Cursus ‘Kijken met kinderen’ door Vincent Klabbers

Kijken met kinderen is toepasbaar in zowel kleutergroepen als in groepen met oudere kinderen, in het reguliere basisonderwijs of in het SBO. Beeldbegeleleiders die de afgelopen jaren aan deze cursus hebben deelgenomen noemen de cursus Kijken met Kinderen een sterk vervolg op de basisopleiding.

Het zijn vier bijeenkomsten verspreid over 4 maanden: 10 september, 8 oktober, 5 november en 10 december 2014. 

Voor meer informatie klik hier