Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs

De conferentie besteedt uitgebreid aandacht aan de stappen die scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zetten of hebben gezet naar inclusiever onderwijs. Onderwijsminister Arie Slob geeft een presentatie als ook andere  topsprekers uit de onderwijspraktijk, het beleid en de wetenschap, zoals professor Mel Ainscow en Rick Brink (minister voor Gehandicaptenzaken). Er zijn meer dan 30 workshops met praktijkvoorbeelden uit alle onderwijssectoren, met bijzondere aandacht voor de uitvoeringspraktijk, leidinggeven aan processen van verandering, de zorgstructuur, steun voor en professionalisering van medewerkers, samenwerking met ouders, verbinding en samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs, en de relatie met gemeenten, samenwerkingsverbanden en andere partnerinstellingen zoals zorg/jeugdhulp, welzijn en opvang.  De conferentie is bedoeld voor professionals, leidinggevenden en bestuurders in het onderwijs, gemeenten en organisaties in zorg/jeugdhulp, welzijn en opvang. Voor meer informatie over het programma en aanmelding www.naarinclusieveronderwijs.nl/conferentie