Conferentie over Duurzaamheidsdidactiek

Hoe geven we les over duurzaamheid, zodat onze leerlingen niet alleen problemen zien, maar een hoopvol perspectief ontwikkelen? Een perspectief dat laat zien dat keuzes en acties er toe doen en dat de toekomst geen voldongen feit is. Hoe informeer je leerlingen en vermijd je daarbij valkuilen, zoals het aanjagen van verlammende angst? Hoe pas je duurzaamheideducatie concreet toe in het onderwijs?

Lees meer en/of meld je aan op de website van de Hogeschool Utrecht.