Congres: Vroegsignalering en Vroeghulp

In een afwisselend programma met negen vooraanstaande sprekers, wordt de meerwaarde van vroegsignalering en vroeghulp vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Het gaat daarbij zowel om kinderen met een zichtbare beperking als om kinderen die om welke reden dan ook in hun ontwikkeling worden bedreigd. Door vanuit verschillende disciplines naar het jonge kind te kijken, ontstaat er een beeld van wat er op het gebied van vroegsignalering en vroeghulp kan worden gedaan.

Dit congres wordt georganiseerd door het Euregionaal Congresburo in samenwerking met Vakblad Vroeg.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.