Conferentie ‘Passende perspectieven in de praktijk’

Datum: 25 september 2013
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: De Witte Vosch, Oude Gracht 46, Utrecht

Er zijn leerlingen die de referentieniveaus niet halen op het moment dat het van hen wordt verwacht. Dan kan het nodig zijn om (inhoudelijke) keuzes te maken. Met deze conferentie wil SLO scholen ondersteunen bij het maken van die keuzes en laten zien hoe de school hoge doelen kan stellen die tegelijk realistisch en haalbaar zijn én recht doen aan de ontwikkeling van een individuele leerling.

Onder de noemer 'passende perspectieven' – heeft SLO de referentieniveaus voor taal en rekenen uitgewerkt in leerroutes op drie niveaus, passend bij leerlingen met verschillende ontwikkelingsperspectieven. Tijdens de conferentie Passende perspectieven in de praktijk vertellen diverse afgevaardigden van speciale basisscholen hoe zij deze materialen in de dagelijkse schoolpraktijk inzetten. Voor een ieder die nog niet eerder van dit project heeft gehoord of de materialen heeft ingezien is er een workshop gepland voor een eerste kennismaking.

Meer informatie
Hier vindt u het programma-overzicht en beschrijvingen van de workshops . Bent u geïnteresseerd in deze conferentie en wilt u de bijeenkomst bijwonen, dan kunt u zich hier inschrijven. Deelname kost € 50,- per persoon, inclusief materialen. Na aanmelding ontvangt u een factuur voor de betaling.