verschil (BBM okt 2020)

Een bijzonder stille leerling in de klas? Sociaal angstige kinderen zijn vaak moeilijk te benaderen; ze verstarren soms en zitten…

 

cao mbo 2021-2022

De leden van de FvOv hebben in overgrote meerderheid ingestemd met de technisch gewijzigde cao-mbo. Ook de andere bonden en de…

 

cao VO 2021-2022

De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2021 en loopt tot 1 januari 2022. Alle medewerkers in…

 

Topboek: Breek de stilte en De kracht van kwetsbaarheid (BBM mei 2022)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Hoe ondersteun je getraumatiseerde kinderen? (BBM mei 2020)

Hoe kun je getraumatiseerde leerlingen zo goed mogelijk begeleiden? Klinisch psycholoog Leony Coppens weet er alles van. ‘Het is belangrijk…

 

Recensie: Met plezier werken in het onderwijs (BBM mei 2022)

Recensie van het door William Buijs geschreven boek Met plezier werken in het onderwijs, uitgegeven door LannooCampus

 

Help, ik durf niet! (BBM mei 2022)

Hoe begeleid je kinderen met schoolangst? Wat kun je doen als leerlingen niet naar school durven? Vaak voelen leraren, begeleiders…

 

Recensie: Wanneer de (alarm)bel rinkelt (BBM mei 2022)

Recensie van het in 2021 door Anne van den Ouwelant geschreven en door Trauma Company uitgegeven boek Wanneer de (alarm)bel…

 

Mentaal welbevinden: Tips en handreikingen (BBM mei 2022)

Hoe draag je eraan bij at kinderen en jongeren lekker in hun vel zitten? Hoe ondersteun je leerlingen als ze…

 

Werken aan mentaal welbevinden van leerlingen (BBM mei 2022)

Wat kun je doen als leerlingen niet lekker in hun vel zitten? De positieve psychologie geeft handvatten om geluk en…

 

Sansevieria: Wat is je overkomen? (BBM mei 2022)

Na 7 jaar neemt Sansevieria afscheid met haar laatste column.

 

Als je leerling stil is (BBM mei 2022)

Als je na de eerste weken va het schooljaar de klas doorneemt met de leraar, zijn er altijd een paar…

 

EHBB: Wat hebben (hoog)begaafde kinderen die niet goed in hun vel zitten vooral nodig van hun begeleider (BBM mei 2022)

In deze rubriek behandelen we veelgestelde vragen van (beginnende) begeleiders. Dit keer beantwoorden  Marij Person en Mia Frumau-van Pinxten de…

 

Rouwgroep en stilteruimte op het vmbo (BBM mei 2022)

In gesprek met Cathrien Telenhof, leraar levensbeschouwing en rouwbegeleider op de Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh, locatie Salland vmbo, Assen.…

 

Met de poort op slot in de klas (BBM mei 2022)

In iedere klas zitten wel leerlingen die zo’n groot verlies hebben meegemaakt dat zij hun gevoelens achter slot en grendel…

 

Recensie: Bijna alles wat je moet weten over psychologie van kinderen en jongeren (BBM mei 2022)

De door Lidy Peters geschreven recensie van het in 2021 door LannooCampus uitgebrachte boek Bijna alles wat je moet weten…

 

De gevolgen van lockdowns voor leerlingen (BBM mei 2022)

Jeugd- en schoolpsycholoog Mathieu Peters behandelt sinds de allereerste lockdown in maart 2020 steeds vaker jonge cliënten met klachten die…

 

Literatuurlijst Werken aan mentaal welbevinden van leerlingen (BBM mei2022)

Literatuurlijst bij het door Jacqueline Boerefijn geschreven artikel ‘Werken aan metaal welbevinden van leerlingen’ Beter Begeleiden mei 2022

 

Literatuurlijst bij artikel Als je leerling stil is (BBM mei 2022)

Literatuurlijst behorende bij het door Anton Horeweg geschreven artikel Als je leerling stil is uit Beter Begeleiden mei 2022.

