Congres: Moeizame samenwerkingsrelaties met ouders

Op 8 juni 2023 organiseert het Centrum voor Educatie en Supervisie een congres over de omgang met ouders.

Een goede samenwerking tussen ouders, hulpverleners en docenten is van enorm belang voor de kinderen die op onze zorg of ons onderwijs aangewezen zijn. Ook het welzijn van ouders en ons eigen werkplezier zijn ermee gemoeid. Te vaak zien we echter relaties tussen ouders en professionals onnodig moeizaam verlopen. Te vaak wordt ook gedacht in termen van schuldvraag: ligt het aan mij of ligt het aan die ouder? Maar de oorzaak ligt vaker dan eens niet bij de één of bij de ander, maar juist in de relatie: de wisselwerking tussen ouder en professional.

Op dit congres staan zeven experts stil bij de manier waarop hulpverleners en docenten een positieve werkrelatie met ouders tot stand kunnen brengen en onderhouden.

Het congres vindt fysiek plaats in juni en erna is het mogelijk om de presentaties terug te bekijken. Meer informatie is te vinden op de website,