Gratis bijeenkomst: Externaliserend gedrag, en nu?

Ben jij op zoek naar oplossingen voor moeilijk gedrag van leerlingen?
Ben je benieuwd naar kennis en ervaringen van onderzoekers en collega’s?
Heb je zelf expertise en succeservaringen die je wilt delen?

Het kennisplatform ‘Leren van gedrag’ organiseert bijeenkomsten rondom gedragsonderzoek. Tijdens deze bijeenkomsten gaan wetenschappers in gesprek met het onderwijsveld over hun onderzoek. Tijdens deze bijeenkomst georganiseerd door de AED in Leiden gaan onderzoekers Jan Bijstra en Christy Tenback met het onderwijsveld in gesprek over hun praktijkonderzoek naar effectief handelen bij externaliserend leerlinggedrag.

Waaruit bestaat het handelingsrepertoire van de leraar? Welke handelingen zijn effectief en wat is het effect op de relatie met de leerling en het klimaat in de klas?

Datum en tijd 12 mei 2020 van 14:30 – 16:30.

Locatie Online via Zoom

Aanmelden De inschrijving is inmiddels gesloten

Kosten Bijwonen van een bijeenkomst kost niets maar levert veel op!

Inhoud
Veel leraren in het regulier onderwijs hebben behoefte aan handreikingen en adviezen hoe om te gaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit geldt vooral wanneer leerlingen externaliserend gedrag laten zien, dus gedrag waar de leraar en klasgenotenlast van heeft: druk, dwars, agressief etc. In dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar effectieve leraarhandelingen in situaties waarin externaliserend leerlinggedrag voorkomt: welke handelingen zijn werkzaam in het stoppen, verminderen of onder controle krijgen van dit gedrag. Lees meer over dit onderzoek op de website van het NRO