 

Rubriek Topboek Teach like a champion (BBM maart 2022)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Van ingewikkeld naar inspirerend (BBM maart 2022)

Samenwerking tussen onderwijs, ouders en hulpverlening Een goede samenwerking tussen school, ouders en jeugdhulpverlening kan bijdragen aan de effectieve ondersteuning…

 

Recensie: Wetenswaardig (BBM maart 2022)

Recensie van het in 2021 uitgegeven boek Wetenswaardig

 

Belang van vroege signalering van een TOS (BBM mrt 2022)

In de eerste zes jaren van hun leven maken kinderen de grootste ontwikkeling door op taalgebied. Wanneer problemen in de…

 

Rubriek Bijzondere Kinderen: Gilles de la Tourette

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen, waarmee je in je werk…

 

De positie van….. de gedragsspecialist (BBM maart 2022)

Wat hoort wel en niet bij mijn taken? Hoe zorg ik ervoor dat collega’s mij weten te vinden? Hoe kan…

 

Column Sansevieria: Wiegje (BBM mrt 2022)

De column sansevieria uit Beter Begeleiden van maart 2022 over kansenongelijkheid.

 

Het hoorrecht voor leerlingen

Wat leerlingen te zeggen hebben, doet ertoe. Onderwijsprofessionals hebben daar rekening mee te houden bij het nemen van beslissingen. In…

 

EHBB: ‘Welke rol heeft spelen in groep 3 en hoe begeleid je het spelen in groep 3?’ (BBM mrt 2022)

In deze rubriek behandelen we veelgestelde vragen van (beginnende) begeleiders. Heb jij ook een vraag? Meld je bij de redactie…

 

Aan de slag met co-teaching (BBM mrt 2022)

Met co-teaching kun je in relatief korte tijd het handelingsrepertoire en de houding van een leraar versterken. Het is een…

 

Recensie: Handboek gedrag op school

Recensie van het in 2021 gepubliceerde boek Handboek gedrag op school

 

Interview: Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen

Interview met Eleonoor van Gerven, Anouke Bakx en Annemieke Weterings-Helmons n.a.v. hun boek ‘Hoe dan?!’

 

Ik ben in beeld beschrijving – behorende bij artikel Het hoorrecht voor leerlingen (BBM mrt 22)

De vragenlijst Ik ben in beeld, behorende bij artikel Hoorrecht voor kinderen uit de Beter Begeleiden van maart 2022

 

Literatuurlijst bij het artikel ‘Van ingewikkeld naar inspirerend’ (BBM maart 2022)

Een goede samenwerking tussen school, ouders en jeugdhulpverlening kan bijdragen aan de effectieve ondersteuning van leerlingen. Maar juist deze samenwerking…

 

Literatuurlijst behorende bij artikel ‘Belang van vroege signalering van een TOS’

In de eerste zes jaren van hun leven maken kinderen de grootste ontwikkeling door op taalgebied. Wanneer problemen in de…

 

Rubriek Topboek (BBM jan 2022)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Samenwerken met de leerplichtambtenaar (BBM jan 2022)

Bij het voorkómen van schoolverzuim en thuiszitten kun je als begeleider heel goed samen optrekken met Leerplicht. Twee leerplichtambtenaren die…

 

Recensie: Het jongetje Robbert (BBM jan 2022)

Recensie van het in 2021 door SWP uitgegeven boek ‘Het Jongetje Robbert’

 

Zo voorkom je vastlopen (BBM jan 2022)

Moeilijk of juist makkelijk leren? Hoe herken je leerlingen die heel moeilijk of juist erg gemakkelijk leren? En wat kun…

 

Rubriek Bijzondere kinderen: Gegeneraliseerde angststoornis (BBM jan 2022)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen, waarmee je in je werk…

 

Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs (BBM jan 2022)

‘Hé, ik kan lezen wat ik geschreven heb!’ Als leesbaar schrijven niet lukt, kan dat enorm frustreren. Ambulant begeleider Gees…

 

Rubriek Sansevieria: Ga er even voor zitten (BBM jan 2022)

