Derde bijeenkomst | Ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’

Op 8 februari 2022 vindt van 13.00-15.00 uur de derde bijeenkomst plaats van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’. Deze ontwikkelgroep is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, NCJ, BiOND en de LBBO.

Programma

Op 8 februari bouwen we de eerste laag van het Response to Intervention model (Kearney & Graczyk, 2014) verder uit met een volgende bouwsteen voor aanwezigheidsbeleid: het preventief werken aan welbevinden. Een belangrijke bevorderende factor voor aanwezigheid van leerlingen.

Iris Franck, zorgcoördinator van het Stanislas College vertelt hoe zij binnen hun school werken aan het welbevinden van hun leerlingen en welke effecten dit op de aanwezigheid van hun leerlingen heeft gehad. Daarna geeft Anna de Haan, projectleider welbevinden van Pharos handvatten voor het werken aan welbevinden.

Na het plenaire gedeelte gaan we met de leden van de ontwikkelgroep uiteen in thematische subgroepen waarin verder inhoudelijke verdieping plaatsvindt rondom aanwezigheidsbeleid.

Praktische informatie

Wanneer: 8 februari 2022
Tijd: van 13.00-15.00 uur
Waar: online
Voor wie: medewerkers van scholen in het primair en voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden, medewerkers uit de jgz en jeugdhulpverlening en leerplichtambtenaren.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
Aanmelden: Het is nog mogelijk om via deze link in te schrijven voor het plenaire deel van de bijeenkomst.

Als je bij de eerdere bijeenkomsten aanwezig bent geweest, is opnieuw inschrijven niet nodig. Je ontvangt automatisch de uitnodiging voor deze bijeenkomst.