Onze publicaties

De LBBO ontwikkelde verschillende beroepsstandaarden. Deze beschrijven onder andere de taken, werkzaamheden en competenties van de begeleider. Daarnaast verleende de LBBO haar medewerking aan diverse publicaties over thema’s die relevant zijn voor begeleiders in het onderwijs.

Beroepsstandaarden

De beroepsstandaarden kun je gebruiken voor je professionalisering; ze helpen je onder andere te ontdekken op welke gebieden je je nog (verder) kunt ontwikkelen. De beroepsstandaarden dienen ook als hulpmiddel om de dialoog in de schoolorganisatie aan te gaan en afstemming over je taken te bereiken.

In samenwerking met

De LBBO verleent haar medewerking aan diverse publicaties over thema’s die relevant zijn voor begeleiders in het onderwijs.