Ambulant Begeleiders

De ambulant begeleider richt zich op het begeleiden en coachen van leraren, teams en/of (groepjes) leerlingen. Het vak van de ambulant begeleider is en blijft dynamisch. De laatste jaren is er een landelijke trend zichtbaar waarbij de ambulant begeleider onder verschillende nieuw ontstane functietitels het vak van ambulant begeleider uitoefent, zoals ‘begeleider passend onderwijs’, ‘expert passend onderwijs’ en dergelijke benamingen.

Ambulant begeleiders werken in alle onderwijssoorten. Veelvoorkomende specialisaties zijn o.a. gedrag, didactiek, hoog- en meerbegaafdheid, taalontwikkelingsstoornissen en autismespectrumstoornissen. De ambulant begeleider werkt handelings- en oplossingsgericht vanuit een hulpvraag. Deze hulpvraag komt vanuit de school voor de leerling, ouders, leerkracht en/of school.

Binnen de LBBO werkt een groep bevlogen ambulant begeleiders gericht aan de positionering en verdere professionalisering van het vakgebied ambulant begeleiden.