Congres: Werken met pubers en hun ouders

In de puberteit en adolescentie verandert er veel: gierende hormonen, meer vrijheden, een vriendengroep die een steeds belangrijkere rol gaat spelen, minder ouderlijke controle. Het is ook een tijd van experimenteren en daar hoort bij dat er af en toe een norm overschreden wordt. Maar wanneer is die grensoverschrijding nog normaal ‘pubergedrag’ en wanneer moeten we ons zorgen gaan maken over mogelijke psychische of zelfs psychiatrische problemen? Hoe maak je je zorgen bespreekbaar met een jongere en met hun ouders? En hoe neem je ouders serieus en ondersteun je ze in het omgaan met het gedrag van hun puber of adolescent?

Deze vragen staan centraal op dit congres over het werken met pubers en hun ouders. Sprekers uit wetenschap en praktijk zullen vanuit verschillende invalshoeken hun zienswijze delen en concrete handreikingen bieden voor het werk in de praktijk. Als je ervoor kiest het congres online te bekijken, kun je dat vanaf 1 januari 2023 gedurende 30 dagen doen waar en wanneer je dat wil.

Lees meer op de website van het Euregionaal Congresburo.