Gratis online bijeenkomst Leren van gedrag

Het kennisplatform ‘Leren van gedrag’ organiseert bijeenkomsten rondom gedragsonderzoek. In Tiel gaan onderzoekers en professionals in gesprek over het thema: “Voel jij je ook weleens tekort schieten in de relatie met die ene leerling?”

Datum en tijd
Dinsdag 8 februari 2022 van 15.00u tot 17.00u

Locatie
Online via Zoom

Korte Inhoud
Voornamelijk leerlingen met externaliserend gedrag, verminderde verbale vaardigheden en jongens blijken een groter risico te lopen op ongunstige relatiekwaliteit (voor de relatie dimensies als conflict, nabijheid en afhankelijkheid) met verschillende leerkrachten tijdens de basisschoolperiode. Daarnaast blijken leerlingen met een hoge mate van afhankelijkheid in de relatie met leerkrachten aan het einde van de basisschoolperiode slechter te presteren op het gebied van rekenen, minder gemotiveerd te zijn voor taken in de klas en zichzelf minder in staat te voelen tot presteren in de klas dan leerlingen met een lage mate van afhankelijkheid.
Hoewel het geruststellend is dat de meerderheid van de leerkracht–leerlingrelaties gunstig is, blijkt uit dit onderzoek dat een aanzienlijk deel van de leerlingen, en voornamelijk degenen met externaliserend gedrag, extra ondersteuning nodig heeft van de leerkracht om goed te kunnen functioneren op school.

Kosten
Bijwonen van een bijeenkomst kost niets maar levert veel op!

Aanmelden bij
Marlies van Kerkhof, marlies.vankerkhof@entreaonderwijs.nl