Conferentie Een positief schoolklimaat

Hoe belangrijk is het schoolklimaat bij u op school? Is er aandacht voor én wat is uw bijdrage aan het schoolklimaat?

Tijdens deze dag wordt er ingegaan op de preventieve activiteiten die het pedagogisch klimaat, het welbevinden en het veilig voelen van zowel leerlingen als medewerkers, positief kunnen beïnvloeden. Zo ontstaat er een klimaat waarin leerlingen en leerkrachten positief met elkaar omgaan, elkaar stimuleren en elkaar durven aanspreken.

Klik hier voor meer informatie