Congres “Weerbaarheid en mentale veerkracht”

Het is onze overtuiging dat kinderen die sterk en stevig in het leven staan, opgroeien tot sociale en weerbare volwassenen die oog hebben voor elkaar.
De sprekers die samen met ons invulling geven aan deze dag, zullen ieder op eigen wijze en vanuit hun eigen expertise toelichten waarom het zo belangrijk is om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de sociaal emotionele weerbaarheid bij kinderen en jongeren. 
 
Meer informatie over dit congres kun je vinden op: https://www.bikkeltrainingen.nl/symposia/