Bijeenkomst Samen naar School-initiatieven

Samen naar School-initiatieven zijn initiatieven waarbij een groep leerlingen met een intensieve zorgbehoefte naar school gaat op een reguliere basisschool. Heb je ook plannen voor z’on initiatief, of ben je ermee bezig? Kom dan op 20 september 2023 naar de themaochtend bij de Colour Kitchen in Utrecht georganisseerd door Steunpunt Passend Onderwijs.

Deze bijeenkomst is gericht op het in de praktijk brengen van de combinatie van zorg en onderwijs in het primair onderwijs. Je komt hier meer te weten over alle ins en outs rondom het opzetten van een Samen naar Schoolinitiatief. Door leerlingen met een intensieve zorgbehoefte in te schrijven ‘tellen ze mee’, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk, omdat met inschrijving onderwijsfinanciering beschikbaar komt die in combinatie met zorgbudgetten gebruikt kan worden voor een optimaal leer-, ontwikkel- en zorgaanbod. En figuurlijk, omdat met een Samen naar School-initiatief leerlingen mét en zonder beperking (delen van) hun dag samen doorbrengen. Ze leren samen, spelen samen en ervaren op die manier al van jongs af aan dat de wereld een diverse plek is. De initiatieven zijn momenteel de meest tastbare vorm van inclusief onderwijs. Ze vormen zo een belangrijke bouwsteen voor de ambitie om onderwijs steeds inclusiever te maken. En het mooiste is: wettelijk bestaat er geen enkele belemmering om te starten!

Meer informatie en inschrijven via de website van steunpunt passend onderwijs.