Congres Passend Onderwijs

Programma
De plenaire sprekers gaan in op bovenstaande onderwerpen. Zo zal Peter Mol, directeur bij Gedragpunt expertisecentrum voor gedrag en onderwijs en orthopedagoog, ingaan op hoe passend onderwijs verder toe te passen is. Kees van Overveld, specialist in gedrag en sociaal-emotioneel leren en auteur, zal zijn visie geven op de balans tussen school en sociaal-emotioneel leren. Tijl Koenderink (onder voorbehoud) specialist hoogbegaafdheid, zal op enthousiaste wijze vanuit zijn eigen ervaring vertellen en praktische tips geven. En Corien van der Linden en Leny van den Bulk, presenteren hun onderzoek; de casuïstiek van het Ontwikkelingsperspectief die zij voor de evaluatie en advies commissie passend onderwijs (EPCO) hebben gedaan.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.