Driedaagse Cursus 'Kijken met kinderen' - Vincent Klabbers

28 februari 2018 t/m 23 mei 2018

Kijken met kinderen is een nieuwe toepassing van de methodiek beeldbegeleiding. Bij deze aanpak formuleren kinderen persoonlijke leervragen die aansluiten bij een ontwikkelvraag op groepsniveau. Zo ontstaat een groepshandelingsplan voor de hele groep met aandacht voor individuele leerbehoeften. Kinderen leren door samen te kijken naar beeldopnames en door hierop samen te reflecteren. De kinderen zijn in hoge mate eigenaar van hun eigen leerproces. Dit is een van de redenen waarom Kijken met kinderen in praktijk zo effectief is.

Kijken met kinderen bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. Tijdens de eerste bijeenkomst krijg je informatie over de structuur van een traject Kijken met kinderen. Ook analyseren we beelden van trajecten die met de camera zijn vastgelegd. In de twee bijeenkomsten die hierop volgen, bespreken we beelden uit trajecten die door de deelnemers gedurdende de looptijd van de cursus worden uitgevoerd. De afgelopen jaren hebben al veel collega's deelgenomen aan deze cursus, zij waren voornameliijk werkzaam als leraar basisonderwijs, ambulant begeleider of intern begeleider. 

Voor meer informatie over de cursus klik hier. 

Afdrukken