3e Landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo: Met elkaar aan de slag!

Deze conferentie-reeks staat geheel in het teken van al die jongeren die veel talenten hebben maar waarschijnlijk geen startkwalificatie gaan halen.
Het accent zal dit keer liggen op loopbaan oriëntatie, arbeidstoeleiding en adequaat kwalificeren. Ook daarvoor is samenwerking in de regio nodig! En er zijn deelsessies met aandacht voor onder meer samenwerking tussen vso, pro en (v)mbo, over het belang van eenduidigheid in kwalificatie, over lesmethoden, LOB en hybride docenten.

Meer weten kijken? Kijk dan op de website.