Algemene Leden Vergadering 2020

De Algemene Leden Vergadering 2020 wordt op 11 mei op het kantoor van de LBBO te Bilhoven gehouden.
Leden kunnen de documenten die bij deze vergadering behoren twee weken voorafgaand aan de ALV op de speciale website inzien.