De rubriek Sansevieria over o.a. lerarentekort

 

Recensie: Strategiekaarten huiswerk (BBM jan 2022)

Recensie van het in 2021 door High 5 Publishers uitgegeven boek ‘Strategiekaarten huiswerk, zelfstandig plannen, maken en leren’

 

De ‘Cirkeltechniek’ (BBM jan 2022)

Oplossingsgericht gesprekken voeren. Startgesprekken, voortgangsgesprekken, eindgesprekken … begeleiders voeren ze regelmatig. Het leeuwendeel gaat over problemen. Het kan anders! Met…

 

EHBB- Ik begeleid een leerling, maar ik merk dat de school en de ouders niet op een lijn zitten (BBM jan 2022)

In deze rubriek behandelen we veelgestelde vragen van (beginnende)begeleiders. Deze keer de vraag: ‘Ik begeleid een leerling, maar ik merk…

 

Is maatwerk mogelijk (BBM jan 2022)

De groep leerlingen met een chronische lichamelijke aandoening is groot en divers. Hoe zorg je ervoor dat deze leerlingen op…

 

Recensie: Leer ze lezen (BBM Jan 2022)

Recensie van het in 2021 door Didactief uitgegeven boek ‘Leer ze lezen’.

 

Interview: ‘Ik wil leerlingen een stem geven’ (BBM jan 2022)

Marijn Schilders geeft haar begeleiding van leraren met video iets extra’s mee: ze filmt niet alleen de leraar, maar interviewt…

 

Beroepsstandaard jonge-kindspecialist artikel HJK jan 2022

Een artikel uit het tijdschrift HJK over De beroepsstandaard voor de jonge-kindspecialist, ontwikkeld door de afdeling Jonge-Kindspecialisten van de LBBO.…

 

7.5-5-7.5 schrijf A4 A5 PDF (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022.

 

7.5-5-7.5 schrijf A4 A5 Word (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022.

 

6-4-6 schrijf A4 Proefwerkpapier (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022. Bij dit document kun je…

 

6-4-6 schrijf A4-A5 Word (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022.

 

4-4-4 schrijf A4 PDF (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022.

 

4-4-4 schrijf A4 Word (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022.

 

4.5-3-4.5 schrijf A4 PDF (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022.

 

4,5-3-4,5 schrijf A4 Word (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022.

 

Schrijfblad 3-3-3 schrijf A4 PDF (BBM jan 2022)

Behorende bij artikel Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs uit de Beter Begeleiden van januari 2022.

 

Literatuurlijst bij het artikel ‘Hoe voorkom je dat moeilijk en makkelijk lerenden vastlopen?’ Beter Begeleiden januari 2022

Literatuurlijst bij het artikel ‘Hoe voorkom je dat moeilijk en makkelijk lerenden vastlopen?’ Beter Begeleiden januari 2022

 

Topboek: Handelingsgericht werken in vo en Anders vasthouden (BBM jan 2022)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Samenwerken met de leerplichtambtenaar (BBM jan 2022)

Bij het voorkómen van schoolverzuim en thuiszitten kun je als begeleider heel goed samen optrekken met Leerplicht. Twee leerplichtambtenaren die…

 

Recensie: Het jongetje Robbert (BBM jan 2022)

Recensie van het in 2021 door SWP uitgegeven boek Het jongetje Robbert, over leerangst en zelbepaaldheid.

 

Zo voorkom je vastlopen (BBM jan 2022)

Hoe herken je leerlingen die heel moeilijk of juist erg gemakkelijk leren? En wat kun je doen om te voorkomen…

 

Rubriek Bijzondere Kinderen: Gegeneraliseerde angststoornis (GAS) (BBM jan 2022)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen, waarmee je in je werk…

 

Handschriftverbetering in het voortgezet onderwijs (BBM jan 2022)

Als leesbaar schrijven niet lukt, kan dat enorm frustreren. Ambulant begeleider Gees Wagner ontwikkelde een werkvorm voor handschriftverbetering, gericht op…

 

Column: Sansevieria ‘Ga er even voor zitten’ (BBM jan 2022)

Een begeleider met een scherpe tong schrijft over haar dagelijkse praktijk in het basisonderwijs.

