Conferentie Naar inclusiever onderwijs

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs nodigt je uit om deze jaarlijkse conferentie bij te wonen in Bussum. Een dag voor iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs. Of je nu een eind op weg bent, de eerste stappen zet of je nog oriënteert op het kiezen van een goed spoor.

Tijdens het programma is er aandacht voor de volgende onderwerpen en meer:

  • de laatste informatie over het overheidsbeleid in Nederland op het gebied van inclusief onderwijs
  • nieuwe good practices en leerervaringen van inclusieve scholen in Nederland
  • goede ondersteuning en passende professionalisering voor inclusiever onderwijs
  • de rol van het gespecialiseerd onderwijs en samenwerking met reguliere scholen
  • bruikbare inzichten en leerervaringen uit het buitenland
  • inclusieve onderwijshuisvesting (nieuwbouw en renovatie)
  • bestuurlijke samenwerking in de regio tussen onderwijs en gemeenten

Kijk voor meer informatie en/of meld je aan op de website van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs.