Conferentie “Grip op schrijfvaardigheid”

Speciale kennis- en netwerkdag over schrijven in het PO en VO

Schrijfvaardigheid vraagt om extra urgentie binnen het onderwijs! Daarom organiseert ConceptThink op vrijdag 14 april de conferentie Grip op schrijfvaardigheid over schrijven in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs met verschillende workshops.
Veel scholen willen in het kader van het verstevigen van de basisvaardigheden het schrijfonderwijs op hun school een impuls geven. Maar hoe ziet goed schrijfonderwijs er eigenlijk uit? Hoeveel lestijd vraagt dit, wat zijn de leerdoelen die we willen bereiken en op welke wijze kunnen we de schrijfontwikkeling volgen en schrijfvaardigheid beoordelen? Welke didactiek en vaardigheden zijn daarvoor als leerkracht een vereiste?
Bewustzijn van de complexiteit van schrijfvaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor goed schrijfonderwijs. Hoe creëer je een leeromgeving waarin ieder kind mee kan doen om een goede schrijver te worden? Wat is een goede tekst en hoe geef je feedback? Waarin schuilt de kracht van de combinatie lezen en schrijven. Hoe verbeter je het handschrift en geef je vorm aan een tekst?
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.schrijfonderwijspovo.nl