Congres executieve functies

Het praktijkgericht congres over executieve functies is gericht op zowel professionals in de hulpverlening als leraren en begeleiders in het onderwijs.

Executieve functies hebben een aanzienlijke invloed op het gedrag en leervermogen. En zeker bij kinderen waar sprake is van probleemgedrag gedrag als gevolg van bijvoorbeeld ADHD, ASS of ODD is inzicht vereist in hoe hun executieve functies werken, voordat je tot het geven van instructie, het bieden van begeleiding of het vormgeven van behandeling over kunt gaan.

Want kán een kind zijn aandacht wel richten en volhouden? Hoe zit het met zijn gevoeligheid voor signalen en prikkels van buitenaf en daaruit voortkomende impulsieve reacties? In hoeverre lukt het een jeugdige om diens emoties onder controle te houden en gedrag te controleren? Ziet het kind welke invloed hij of zij heeft in uiteenlopende (sociale) omstandigheden en hoe gaat het om met wisselende situaties? De antwoorden op die vragen zijn enorm belangrijk voor professionals om in de praktijk vorm en inhoud te geven aan begeleiding, behandeling en onderwijs voor deze kinderen.

Het congres executieve instructies is op twee manieren te volgen: donderdag 9 november op locatie in Eindhoven of in de gehele maand december in een online leeromgeving.

Kijk voor meer informatie en/of aanmelden op de website van het Euroregionaal Congresburo.