Bijeenkomst ontwikkelgroep werken aan aanwezigheid

De ontwikkelgroep ‘werken aan aanwezigheid’ is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, NCJ, NVS-NVL en de LBBO. Het is een doorstart van de leergemeenschap preventie van thuiszitten, vanuit een vernieuwd perspectief: aanwezigheid.

In het najaar 2021 vinden de eerste twee bijeenkomsten van de ontwikkelgroep plaats. Tijdens deze online bijeenkomsten staan we allereerst stil bij het begrip aanwezigheid. Dit is meer dan simpelweg het tegenovergestelde van afwezigheid, maar wat houdt dat dan in? Denkt iedereen daar vanuit zijn of haar perspectief hetzelfde over? En wat betekent werken vanuit het begrip aanwezigheid voor alle betrokkenen, voor het dagelijks handelen in de praktijk en het beleid dat daaraan ondersteunend is?

Meer informatie en aanmelden: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/event/ontwikkelgroep-werken-aan-aanwezigheid/