Coach gedragsproblemen

Het leermodel voor deze leergang is gebaseerd op een aantal principes:
 
  • actief leren door volwassenen;
  • leren met en van elkaar;
  • sterke koppeling theorie/praktijk;
  • reflectie op werkconcept;
  • werken aan eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

Zie deze link voor meer informatie en inschrijven.