Excellent door de praktijk Voor externe vertrouwenspersonen (po, vo en mbo)

De dag begint met actualiteiten. De wet Veiligheid op school en de rol van de vertrouwenspersoon hierin staan hierbij centraal. Daarna volgt een inleiding over polarisatie in relatie tot het vertrouwenswerk.

Voor meer informatie klik hier