Conferentie Onderwijsachterstanden

Wat kunt je doen om leerlingen met een onderwijsachterstand te helpen? Werkt het om vroegschoolse educatie, extra begeleiding, schakelklassen of zomerscholen in te zetten? Hoe kun je de taalontwikkeling bevorderen, of ouders goed betrekken? Hoe gaan andere scholen hiermee om? En wat weten we uit onderzoek? Tijdens de conferentie kunt u kennisnemen van de nieuwste inzichten rond de aanpak van onderwijsachterstanden bij kinderen in het basisonderwijs. Ook worden er wetenschappelijk onderbouwde praktijkervaringen gedeeld en is er volop ruimte voor uitwisseling.

Meer weten, kijk op de website van NRO