Blik openers: Kritische pedagogiek – Utrecht

De studieavond over kritische pedagogiek is gebaseerd op het werk van kritische pedagogen uit de Verenigde Staten en uit Canada. Zij baseren zich op het werk van Paulo Freire, op ondersteuning van minderheden in onze samenleving, op het ongedaan maken van sociale ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid op basis van internationale solidariteit. Paulo Freire is vooral bekend om zijn boek Pedagogie van de onderdrukten en zijn inspanningen om volwassenen in Brazilië, Guinee-Bissau en Mozambique zich bewust te laten worden van hun onderdrukte positie en hen te leren lezen.

Freire was beïnvloed door de ideeën van kritische filosofen uit Europa. Zijn pedagogiek richtte zich – als gezegd – op emancipatie en bewustmaking en zijn alfabetiseringsmethode kende succesvolle toepassingen en experimenten in Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Canada en in Europa. Met de deelnemers aan de studieavond gaan we in op de achtergronden, verhalen en acties van kritische pedagogen. Dat doen we niet door te luisteren naar een inleiding, maar door zelf in actie te komen. Daarvoor is voor de deelnemers aan de studieavond is de volgende ‘opdracht’ samengesteld:

Zoek met een aantal medecursisten in de krant, op YouTube, op je werk, in de buurt waar je woont e.d. naar situaties waar sprake is van sociaal onrecht. Een situatie die we eigenlijk niet mogen accepteren. Werk je protest tegen deze situatie uit in een pamflet, een rotestbord, een spandoek, een digital story, een facebookissue of iets dergelijks. Neem deze uitgebreide uitwerkingen mee naar de studieavond. Als je het niet kunt laten om van te voren iets te lezen over kritische pedagogiek, lees dan:

  • Kincheloe, Joe L. (2008). Critical Pedagogy. Primer. New York,
  • Washington/Baltimore, Bern, Frankfurt am Main, Berlin, Brussels, Vienna &
  • Oxford: Peter Lang (Peter Lang Primer) (Second Edition).

Op de studieavond presenteren jullie je uitgebreide uitwerkingen aan elkaar. En we werken dan samen aan de verbinding van jullie verhaal met de kritische pedagogiek en de betekenis van de kritische pedagogiek voor je eigen werksituatie.