Conferentie sociale veiligheid op school

Woensdag 17 april organiseert Stichting School & Veiligheid de jaarlijkse conferentie ‘Met Alle Respect!’. Leerlingen en studenten hebben een (sociaal) veilige schoolomgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Stichting School & Veiligheid ondersteunt en stimuleert onderwijsprofessionals daarbij.

De conferentie richt zich in eerste instantie op onderwijsprofessionals (leraren, ib-ers, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen, veiligheidscoördinatoren, schoolleiders, bestuurders) in het po, vo, go en mbo.

Deze conferentie is zowel online als fysiek bij te wonen. Lees meer en/of meld je aan op de website van Stichting School & Veiligheid.