Autisme (ASS) begeleiden

Voor wie?
Leerkrachten groep 1 t/m 8, intern begeleiders en remedial teachers.

Inhoud

  • In deze cursus komen aan bod:
  • zicht krijgen op de problemen die kinderen met ASS ervaren;
  • werken met visualisaties;
  • diagnostiek en leerlinggebonden financiering (LGF);
  • vormen van psycho-educatie;
  • aanpassen van de begeleidingsstijl en omgeving aan een kind met ASS.

Duur
1 dag

Meer informatie en aanmelden? Klik hier