Wat is de LBBO?

Over ons

De LBBO is de overkoepelende organisatie voor de beroepsgroepen van intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, jonge-kindspecialisten, specialisten begaafdheid en beeldbegeleiders in het onderwijs. Deze begeleiders kunnen zowel in dienstverband, als zelfstandig werkzaam zijn.

Klik hier voor meer informatie over de individuele beroepsgroepen.

Onze Missie

De LBBO zet zich in om de positie van begeleiders in het onderwijs te verstevigen. We zijn ervan overtuigd dat begeleiders onmisbare schakels zijn in scholen en een essentiële bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. We weten ook dat begeleiders de kwaliteit van hun werk verbeteren als ze elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en zich professionaliseren. Daarom verenigen we hen in onze landelijke beroepsgroep (zonder winstoogmerk). Samen staan we sterk voor professionele begeleiders.

Onze visie

De LBBO gaat voor een vakbekwame en toekomstbestendige beroepsgroep. Daarom leggen we de focus op de kwaliteit, professionalisering en ontwikkeling van begeleiders. We gaan daarnaast voor een krachtige stem van begeleiders in het publieke (onderwijs)debat, zodat beleidsmakers, vakbonden en de maatschappij als geheel zich bewust(er) worden van de cruciale rol van begeleiders in het onderwijs.

Onze visie op begeleiding in het onderwijs

Iedere leerling moet zijn of haar talenten volledig kunnen ontwikkelen. Het onderwijs speelt hierin een cruciale rol. Begeleiders in het voorschools, primair en voortgezet onderwijs, alsmede in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs ondersteunen leraren bij het vergroten van hun handelingsrepertoire, zodat zij beter uitgerust zijn om voor elke leerling passend onderwijs te realiseren. Wij vinden daarom dat de kwaliteit van begeleiders van cruciaal belang is voor de optimale ontwikkeling van leraar én leerling.