CNVO Conferentie Passend Onderwijs, Hoe doe ik dat?