Congres Nul18 en RINO Groep: Sociaal-emotionele problematiek bij jongeren

Jongeren hebben het vaker dan ooit sociaal-emotioneel moeilijk. Een belangrijke opgave waar je zeker als professional in het voortgezet onderwijs iets mee moet. Tijdens dit congres legt Steven Pont uit hoe pedagogiek je daarbij kan helpen. Samen met Jelle Jolles en Bert Wienen bespreekt hij de dynamiek die speelt in de leerling als individu en de dynamiek die speelt rond de leerling. Verder presenteert Steven Pont zijn nieuwe boek ‘Een Pedagogisch Kompas voor het voortgezet onderwijs en mbo’. Hiervan ontvang je aan het einde van de dag een exemplaar.

Wanneer en waar

– Dinsdag 28 maart 2023
– 09.30 uur tot 16.30 uur
– Hotel / theater Figi, Zeist

Voor wie

Rectoren, conrectoren, afdelingsleiders, teamleiders, zorgcoördinatoren en schoolpsychologen uit het VO en mbo.

Kijk voor meer informatie en/of om je in te schrijven op de website.