 

Recensie: Strategiekaarten huiswerk (BBM jan 2022)

Recensie van de strategie kaarten huiswerk

 

Oplossingsgerichte gesprekken voeren De ‘Cirkeltechniek’ (BBM jan 2022)

Startgesprekken, voortgangsgesprekken, eindgesprekken … begeleiders voeren ze regelmatig. Het leeuwendeel gaat over problemen. Het kan anders! Met behulp van de…

 

Rubriek: EHBB: Ambulant begeleider (BBM jan 2022)

In deze rubriek behandelen we veelgestelde vragen van (beginnende) begeleiders. Dit keer de vraag van een ambulant begeleider: ‘Ik begeleid…

 

Leerlingen met een chronische lichamelijke aandoening, is maatwerk mogelijk? (BBM jan 2022)

De groep leerlingen met een chronische lichamelijke aandoening is groot en divers. Hoe zorg je ervoor dat deze leerlingen op…

 

Recensie: Leer ze lezen (BBM jan 2022)

Recensie van het in 2021 verschenen boek Leer ze lezen, praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs uitgegeven door Didactief

 

Beeldbegeleiding met leerlinginterviews: ʻIk wil leerlingen een stem geven’ (BBM jan 22)

Marijn Schilders geeft haar begeleiding van leraren met video iets extra’s mee: ze filmt niet alleen de leraar, maar interviewt…

 

Verzuimkaart (behorende bij artikel ‘Samenwerken met de leerplichtambtenaar’ BBM jan 2022

Verzuimkaart uit 2021 die wordt gebruikt in Wijk bij Duurstede. Behorende bij het artikel Samenwerken met de leerplichtambtenaar, een dubbel…

 

Rubriek: Topboek Bringt minds, poor grades (BBM dec21)

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is…

 

Virtual reality in de lerarenopleiding (BBM dec21)

We weten uit onderzoek dat leraren in opleiding klassenmanagement lastig vinden. En ook, dat het hen helpt om tijdens de…

 

Recensie: dit is goed onderwijs (BBM dec21)

Recensie van het in 2021 door Amsterdam University Press uitgegeven boek

 

Toegepaste gedragsleer in het onderwijs (BBM dec21)

Gedragsproblemen zijn zo oud als het onderwijs zelf. Hoe ga je ermee om? Programma’s die gebaseerd zijn op de toegepaste…

 

Aan de slag met kennis uit onderzoek (BBM dec21)

Hoe blijf je op de hoogte van de nieuwste inzichten uit onderwijsonderzoek? En hoe gebruik je die kennis in de…

 

Aan de slag met de onderzoekscultuur in de school (BBM dec21)

Allerlei rapporten en beleidsstukken benadrukken het belang van een onderzoekscultuur in scholen. Hoe kun je als begeleider zo’n cultuur helpen…

 

Recensie: Pedagogiek als betrokken handelingswetenschap (BBM dec21)

Recensie van het in 2021 door Phronese uitgegeven boek

 

Regel en uitzondering, over passend onderwijs bij hoogbegaafdheid (BBM dec21)

Het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid blijkt geen makkelijke opgave. Kan wetenschappelijke kennis hierbij helpen?…

 

Column: Sansevieria Progressief achteruit (BBM dec21)

Column Sansevieria uit het thema nummer Onderwijs en wetenschap van Beter Begeleiden december 2021

 

Moet het altijd evidence informed? (BBM dec21)

Dient alles wat begeleiders, leraren en andere onderwijsprofessionals op school doen ‘evidence informed’ te zijn? Anders gezegd: moeten alle aanpakken,…

 

‘Slechts één ding telt: de kwaliteit van leraren’ (BBM dec 21)

Het primair onderwijs zou meer gestoeld moeten zijn op wetenschappelijke inzichten. Dat is de mening van prof. dr. Anna Bosman…