Bijeenkomst | Hoogbegaafdheid en de subsidieregeling

Het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) organiseert samen met CBO Talent Development webinars en regionale inspiratiebijeenkomsten over thema’s die – onder andere in het kader van de OCW-subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs’ – in de praktijk leven. Daarbij worden ook inzichten vanuit (tussen)opbrengsten uit lopende NRO-onderzoeken gedeeld, zoals het Monitoronderzoek, het IMAGE onderzoek en het onderzoek naar de langetermijneffecten van onderwijsaanpassingen voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid (zie de projecten waar NTCN in samenwerkt met diverse partners).

Het eerste webinar van deze kennisdelingsreeks vindt plaats op donderdagmiddag 10 maart van 16:00-17:00 uur. In dit eerste webinar staat centraal wat de belangrijkste trends zijn in de activiteiten die in het kader van de subsidieregeling plaatsvinden binnen de samenwerkingsverbanden po en vo. Daarnaast wordt het systemische perspectief van het IMAGE onderzoek toegelicht en worden de eerste inzichten vanuit de hierbinnen vallende deelstudies gedeeld. Voor deelnemers is er gelegenheid om tijdens het webinar vragen te stellen en suggesties aan te reiken die voor volgende kennisdelingsdelingsactiviteiten benut kunnen worden.

lees verder