Congres jeugdtrauma’s: ACEs en PACEs

Tijdens het congres ACES en PACEs staan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Adverse Childhood Experiences (ACES) en Protective and Compensatory Experiences (PACEs) centraal.

ACEs staat voor Adverse Childhood Experiences en verwijst naar nare gebeurtenissen of omstandigheden die een kind heeft meegemaakt, zoals misbruik, verwaarlozing, huiselijk geweld, echtscheiding en verslaving in het gezin. PACEs staat daarentegen voor Protective and Compensatory Experiences en verwijst naar positieve ervaringen die een kind kan hebben, zoals een ondersteunende familie, een stabiele thuissituatie, goede relaties met vrienden en mentoren en toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.

Dit congres is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met mensen die nadelige en trraumatische jeugdervaringen meemaken of in hun jeugd hebben ondergaan. Denk daarbij aan psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, jeugdartsen, cliëntbegeleiders, (school)maatschappelijk werkers, jeugdbeschermers, (sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen, woonbegeleiders, gezinshuisouders, GGz-agogen, vaktherapeuten, intern- / ambulant begeleiders, docenten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en raadsonderzoekers.

Zeven sprekers uit de wetenschap zullen relevante kennis, inzichten en handreikingen voor de praktijk delen. Het congres is donderdag 7 december in Eindhoven bij te wonen of de gehele maand januari terug te kijken. Kijk voor meer informatie op de website van het Euregionaal Congresburo.