Bijeenkomst 5 van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’

Binnenkort vindt de vijfde bijeenkomst van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’ plaats. Marije Brouwer Borghuis vertelt over hoe het gaat met de thuiszittersaanpak in Twente en de proeftuinen schoolaanwezigheid, die daar nu ruim anderhalf jaar draaien.

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van scholen in het primair en voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden, medewerkers uit de JGZ en jeugdhulpverlening en leerplichtambtenaren.

Het gaat om een gratis, online bijeenkomst, van 14 tot 16 uur. Meer informatie en aanmelden: Steunpunt Passend Onderwijs.