Conferentie Samen Leren Inhoud Geven

Op de driedaagse conferentie voor het basis-, speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs ‘Samen Leren Inhoud geven’ presenteert School aan Zet een rijk programma in de vorm van trainingen en sessies. Alle inhoudelijke bijdragen zijn gekoppeld aan één of meer van de aspecten van het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven: Koers, Gebruik van data en feedback, Lerende professional, Samen leren in het team en Georganiseerd leiderschap. In de sessies komen interessante en veelbelovende ontwikkelingen in de groep, op de school en op bovenschools niveau aan de orde. De praktijk in de school komt nadrukkelijk naar voren. Zo verbinden wij op een concrete en inspirerende manier de theorie en de praktijk van samen leren en ontwikkelen.

De conferentie is bedoeld voor bestuurders, directeuren, IB’ers en leraren uit het primair en speciaal onderwijs. 

Let op: aanmelden kan tot en met 7 maart.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.