Anti-pestcoördinator in het onderwijs (tweedaagse)

Anti-pestcoördinator

Nederlandse scholen nemen actief stelling tegen pesten. Toch schiet het er in de drukte van de dagelijkse schooldag soms bij in om te checken of het gesignaleerde pestgedrag echt gestopt is. Pesterijen indammen vraagt permanent vinger aan de pols houden bij de gepeste leerling, de ouders en de groepsleerkracht/mentor.De antipestcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders bij pesterijen op school. De antipestcoördinator wijst de weg naar oplossingen en houdt contact totdat het pesten stopt. Zo wordt voorkomen dat ouders zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen en de zaak verhardt. Dat is de kern van het werk. Daarnaast zijn preventie, monitoren en schoolveiligheidsbeleid aanscherpen taken van de anti-pestcoördinator.

Iets voor u?

Bent u een praktisch ingestelde verbinder met hart voor schoolveiligheid? Dan stoomt APS u in twee dagen klaar voor de taak van anti-pestcoördinator.
U krijgt heldere informatie in combinatie met oefensituaties direct afkomstig uit de schoolpraktijk. De twee losse opleidingsdagen zijn verbonden door een huiswerkopdracht waarmee u de bestaande veiligheidsvoorzieningen op uw school in kaart te brengen.
 

Meer informatie